Portal online R-Connect

Na przykładzie Tiger 6S

Moduł telematyki R-Connect oraz diagnostyka zdalna jako wyposażenie seryjne

ROPA Tiger 6S jest wyposażony seryjnie w rozbudowany i efektywny osprzęt do telematyki oraz kartę SIM zapewniającą dostęp online. Moduł telematyki stanowi również podstawę usługi predykcyjnej 4.0 z zastosowaniem predictive Analytics, a także szybkiego udzielania pomocy oraz diagnostyki w trakcie serwisu na wszystkich kontynentach. W razie serwisu technik serwisowy może opcjonalnie połączyć się z terminalem i przełączać sterowanie maszyny oraz wspomóc kierowcę np. podczas rozwiązywania problemów.

Na desce rozdzielczej widać aktualny status maszyny oraz bilans dzienny. W widoku szczegółowym można wyświetlić lokalizację, trasę przejazdu drogą, trasę kopania, a także aktualny postęp wyorywania oraz inne szczegółowe dane poszczególnych maszyn. Zrealizowane zamówienia są przesyłane do portalu R-Connect, gdzie mogą być pobierane, analizowane i oceniane przez dyspozytorów maszyny w portalu internetowym R-Connect.

Na desce rozdzielczej widać aktualny status maszyny oraz bilans dzienny. W widoku szczegółowym można wyświetlić lokalizację, trasę przejazdu drogą, trasę kopania, a także aktualny postęp wyorywania oraz inne szczegółowe dane poszczególnych maszyn. Zrealizowane zamówienia są przesyłane do portalu R-Connect, gdzie mogą być pobierane, analizowane i oceniane przez dyspozytorów maszyny w portalu internetowym R-Connect.

R-Connect - Simply Connected

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen Details siehe Datenschutzerklärung

Dzięki portalowi internetowemu R-Connect jest wszystko o wiele łatwiejsze

Dzięki portalowi internetowemu R-Connect jest wszystko o wiele łatwiejsze, nawet jeśli chodzi o to, aby dostarczyć kierowcy smaczne śniadanie na pole.

Poznaj liczne możliwości ROPA R-Connect i porozmawiaj z przedstawicielem fabryki lub partnerem handlowym ROPA.

R-Connect Monitor - nagrodzony srebrnym medalem na Agritechnice

Monitor R-Connect to inteligentna, w pełni automatyczna dokumentacja zdjęciowa w trakcie zbioru buraków cukrowych. Podczas wyorywania i w trakcie opróżniania zasobnika automatycznie są wykonywane zdjęcia wraz z konkretną lokalizacją. Zdjęcia z opcjonalnej kamery na dachu kabiny do monitoringu zasobów buraków przed zbiorem, a także zdjęcia z kamery na taśmie wyładowczej w celu kontroli jakości wyniku kopania podczas opróżniania zasobnika są przypisywane do zlecenia kopania w portalu R-Connect.

Za pośrednictwem kombajnu mogą być dokumentowane obszar kopania, plon (liczba wypełnień zasobnika) oraz pozycja kopca buraków. W ten sposób możliwe jest udokumentowanie wizualne powierzchni buraków przed żniwami oraz dodatkowo udokumentowanie rezultatu żniw.

Monitor R-Connect do dokumentacji obrazowej

Za pośrednictwem wyorywacza buraków można udokumentować wyoraną powierzchnię, plon (liczbę zapełnień zasobnika) oraz pozycję kopca. Przy pomocy tej nowości można dodatkowo udokumentować wizualnie powierzchnię buraków przed kampanią a także efekt żniw.

 • Zdjęcia z przypisaną lokalizacją.
 • Dokumentacja ustawień maszyny dla zdjęcia.
 • Podczas kopania i opróżniania zasobnika automatycznie robione są zdjęcia z przypisaną lokalizacją i podporządkowywane zleceniu kopania w R-Connect.

Innowacje i nowości na targi Agritechnica 2019

 • Zdjęcia stanu zasobu buraka przed kopaniem w połączeniu z ustawieniami maszyny i danymi lokalizacyjnymi
 • Monitorowanie pod względem zachwaszczenia przed kopaniem  
 • Monitorowanie buraków pod kątem takich chorób jak np. rhizoctonia, cercospora i nicienie
 • Opcjonalnie dodatkowa ręczna dokumentacja obrazu, jeśli nieprawidłowości utrudniają wyorywanie, np. woda na polu, ciała obce, słupy elektryczne, podsiewanie itp.
 • Zdjęcia podczas procesu rozładunku w celu kontroli jakości i dokumentacji wyniku wyorywania
 • Dokumentacja zanieczyszczenia ziemią i chwastami w kopcu buraków jest bardzo cenną informacją dla logistyki odwozu pod względem wymaganego czasu, zdolnością do magazynowania buraków itp.
 • Wykonawcy i zgrupowania kopiących buraki mogą korzystać ze zdjęć, np. uzasandniając zwiększone nakłady (koszty kopania) wobec rolników kontraktujących
 • Dane sensorowe z czujników obrotów, prędkości, ciśnień, pomiarów objętości itp. przez dodatkowe obrazy mają - oprócz mierzonych wartości - znacznie wyższą wartość informacyjną!

 

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen Details siehe Datenschutzerklärung

Prezentacja R-Connect na żywo na Agritechnice

Benedikt Gebhardt (podwójny student rozwoju oprogramowania w ROPA) zaprezentuje portal ROPA R-Connect w live operation na Targach Agritechnica 2019.

Podziękowania dla naszych wybranych klientów, którzy zgodzili się na prezentację swoich maszyn na żywo wraz z ich danymi podczas Agritechnica 2019.

R-Connect Online Service

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen Details siehe Datenschutzerklärung

Diagnostyka, pomoc i konserwacja na odległość

Na Agritechnice w Hanowerze ROPA zaprezentowała nowy Tiger 6S, który jest podłączony do portalu R-Connect za pośrednictwem standardowego modułu telematycznego. ROPA otrzymała srebrny medal na Agritechnice za innowacyjność R-Connect Monitor, którego celem jest w pełni zautomatyzowana dokumentacja obrazu podczas zbiorów buraków cukrowych.

Teraz usługa online jest przedmiotem dalszego rozwoju portalu internetowego R-Connect.

Jeśli operator maszyny potrzebuje pomocy w przypadku serwisu to może on być zdalnie wspierany przez Online R-Connect Service. W przyszłości nowe funkcje Predictive Maintenance (konserwacji predykcyjnej) mogą skrócić czas przestojów.