R-Trim oraz R-Contour

Automatyka wysokości ogławiacza i sensoryka konturu podłoża dla wyższej jakości wyorywanych buraków przy znacznym odciążeniu operatora

Obydwa systemy dopasowują głębokość ich pracy do zmieniających się w obrębie pola warunków w zasobie buraka. Automatyki te reagują na różne długości wierzchołków względnie na nierówności podłoża poprzecznie do kierunku jazdy. System pomiaru na dogławiaczu został poszerzony o dodatkowy system pomiaru z czujnikiem ultradźwiękowym do rejestracji konturu podłoża bezpośrednio na rzędach buraków.

Nowy wydajny komputer pokładowy na agregacie wyorywującym Panther 2 odczytuje w przeciągu ułamków sekund wszystkie wartości pomiarów i zmienia wysokość ogławiacza lub głębokość kopania poszczególnych rzędów. Kombinacja i współpraca obydwu systemów prowadzi do wyraźnego odciążenia operatora. Mimo redukcji wielkości obciętych łodyg straty podczas ogławiania zostają unikane i to bez obciążania kierowcy. Oprócz tego unika się niepotrzebnego pobierania ziemi przez lemiesze, zwiększonego zużycia paliwa spowodowanego zbyt głębokim kopaniem oraz łamania buraka będącego skutkiem zbyt płytkiego wyorywania.

R-Trim - automatyka wysokości ogławiacza

1. Normalne buraki - średnia wysokość wierzchołków    2. v    3. Duże buraki - duża wysokość wierzchołków    4. Małe buraki - mała wysokość wierzchołków    5. Czujnik kąta    6. Zdefiniowana wysokość ogławiacza

Za pośreśrednictwem grzebienia czujnika Micro-Topper rejestrowane są wysokości wierzchołków ogłowionych buraków. Za pomocą średnich wartości wysokości wierzchołków obliczony zostaje profil wyskości (niebieska linia na ilustracji). Wysokość wału ogławiacza dopasowuje się nieprzerwanie do tego profilu. Dzięki temu zapobiega się ogłowieniu wierzchołków buraków np. przy zmianie z małych na duże buraki. W ten sam sposób unika się zbyt dużych łodyg liści przy zmianie z dużych na małe buraki.

 

R-Trim

Operator maszyny ustawia jednorazowo w menu pożądaną wysokość wału ogławiacza powyżej wysokości cięcia noża dogławiacza (czerwona strzałka na ilustracji). W ten sposób definiuje się przeciętna długość pozostawionych za nożami wału ogławiacza łodyg liści na burakach. Czujnik kąta na każdym Micro-Topper rejestruje wysokości wierzchołków każdego rzędu buraka. W przypadku zróżnicowanych lub nierówno wyrośniętych buraków (np. wysuszone miejsca) aktywny R-Trim automatycznie koryguje wysokość prowadzenia wału ogławiacza zależnie od najwyższych buraków.

R-Contour - automatyczna regulacja głębokości pracy lemieszy pojedynczych rzędów agregatu wyorywującego RR

Automatyczna regulacja głębokości lemieszy dla nierównych konturów terenu, czujniki ultradźwiękowe obok każdego rzędu buraków rejestrują nawierzchnię podłoża

Za pomocą joysticka operator maszyny ustawia głębokość wyorywania według własnego uznania i w ten sposób definiuje, na jaką głębokość lemiesz ma się zagłębić w glebę. Czujniki ultradźwiękowe obok każdego rzędu buraków rejestrują kontur powierzchni ziemi. Wydajne komputery przetwarzają wartości pomiarowe i zapewniają dostosowanie głębokości wyorywania do konturu ziemi. W porównaniu z wcześniejszymi systemami do automatycznego ustawiania pojedynczych rzędów ma to wiele zalet, w szczególności przy wysoko wyrośniętych rzędach buraków obok ścieżek jezdnych.

R-Contour

Operator aktywuje w terminalu sensorykę R-Contour. Dzięku temu głębokość lemieszy dopasowuje się do konturu podłoża. Przy aktywnym R-Contour unika się łamania buraka przez zbyt płytkie kopanie oraz niepotrzebnego pobierania ziemi przez za głębokie wyorywanie. Na terminalu wyświetla się synchronicznie ustawienie głębokości lemieszy.

Ogławiacz

ROPA ogławiacz integralny

Standardowa rekomendacja dla normalnych warunków wyorywania

Liście buraka zostają odcięte i posiekane przy pomocy solidnych noży ogławiacza i odłożone pomiędzy rzędami. Dzięki temu rozwiązaniu liście buraka wraz z ich wszystkimi substancjami odżywczymi odprowadzane są równomiernie do ziemi, co stanowi optymalną przesłankę dla późniejszej obróbki gleby i szybkiej przemiany w humus. Ogławiacz integralny jest dostępny do wyboru z kołami podporowymi (RIS) i ręcznie składanym czujnikiem liści lub bez kół podporowych (RISU) z hydraulicznie składanym czujnikiem liści.

Dostępny również z wałem kombinowanym

ROPA ogławiacz uniwersalny

Integralne rozkładanie liści na międzyrzędzia lub wyrzutnik liści

W integralnym systemie rozkładania liści następuje rozdrabnianie liści i odkładanie ich między rzędami. Przestawienie wykonywane jest przyciśnięciem guzika wygodnie z kabiny. Podczas pracy z użyciem wyrzutnika liści, liść buraka zostaje rozdrobniony, przy pomocy ślimaka liści przesuwany w kierunku talerza liści i następnie rozsiany na przeoraną glebę. Opcjonalnie możliwa jest wersja bez funkcji przełączania z 4 sztywnymi kołami kopiującymi i wyposażeniem w taśmę do zbioru liści buraka (biogaz lub bydło mleczne).

