Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen. Details siehe Datenschutzerklärung.

Przy pomocy Tiger 6S ROPA prezentuje na Agritechnice w Hannowerze dwie nowości celem automatycznej regulacji głębokości roboczej przystawki żwniwnej

• R-Trim - automatyczna regulacja wysokości ogławiacza

• R-Contour - automatyczna regulacja głębokości pracy lemieszy pojedynczych rzędów agregatu wyorywującego RR

Obydwa systemy dopasowują głębokość ich pracy do zmieniających się w obrębie pola warunków w zasobie buraka. Automatyki te reagują na różne długości wierzczołków względnie na nierówności podłoża poprzecznie do kierunku jazdy. Znany dotychczas system pomiaru na dogławiaczu został poszerzony o dodatkowy system pomiaru do rejestracji konturu podłoża bezpośrednio na rzędach buraków.

R-Trim - automatyka wysokości ogławiacza

Nowy wydajny komputer pokładowy na agregacie wyorywującym Tiger 6S odczytuje w przeciągu ułamków sekund wszystkie wartości pomiarów i zmienia przy pomocy nowo opracowanego oprogramowania wysokość ogławiacza lub głębokość kopania poszczególnych rzędów. Kombinacja i współpraca obydwu systemów prowadzi do wyraźnego odciążenia operatora i przez to umożliwia półautonomiczne prowadzenie przystawki wyorywującej. Przy zmieniającym się stanie buraka mimo redukcji wielkości obciętych łodyg straty podczas ogławiania zostają unikane i to bez obciążania kierowcy. Oprócz tego unika się niepotrzebnego pobierania ziemi przez lemiesze, zwiększonego zużycia paliwa spowodowanego zbyt głębokim kopaniem oraz łamania buraka będącego skutkiem zbyt płytkiego wyorywania.

Jak to działa?

Operator maszyny ustawia w menu jednorazowo pożądaną wysokość wału ogławiacza powyżej wysokości cięcia noża dogławiacza (czerwona strzałka na ilustracji). W ten sposób definiuje się przeciętna długość pozostawionych za nożami wału ogławiacza łodyg liści na burakach. Czujnik kąta na każdym Micro-Topper rejestruje wysokości wierzchołków każdego rzędu buraka. W przypadku zróżnicowanych lub nierówno wyrośniętych buraków (np. wysuszone miejsca) aktywny R-Trim automatycznie koryguje wysokość prowadzenia wału ogławiacza zależnie od najwyższych buraków.

R-Contour - automatyczna regulacja głębokości pracy lemieszy pojedynczych rzędów

Za pomocą joysticka na konsoli obsługowej operator maszyny ustawia głębokość wyorywania według własnego uznania i w ten sposób definiuje, na jaką głębokość lemiesz ma się zagłębić w glebę. Czujniki ultradźwiękowe obok każdego rzędu buraków rejestrują kontur powierzchni ziemi. Nowy wydajny komputer pokładowy przetwarza wartości pomiarowe i zapewnia dostosowanie głębokości wyorywania do konturu ziemi. W porównaniu z wcześniejszymi systemami do automatycznego ustawiania pojedynczych rzędów ma to wiele zalet, w szczególności przy wysoko wyrośniętych rzędach buraków obok ścieżek jezdnych. Przy aktywnym R-Contour unika się łamania buraka przez zbyt płytkie kopanie oraz niepotrzebnego pobierania ziemi przez za głębokie wyorywanie. Na terminalu wyświetla się synchronicznie ustawienie głębokości lemieszy.

Jak to działa?

Operator aktywuje w terminalu sensorykę R-Contour. Dzięku temu głębokość lemieszy dopasowuje się do konturu podłoża. Przy aktywnym R-Contour unika się łamania buraka przez zbyt płytkie kopanie oraz niepotrzebnego pobierania ziemi przez za głębokie wyorywanie. Na terminalu wyświetla się synchronicznie ustawienie głębokości lemieszy.