Obsługa na kombajnie

Szybkie i proste dopasowywanie - pełny zakres funkcjonalny

Wysokość i nachylenie urządzeń selekcyjnych ustawiane są płynnie elektrycznie i hydraulicznie, wygodnie za pomocą przycisków

Samoobjaśniająca się obsługa

Duży i przejrzysty terminal

■ Jasny i przejrzysty obraz z dużymi przyciskami funkcyjnymi
■ Możliwość łatwego zapisywania do 6 różnych ustawień kopania
■ Proste i szybkie dopasowywanie do zmieniających się warunków glebowych i żniwnych
■ Wyświetlanie i ustawianie funkcji do wyboru również na terminalu stanowiska selekcyjnego
■ Intuicyjna obsługa całego wyorywacza

Zwiększona łatwość obsługi owocuje wzrostem jakości kopania i wydajności

Intuicyjna koncepcja obsługi

■    Ergonomiczny i perfekcyjnie integrowalny z każdą kabiną ciągnika terminal ROPA
■    ISOBUS 8 calowy szklany terminal dotykowy
■    Samoobjaśniające symbole na ekranie
■    Dowolnie konfigurowalny interfejs użytkownika
■    Ergonomicznie uformowane elementy obsługi z mini-joystickami - uporządkowana i łatwa do zrozumienia struktura
■    Indywidualnie konfigurowalne i zapisywane w pamięci programy kopania, co ułatwia operatorowi manualne lub automatyczne dopasowanie do konkretnych warunków kopania

Sterowanie joystickiem ISO

Element obsługi wg standardu ISOBUS AUX–N

Element obsługi wg standardu ISOBUS AUX–N, całkowicie dowolnie programowalny

Pełna kompatybilność z ISOBUS

■    Obsługa możliwa jest z każdym dowolnym terminalem ISOBUS
■    Wyposażanie nowoczesnych traktorów w ISOBUS jest całkowicie wspierane
■    Zestaw do modernizacji ISOBUS dla traktorów bez systemu ISOBUS (opcja)
■    Jednostki sterujące ISOBUS-AUX z lewej i z prawej indywidualnie programowalne (opcja)
■    Własne maski terminali do wizualizacji oprogramowania
■    Terminal dotykowy ROPA 12" (opcjonalny)

Lewy element obsługi zasobnika przeładunkowego - oprogramowanie default 1

Lewy element obsługi zasobnika przeładunkowego - oprogramowanie default 2

Prawy element obsługi - oprogramowanie default 1

Prawy element obsługi - oprogramowanie default 2

Systemy asystujące i funkcjonalność ISOBUS

Zapisywalne programy kopania

■    Sześć przycisków programowych do szybkiego zapisu i wywoływania przeróżnych ustawień maszyny
■     Indywidualnie konfigurowane i zapisywane pod dowolną nazwą
■    Idealne do stale powtarzających się warunków kopania

 

Automatyka taśm sitowych (opcja)

■    Uruchomienie taśm sitowych odbywa się w zależności od prędkości jazdy, jeśli pomimo tego na jeżu 1 pojawi się za duże obciążenie, to będzie on sterowany zależnie od obciążenia
■    Minimalne i maksymalne obroty taśm sitowych ustawiane są wstępnie
■    Stosunek obrotów taśm sitowych do prędkości jazdy da się ustawić

 

System automatyki przeciążenia i Turbo Clean

■    W przypadku blokady wszystkie znajdujące się przed nią układy czyszczenia zostają automatycznie wyłączone
■    Zapobiega to zatorom lub uszkodzeniom spowodowanym przez przeciążenie wyorywacza
■    Program czyszczenia Turbo Clean aktywowalny jest w menu

 

Kierowanie i prowadzenie na głębokość

■    Płynna regulacja głębokości sekcji podbierającej
■    Automatyczna regulacja nacisku na redliny
■    Automatyczna lokalizacja środka redlin

 

Przełącznik wideo ROPA (opcja)

■    Automatyczna aktywacja kamer kanału sitowego, taśmy jeża, taśmy selekcyjnej, zasobnika i kamery cofania