Półautonomiczne oranie

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen Details siehe Datenschutzerklärung

Przy pomocy Tiger 6S ROPA zaprezentowała dwie nowości celem automatycznej regulacji głębokości roboczej przystawki żwniwnej

• R-Trim - automatyczna regulacja wysokości ogławiacza

• R-Contour - automatyczna regulacja głębokości pracy lemieszy pojedynczych rzędów agregatu wyorywującego RR

Obydwa systemy dopasowują głębokość ich pracy do zmieniających się w obrębie pola warunków w zasobie buraka. Automatyki te reagują na różne długości wierzczołków względnie na nierówności podłoża poprzecznie do kierunku jazdy. Znany dotychczas system pomiaru na dogławiaczu został poszerzony o dodatkowy system pomiaru do rejestracji konturu podłoża bezpośrednio na rzędach buraków.

R-Trim - automatyka wysokości ogławiacza

Automatyka wysokości ogławiacza i sensoryka konturu podłoża dla wyższej jakości wyorywanych buraków przy znacznym odciążeniu operatora

1. Normalne buraki - średnia wysokość wierzchołków    2. v    3. Duże buraki - duża wysokość wierzchołków    4. Małe buraki - mała wysokość wierzchołków    5. Czujnik kąta    6. Zdefiniowana wysokość ogławiacza

 

Nowy wydajny komputer pokładowy na agregacie wyorywującym Tiger 6S odczytuje w przeciągu ułamków sekund wszystkie wartości pomiarów i zmienia przy pomocy nowo opracowanego oprogramowania wysokość ogławiacza lub głębokość kopania poszczególnych rzędów. Kombinacja i współpraca obydwu systemów prowadzi do wyraźnego odciążenia operatora i przez to umożliwia półautonomiczne prowadzenie przystawki wyorywującej. Przy zmieniającym się stanie buraka mimo redukcji wielkości obciętych łodyg straty podczas ogławiania zostają unikane i to bez obciążania kierowcy. Oprócz tego unika się niepotrzebnego pobierania ziemi przez lemiesze, zwiększonego zużycia paliwa spowodowanego zbyt głębokim kopaniem oraz łamania buraka będącego skutkiem zbyt płytkiego wyorywania.

Za pośreśrednictwem grzebienia czujnika Micro-Topper rejestrowane są wysokości wierzchołków ogłowionych buraków. Za pomocą średnich wartości wysokości wierzchołków obliczony zostaje profil wyskości (niebieska linia na ilustracji). Wysokość wału ogławiacza dopasowuje się nieprzerwanie do tego profilu. Dzięki temu zapobiega się ogłowieniu wierzchołków buraków np. przy zmianie z małych na duże buraki. W ten sam sposób unika się zbyt dużych łodyg liści przy zmianie z dużych na małe buraki.

 

Jak to działa?

Operator maszyny ustawia w menu jednorazowo pożądaną wysokość wału ogławiacza powyżej wysokości cięcia noża dogławiacza (czerwona strzałka na ilustracji). W ten sposób definiuje się przeciętna długość pozostawionych za nożami wału ogławiacza łodyg liści na burakach. Czujnik kąta na każdym Micro-Topper rejestruje wysokości wierzchołków każdego rzędu buraka. W przypadku zróżnicowanych lub nierówno wyrośniętych buraków (np. wysuszone miejsca) aktywny R-Trim automatycznie koryguje wysokość prowadzenia wału ogławiacza zależnie od najwyższych buraków.

R-Contour

Automatyczna regulacja głębokości lemieszy poszczególnych rzędów agregatu wyorywującego RR

Za pomocą joysticka na konsoli obsługowej operator maszyny ustawia głębokość wyorywania według własnego uznania i w ten sposób definiuje, na jaką głębokość lemiesz ma się zagłębić w glebę. Czujniki ultradźwiękowe obok każdego rzędu buraków rejestrują kontur powierzchni ziemi. Wydajne komputery przetwarzają wartości pomiarowe i zapewniają dostosowanie głębokości wyorywania do konturu ziemi. W porównaniu z wcześniejszymi systemami do automatycznego ustawiania pojedynczych rzędów ma to wiele zalet, w szczególności przy wysoko wyrośniętych rzędach buraków obok ścieżek jezdnych.

Jak to działa?

