Pod hasłem „Sadzenie bez łamania kiełków” Wczesne zbiory.” odbyło się w środę, tj. 01.02.2023 r., w ROPA Rheinland spotkanie ekspertów ds. wczesnego ziemniaka.

Eksperci w osobach Babary Kanders (Izba Rolnicza NRW), Johannesa Beckersa (Wilhelm Weuthen GmbH), Petera-Heinza Küppersa (Böhmer Verpackung und Vertrieb GmbH & Co.KG), Markusa Ungera (farmsupport GmbH) i dra Ruperta Geischedera (ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH) wraz z licznymi uczestnikami rozmawiali na temat możliwości i problemów związanych z wczesnym ziemniakiem i wstępnego kiełkowania.

Po zakończeniu dyskusji panelowej goście mogli kontynuować bardziej szczegółową rozmowę podczas wspólnej kolacji.
Oprócz dyskusji technicznej, specjalną atrakcją dla wszystkich odwiedzających była maszyna do sadzenia ręcznego podkiełkowanych ziemniaków firmy ROPA. Dzięki tej nowej maszynie, która została po raz pierwszy zaprezentowana podczas pokazu w siedzibie firmy ROPA w listopadzie 2022 r., firma ROPA wspiera profesjonalnych plantatorów wczesnych ziemniaków. Dzięki delikatnemu traktowaniu i zminimalizowaniu obciążeń mechanicznych podkiełkowanych ziemniaków wytworzone wcześniej kiełki są bez uszkodzeń wprowadzane do gleby wraz z sadzeniakami. Kolejną cechą charakterystyczną maszyny było miejsce pracy personelu. Zostało ono wyposażone w możliwie najlepsze opcje, aby praca na maszynie była jak najprzyjemniejsza.

Sadzenie bez łamania kiełków dzięki technologii sadzenia ROPA

Na czterorzędową maszynę do sadzenia ROPA można załadować maksymalnie 5 palet ze skrzynkami z podkiełkowanymi ziemniakami. Jedna osoba ładuje na przenośniki taśmowe pełne skrzynki z ziemniakami i dba o regularne opróżnianie obszaru zwrotu skrzynek. 8 osób ręcznie przekłada podkiełkowane ziemniaki ze skrzynek załadowanych na przenośnik taśmowy na taśmy do sadzenia. Ta metoda pracy zapewnia podkiełkowanym ziemniakom najlepszą możliwą ochronę i pozwala osiągnąć wydajność dzienną przekraczającą 6 ha. Połączenie delikatnego traktowania podkiełkowanych ziemniaków i precyzyjnie regulowanego odstępu sadzenia zapewnia optymalny wschód ziemniaków oraz szybkie i równomierne pokrycie pola, a także jednorodne sortowanie plonów.

Po wspólnej dyskusji z ekspertami nowa maszyna do sadzenia podkiełkowanych ziemniaków ROPA przekonała do siebie wielu producentów wczesnych ziemniaków efektywnym sadzeniem bez połamanych kiełków. W nadchodzących tygodniach nowe maszyny będą nadal sprawdzać się w praktycznym zastosowaniu przez plantatorów wczesnych ziemniaków.