Oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych

My traktujemy ochronę danych osobowych poważnie

Ochrona sfery prywatnej przy przetwarzaniu danych osobowych jest dla nas bardzo ważnym zagadnieniem. Jeśli odwiedzacie Państwo naszą stronę internetową, nasz webserwer zapisuje standardowo IP Państwa Internet Service Provider, stronę internetową, z której nas Państwo odwiedzają, strony internetowe, które Państwo odwiedzają będąc u nas oraz datę i czas tych odwiedzin. Informacje te konieczne są do technicznego przekazywania stron internetowych i zabezpieczenia pracy serwera. Analiza tych danych w odniesieniu do użytkownika nie ma miejsca.

Jeśli wysyłają Państwo do nas formularz kontaktowy, dane te zapisane zostaną na naszych serwerach w ramach zabezpieczenia danych. Państwa dane osobowe użyte będą wyłącznie do załatwienia Państwa sprawy. Państwa dane osobowe będą traktowane bardzo poufnie. Ich przekazywanie osobom trzecim nie ma miejsca.

 

Dane osobowe

Dane osobowe są dane na temat Państwa osoby. Zawierają one nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail. Korzystanie z naszej strony odbywa się zasadniczo bez konieczności podawania danych osobowych. W niektórych przypadkach jest nam potrzebne Państwa nazwisko i adres lub inne informacje po to, aby móc zaoferować Państwu żądaną usługę.

Do samo ma miejsce w przypadku, gdy na Państwa życzenie dostarczyć mamy materiał informacyjny lub mamy odpowiedzieć na Państwa zapytania. W takich przypadkach powiadomimy Państwa o tym fakcie. Poza tym zapisujemy tylko te dane, które przekazali Państwo do nas w sposób automatyczny lub dobrowolny.

Jeśli korzystają Państwo z naszych usług to gromadzimy z reguły tylko te dane, które konieczne są do zaoferowania Państwu konkretnej usługi. Możliwe, że poprosimy Państwa o podanie dalszych informacji, ich podawanie jest jednak dobrowolne. Jeśli przetwarzamy dane osobowe, to czynimy to po to, aby zaoferować Państwu nasze usługi lub po to, aby osiągnąć nasze komercyjne cele.

 

Zapisywane automatycznie dane nieosobowe

Jeśli korzystacie Państwo z naszej witryny internetowej, to gromadzimy niektóre dane ze względów administracyjnych lub technicznych. Są to: typ i wersja stosowanej przeglądarki, data i godzina dostępu oraz adres IP.

Dane te zostaną zanonimizowane i użyte tylko w celach statystycznych lub celem poprawy naszych usług internetowych.

Te zanonimizowane dane zapisane zostaną na bezpiecznych systemach oddzielnie od danych osobowych i nie będą podporządkowane indywidualnym osobom. Oznacza to, że Państwa dane osobowe są w każdej chwili pod ochroną.

 

Cookies

Jeśli korzystacie Państwo z naszej witryny internetowej to możliwe jest, że gromadzimy informacje na Państwa komputerze w postaci cookies. Pliki cookie to przesyłane przez serwer małe pliki do Państwa przeglądarki internetowej zapisywane na jej dysku twardym. Zapisywany jest przy tym jedynie adres Internet Protokoll - żadne dane osobowe. Informacje zapisane w cookie pozwalają rozpoznać Państwo automatycznie przy kolejnych odwiedzinach naszej witryny internetowej, co ułatwia korzystanie z tej strony.

Oczywiście mogą Państwo odwiedzić naszą stronę internetową bez zaakceptowania cookie. Jeśli nie chcą Państwo, żeby Państwa komputer został rozpoznany przy następnych odwiedzinach, możecie Państwo odrzucić pliki cookie, co da się ustawić w opcjach Państwa przeglądarki np. "zablokuj pliki cookie". Sposób postępowania w tym zakresie proszę odczytać w instrukcji obsługi przeglądarki. Prosimy pamiętać, że w przypadku wyłączenia cookies należy liczyć się z ograniczoną prezentacją naszych stron internetowych oraz ograniczeniami w nawigacji na stronie.

 

Statystyczna ocena wyników przy pomocy Piwik

Niniejsza strona stosuje Piwik, Open-Source-Software (http://de.piwik.org) celem śledzenia statystyki wizyt. W tym celu korzysta z tak zwanych „cookies“, plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze. Stworzone przez Cookies informacje na temat użytkowania przekazywane są do naszego serwera i zapisywane lokalnie celem ich analizy, co pomaga optymalizacji naszej witryny. Państwa adres IP jest przy tym natychmiast zanonimizowany w ten sposób, że Państwo jako użytkownik są dla nas anonimowi. Serwer, na którym zapisywane są te dane statystyczne jest w posiadaniu niemieckiego administratora i znajduje się fizycznie na terenie Niemiec.

Jeśli nie zgadzacie się Państwo z zapisem i analizą danych z Państwa wizyt, to mogą Państwo kliknięciem myszą sprzeciwić się ich zapisowi i użytkowaniu. W takim przypadku ulokowany zostanie w Państwa przeglądarce tzw. Opt-Out-Cookie, co spowoduje, że Piwik nie będzie pobierał danych odnośnie Państwa odwiedzin. Uwaga: jeśli skasujecie Państwo cookies, to skasowany zostanie przy tym również Opt-Out-Cookie, tak że istnieje ewentualnie konieczność ponownego jego aktywacji.

Sprzeciw

Bezpieczeństwo

Podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, celem zapewnienia jak najlepszej ochrony Państwa danych osobowych przed stratą, zniszczeniem, manipulacją lub dostępem osób nieuprawnionych. Wszyscy nasi pracownicy i pracujący na nasze zlecenie usługodawcy zobowiązani są przestrzegać obowiązujące przepisy w ramach ochrony danych osobowych.

Jeśli dane osobowe są przez nas gromadzone i przetwarzane to zanim zostaną one przesłane są one szyfrowane. Oznacza to, że Państwa dane osobowe nie mogą być wykorzystywane przez osoby do tego nieupoważnione. Środki bezpieczeństwa podlegają ciągłym ulepszeniom zgodnie z postępem techniki i nasze oświadczenia odnośnie danych osobowych są ciągle udoskonalane. Proszę zadbać o to, aby mieć zawsze aktualną wersję.

 

Prawo do informacji/sprzeciwu

Proszę zawsze skontaktować się z nami, jeśli chcą się Państwo poinformować na temat zapisanych u nas danych osobowych. Poza tym mają Państwo możliwość wycofania zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych. W obydwu przypadkach proszę się zwrócić bezpośrednio do nas.

 

Zmiany w niniejszym oświadczeniu w sprawie ochrony danych osobowych

Zachowujemy sobie prawo do zmian naszych oświadczeń na temat ochrony danych osobowych, jeśli będzie to konieczne w związku z nowymi tendencjami w zakresie rozwoju technologicznego. Proszę zadbać o to, aby mieć zawsze aktualną wersję.

Jeśli w niniejszym oświadczeniu przeprowadzone będą zasadnicze zmiany, to o zmianach tych poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Wszyscy odwiedzający naszą stronę internetową i zainteresowani kwestiami w zakresie ochrony danych osobowych znajdą nas pod adresem:

Herrn Gerald Lill
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Trothengasse 5
93047 Regensburg
Tel.:  0941 29 86 93 0
Fax:  0941 29 86 93 16
E-Mail: g.lill@projekt29.de
www.projekt29.de