Operator aktywuje w terminalu sensorykę R-Contour. Dzięku temu głębokość lemieszy dopasowuje się do konturu podłoża. Przy aktywnym R-Contour unika się łamania buraka przez zbyt płytkie kopanie oraz niepotrzebnego pobierania ziemi przez za głębokie wyorywanie. Na terminalu wyświetla się synchronicznie ustawienie głębokości lemieszy.

Automatyczna regulacja głębokości lemieszy dla nierównych konturów terenu, czujniki ultradźwiękowe obok każdego rzędu buraków rejestrują nawierzchnię podłoża

Agregat wyorywujący RR

Agregat wyorywujący RR z automatycznym ustawianiem głębokości lemiesza w poszczególnych rzędach i hydraulicznym zabezpieczeniem przed kamieniami

Agregat wyorywujący PR wyposażony jest w przeciwbieżne lemiesze wibrujące, siedem wałków wyorywacza, całkowicie bezobsługowe, hydrauliczne zabezpieczenie przed kamieniami i regulację głębokości lemiesza w pojedynczych rzędach. Koła kopiujące o średnicy 850 mm zapewniają w połączeniu z inteligentnym trójpunktem dokładne prowadzenie głębokości wyorywacza. Minimalne koszty obsługi zapewnią nastawne łożyska wałeczkowo-stożkowe w przekładniach i napędzie lemieszy wibrujących.

Z siedmioma walcami wyorywacza, z naspawanym ekstremalnie odpornym na ścieranie, zawierającym węglik drutem twardym „Ropa Screwtec“. Prosta, szybka wymiana walców wyorywacza w zmieniających się warunkach (różne średnice, wypychające, wciągające itp.)

Komfortowa pozycja konserwacji

Pozycja konserwacji

Celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub montażu (noże dogławiacza, lemiesze) można podnieść ogławiacz i jednostkę wyorywującą hydraulicznie ponad wyorywacz pod kątem do 90°. Wychylenie takie odbywa się po naciśnięciu guzika w kabinie lub bez konieczności wysiadania kierowcy lub z podłoża za pomocą przycisków.

Uruchamianie silnika

Przyciskiem na wyorywaczu można uruchomić lub wyłączyć silnik Diesla.

Ogławiacz

RAS - ROPA ogławiacz uniwersalny

Integralne rozkładanie liści na międzyrzędzia lub wyrzutnik liści

W integralnym systemie rozkładania liści następuje rozdrabnianie liści i odkładanie ich między rzędami. Przestawienie wykonywane jest przyciśnięciem guzika wygodnie z kabiny. Podczas pracy z użyciem wyrzutnika liści, liść buraka zostaje rozdrobniony, przy pomocy ślimaka liści przesuwany w kierunku talerza liści i następnie rozsiany na przeoraną glebę. Opcjonalnie możliwa jest wersja RBSO (bez funkcji przełączania na integral) z 4 sztywnymi kołami kopiującymi i wyposażeniem w taśmę do zbioru liści buraka (biogaz lub bydło mleczne).

RIS/RISU - ROPA ogławiacz integralny

ROPA ogławiacz integralny - standardowa rekomendacja dla normalnych warunków wyorywania

Liście buraka zostają odcięte i posiekane przy pomocy solidnych noży ogławiacza i odłożone pomiędzy rzędami. Dzięki temu rozwiązaniu liście buraka wraz z ich wszystkimi substancjami odżywczymi odprowadzane są równomiernie do ziemi, co stanowi optymalną przesłankę dla późniejszej obróbki gleby i szybkiej przemiany w humus. Ogławiacz integralny jest dostępny do wyboru z kołami podporowymi (RISU) i mechanicznie składanym czujnikiem liści lub bez kół podporowych (RISU) z hydraulicznie składanym czujnikiem liści.

Micro-Topper

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen Details siehe Datenschutzerklärung

Grzebień Micro-Toppera wyczuwa każdą z głów buraka pojedynczo, przy dużych burakach zwiększa się krawędź cięcia, w ten sposób, że odcina się nieco więcej, przy małych burakach krawędź cięcia odpowiednio się zmniejsza - nie ma żadnych strat, żaden z buraków nie jest ogławiany za nisko i w ten sposób osiągana jest maksymalna jakość. Obcinana ilość ustawiana jest wygodnie z kabiny. Alternatywnie można dogłowić lub tylko obciąć iście (Microtopping).

