Rozwiązanie dla wydajnej logistyki biomasy

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen. Details siehe Datenschutzerklärung.

Przy pomocy ROPA NawaRo-Maus można znacząco zwiększyć wydajność łańcucha logistycznego biogazowni. Rozdrobniona zielonka jak np. kiszonka kukurydzy, GPS (lub kawałki drewniane) podbierane są przez NawaRo-Maus na krawędzi pola (kopcu) i przeładowywane na duże pojazdy transportujące (LKW). Wydajność przeładunkowa NawaRo-Maus wynosi około 10 bis 15 m³ na minutę, szerokość sekcji podbierającej wynosi aktualnie 8 m. Wielką zaletą tej koncepcji jest oddzielenie procesu siekania na polu od logistyki na drogach.

Rozwiązanie logistyczne NawaRo-Maus

W wielu przypadkach wydajność żniwna w zakresie kukurydzy kiszonkowej ograniczona jest przez ograniczone lub nie istniejące możliwości transportowe plonu. Zwłaszcza w przypadku dużych biogazowni z względnie dużym udziałem kukurydzy, transport sieczki na duże odległości przy pomocy tradycyjnych środków transportu z ogumieniem chroniącym glebę często nie da się przeprowadzić w ekonomiczny sposób. W przypadku przemysłowych biogazowni tego typu pojazdy muszą posiadać ponadto zezwolenie na poruszanie się po drogach publicznych. Najbardziej opłacalnym sposobem transportu rozdrobnionej zielonki są z reguły ciężarówki. Jednak nie powinny być one ładowane bezpośrednio na polu lub wręcz poruszać się po polu wraz z maszyną siekającą.

Przeładunek na tanie ciężarówki

Proces dla jeszcze większej efektywności

Dzięki projektowi NawaRo-Maus, ROPA łączy dwa aspekty, a mianowicie chroniący glebę efektywny transport na polu z opłacalnym ekonomicznie odwozem ciężarówkami po drodze. Siekany materiał zwożony jest za pomocą chroniącego podłoże sprzętu samojezdnego (np. przebudowanego kombajnu z ogumieniem terra) na pryzmę. Pryzma na skraju pola służy również jako bufor tak, by w sytuacji, gdy brakuje pojazdów odwożących maszyna siekająca nie miała przestojów!

Straty można zignorować

Następnie za pomocą ROPA NawaRo-Maus podbiera się z ziemi kukurydzę silosową bądź GPS i dalej wysięgnikiem (do 13 m mierząc od środka pryzmy) ładuje się na ciężarówkę. W praktycznym zastosowaniu wydajność ładowania wynosi do15 m³ na minutę dzięki możliwości dopasowania stołu podbierającego typu NawaRo do podłoża, straty są bardzo znikome.

Wielokrotne ładowanie z jednego miejsca

Jeśli NawaRo-Maus i maszyna siekająca znajdują się w tym samym czasie na polu, to kopiec zakładany jest z reguły na tym samym miejscu. Jeśli dany ładunek lub kopiec jest załadowany, to NawaRo-Maus cofa się i pojazd transportujący na polu może się rozładować w tym samym miejscu, co zapewnia że przeładunek odbywa się prawie bez strat!

Szczególnie w mokrych warunkach zaleca się stosowanie NawaRo-Maus, ponieważ w ten sposób zapobiega się zabrudzeniu drogi.

Nie tylko na polu, ale także w silosie duże zalety ma oddzielenie maszyny siekającej od logistyki odwozu. Czas pracy maszyny siekającej wynosi najczęściej 14 godzin dziennie przy 250 t/h kukurydzy silosowej. Dzięki zastosowaniu euro-NawaRoMaus można używając mniejszej ilości pojazdów transportujących dostarczyć dzienną porcję do silosu, równomiernie rozdzielając ją na 24 godziny. Wynikiem jest nie tylko spokojny przebieg ale również lepsze zagęszczenie w silosie.