ROPA Odliściacz

Wysokość i obroty każdego z dwóch hydraulicznie napędzanych i przeciwbieżnych wałów czyszczących można regulować niezależnie od siebie - niepowtarzalne! Przedni wał jest wałem kombinowanym wyposażony w noże stalowe i gumy czyszczenia, drugi wał ogławiacza jest wyposażony tylko w gumy czyszczenia.

RES - odliściacz ROPA

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen. Details siehe Datenschutzerklärung.

Wykonawca i rolnik Sören Kremeike opowiada o swoich doświadczeniach z ROPA Tiger 6S z odliściaczem

Sören Kremeike prowadzi w Brome (Dolna Saksonia Wschodnia) własne gospodarstwo rolne z biogazownią oraz jest podwykonawcą innych gospodarstw rolnych, który wyspecjalizował się w uprawnie buraka cukrowego – od siewu do zbiorów. Od roku 2015 kopanie ziemniaków odbywa się z użyciem euro-Tiger V8-4 z odliściaczem. Do żniw 2020 zespół zdecydował się na nowego Tigera 6S, również z odliściaczem. Powodem zakupu odliściacza jest własna biogazownia oraz popyt na tę funkcję u innych klientów. Podczas korekty ustawienia można uzyskać bardzo dobre efekty odliściania. Opiekę serwisową zapewnia firma Palandt.

Micro-Topper 2

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen. Details siehe Datenschutzerklärung.

Grzebień Micro-Toppera wyczuwa każdą z głów buraka pojedynczo. Przy dużych burakach zwiększa się krawędź cięcia, w ten sposób, że odcina się nieco więcej. Przy małych burakach krawędź cięcia odpowiednio się zmniejsza - nie ma żadnych strat ani żaden z buraków nie jest ogławiany za nisko.

Maksymalny zysk bez zwiększenia nakładów

Agregat wyorywujący RR

Agregat wyorywujący RR z automatycznym ustawianiem głębokości lemiesza w poszczególnych rzędach i hydraulicznym zabezpieczeniem przed kamieniami

Agregat wyorywujący PR wyposażony jest w przeciwbieżne lemiesze wibrujące, siedem wałków wyorywacza z seryjnym, naspawanym, ekstremalnie odpornym na ścieranie, zawierającym węglik drutem twardym „Ropa Screwtec“ i całkowicie bezobsługowe, hydrauliczne zabezpieczenie przed kamieniami i regulację głębokości lemiesza w pojedynczych rzędach. Prosta i szybka wymiana walców wyorywacza w zmieniających się warunkach (różne średnice, wypychające, wciągające itp.). Koła kopiujące o średnicy 850 mm zapewniają w połączeniu z inteligentnym trójpunktem dokładne prowadzenie głębokości wyorywacza. Minimalne koszty obsługi zapewnią nastawne łożyska wałeczkowo-stożkowe w przekładniach i napędzie lemieszy wibrujących.

Detale

Komfortowa pozycja konserwacji

Pozycja konserwacji agregatu wyorywującego RR

Celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub montażu (noże dogławiacza, lemiesze) można podnieść ogławiacz i jednostkę wyorywującą hydraulicznie ponad wyorywacz pod kątem do 90°. Wychylenie takie odbywa się po naciśnięciu guzika w kabinie lub bez konieczności wysiadania kierowcy lub z podłoża za pomocą przycisków.

Uruchamianie silnika

Przyciskiem na agregacie wyorywującym można uruchomić lub wyłączyć silnik Diesla.

Czyszczenie

Delikatne, wydajne i dostosowalne do indywidualnych potrzeb

Napinana hydraulicznie taśma sitowa szybko transportuje buraki do pierwszej gwiazdy sitowej. Oś portalowa umożliwia najwyższą przepustowość - bez zakłócania przepływu strumienia buraków i bez ich uszkadzania. Z kabiny operator ma możliwość płynnej regulacji prędkości taśmy sitowej i jeśli to konieczne zmiany kierunku jej biegu. Kontrola przepływu strumienia buraków zapobiega zapchaniu się maszyny. Wyposażone w kute palce trzy gwiazdy sitowe, posiadające ulepszoną regulację prędkości (sensory dla każdej z gwiazd z osobna) oczyszczają buraki bardzo wydajnie i delikatnie. Wygięte palce zapewniają szybki transport nawet przy niskich obrotach gwiadz sitowych.

Panther 2S ma ogromną wydajność czyszczenia

Zanim buraki ochronnie dostaną się do elewatora o szerokości 1000 mm muszą one przejść przez pierwszą gwiazdę o średnicy 1740 mm a następnie dwie kolejne o średnicy 1550.

Bardzo praktyczne szczegóły

Obracająca się rura przejściowa przy wlocie na gwiazdę sitową zapobiega gromadzeniu się ziemi

Wygięte palce gwiazd sitowych

Popychacz buraków na przejściu do drugiej gwiazdy sitowej

(opcja)

Obracająca się rura przejściowa przy wlocie elewator zapobiega gromadzeniu się ziemi

Widok z góry

Obracająca się rura przejściowa przy wlocie elewator zapobiega gromadzeniu się ziemi

Widok od dołu