Maksymalny zysk bez zwiększenia nakładów

Odliściacz

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen Details siehe Datenschutzerklärung

RES - odliściacz ROPA

Wysokość i obroty każdego z dwóch hydraulicznie napędzanych i przeciwbieżnych wałów czyszczących można regulować niezależnie od siebie - niepowtarzalne! Przedni wał jest wałem kombinowanym wyposażony w noże stalowe i gumy czyszczenia, drugi wał ogławiacza jest wyposażony tylko w gumy czyszczenia.
Dzięki funkcji Memory joysticka można zapisać i odtworzyć różne ustawienia.

RES - odliściacz ROPA

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen Details siehe Datenschutzerklärung

Wykonawca i rolnik Sören Kremeike opowiada o swoich doświadczeniach z ROPA Tiger 6S z odliściaczem

Sören Kremeike prowadzi w Brome (Dolna Saksonia Wschodnia) własne gospodarstwo rolne z biogazownią oraz jest podwykonawcą innych gospodarstw rolnych, który wyspecjalizował się w uprawnie buraka cukrowego – od siewu do zbiorów. Od roku 2015 kopanie ziemniaków odbywa się z użyciem euro-Tiger V8-4 z odliściaczem. Do żniw 2020 zespół zdecydował się na nowego Tigera 6S, również z odliściaczem. Powodem zakupu odliściacza jest własna biogazownia oraz popyt na tę funkcję u innych klientów. Podczas korekty ustawienia można uzyskać bardzo dobre efekty odliściania. Opiekę serwisową zapewnia firma Palandt.

Czyszczenie

Czyszczenie - delikatne, wydajne i dostosowalne do indywidualnych potrzeb

Napinana hydraulicznie taśma sitowa szybko transportuje buraki do pierwszej gwiazdy sitowej. Oś portalowa umożliwia najwyższą przepustowość - bez zakłócania przepływu strumienia buraków i bez ich uszkadzania. Z kabiny operator ma możliwość płynnej regulacji prędkości taśmy sitowej i jeśli to konieczne zmiany kierunku jej biegu. Kontrola przepływu strumienia buraków zapobiega zapchaniu się maszyny. Wyposażone w kute palce trzy gwiazdy sitowe, posiadające ulepszoną regulację prędkości (sensory dla każdej z gwiazd z osobna) oczyszczają buraki bardzo wydajnie i delikatnie. Wygięte palce zapewniają szybki transport nawet przy niskich obrotach gwiadz sitowych.

Wygięte palce gwiazd sitowych

Popychacz buraków na przejściu do drugiej gwiazdy sitowej (opcja)

Oczyszczacz na gumie elewatora

Obrotowe wały przejściowe przy wlocie do elewatora zapobiegają gromadzeniu się ziemi

Widok z góry

Obrotowe wały przejściowe przy wlocie do elewatora zapobiegają gromadzeniu się ziemi

Widok od dołu

Zasobnik

o pojemności 43 m³

Automatyka wypełniania zasobnika gwarantuje optymalną trakcję i najlepsze z możliwych rozłożenie obciążenia i to w każdych warunkach.

Pomiar i rejestracja zbioru dzięki czujnikom ultradźwiękowym

Za rejestrację zbiorów odpowiedzialne są dwa sensory ultradźwiękowe, które sumują ładunki zasobnika i zapisują je w banku danych zleceń.

Taśma wyładowcza

Wyjątkowo długa taśma wyładowcza - szybki rozładunek zasobnika

Wydłużona taśma wyładowcza jest wysoko zawieszona. To duża zaleta przy załadunku na równolegle jadący pojazd, bo przeładunek przebiega bardziej płasko. Taśma wyładowcza o szerokości 2000 mm jest składana w 3 miejscach, co gwarantuje wygodne tworzenie kopców o szerokości 10m lub bezproblemowy załadunek na przyczepy. Chroniące buraki zabieraki poliuretanowe umożliwiają dużą wydajność i krótki przeładunek trwający krócej niż 50 sekund - to przy pełnym zasobniku o pojemności ponad 43 m³.

 

Eergonomiczny element obsługi

Szybki przeładunek, ochronny i komfortowy wyładunek. Element obsługi na lewym podłokietniku do precyzyjnego sterowania opróżnianiem zasobnika.