Sittelsdorf / Hannover. Na Agritechnica w Hannowerze wspólnie z Farmpilot ROPA zaprezentowała kompleksowe rozwiązanie systemowe celem połączenia sieciowego wszystkich użytkowników managementu zleceń podczas kopania buraków cukrowych i logistyki ich odwozu.

R-Connect farmpilot jest inteligentnie połączonym sieciowo systemem managementu logistyki zmierzającym do optymalizacji procesów logistycznych w zakresie problematyki buraka cukrowego. Dzięki wszechstronnym połączeniom sieciowym stoją do bezpośredniej dyspozycji wszystkich uczestników dane dotyczące planowania i wykonywania zleceń, bez błędów przekazu. Przekazywanie "na żywo" z terminalu maszyny obrazowo przedstawionych ustawień kopania, wartości czujników oraz funkcja Playback wyznaczają nowe standardy.

Połączenie sieciowe wszystkich uczestników managementu zleceń w procesach logistycznych kopania i odwozu buraka cukrowego

Nowość na Agritechnica 2017 - wspólny projekt firm ROPA i farmpilot

■ Plantator przekazuje dane odnośnie powierzchni uprawy do Portalu Plantatorów cukrowni (powierzchnia uprawy, planowana pozycja kopca, planowany czas kopania, wykonawca / związek plantatorów)

■ Dysponent ładowarki Maus opracowuje w systemie logistyki buraka cukrowego plan odwozu

■ Cukrownia przekazuje dane plantatora (nazwisko plantatora, jego numer, nazwę zagonu, numer zagonu) włącznie z planem odwozu do serwera farmpilot

■ Plan odwozu przekazywany jest automatycznie do wykonawcy lub związku plantatorów celem opracowania planu kopania

■ Dysponent kombajnu ma w każdej chwili możliwość zmiany przekazanego do farmpilot planu kopania i uzupełnienia go o dodatkowe zlecenia, np. buraki energetyczne dla biogazowni

■ Operator kombajnu uruchamia w aplikacji farmpilot odpowiednie zlecenie. Aplikacja ta przekazuje automatycznie za pośrednictwem WiFi nazwisko plantatora, jego numer, nazwę zagonu, numer zagonu, nazwisko operatora, jego numer na ROPA R-Touch Terminal, w którym jednocześnie uruchomione zostaje nowe zlecenie kopania. Nie jest tu konieczne żadne odręczne wpisywanie danych lub obsługa drugiego ekranu, dzięki temu wykluczone są jakiekolwiek błędy przekazu danych

■ Dysponent ma w każdym momencie możliwość obserwacji postępu procesu kopania w portalu internetowym farmpilot, również za pomocą tabletu

■ Dzięki połączeniu GSM R-Touch Terminal z serwerem ROPA R-Connect rejestrowane są niemalże w czasie rzeczywistym i dokumentowane w zrozumiały sposób stany maszyny podczas kopania

■ W momencie, gdy operator kombajnu zakończy w aplikacji farmpilot aktualne zlecenie, zlecenie to zostanie automatycznie zakończone również w R-Touch Terminal, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych w R-Touch Terminal

■ Wszystkie niezbędne do obrachunku dane zakończonego zlecenia (wykopana powierzchnia, wydajność, zużycie paliwa, czasy biegu jałowego, prędkość kopania, ...) przekazywane są przez R-Connect Server do serwera farmpilot. W ten sam sposób przekazywana jest wykopana na polu ilość buraka, włącznie z pozycją kopców, na które opróżniono zasobnik

■ Posiadacz kombajnu decyduje w farmpilot, które dane przekazywane będą do dysponenta planowania odwozu buraków

■ Na podstawie danych z kombajnu ROPA możliwe jest w farmpilot bardzo dokładne planowanie odwozu (z ewentualnym uprzednim odkryciem kopców ) i adaptacja dalszego planu kopania

Nowości na Agritechnica

■     Wygodna, bezbłędna i czasooszczędna obsługa na kombajnie buraczanym
■     Wybór zlecenia na mapie, bez możliwości pomylenia klienta lub zagonu
■     W każdej chwili widoczny aktualny postęp kopania
■     Ważne dla obrachunku dane dostępne u dysponenta tuż po zakończeniu zlecenia
■     Po zakończeniu zlecenia stoją do dyspozycji dane odnośnie wykopanej ilości burka celem planowania odwozu lub dystrybucji

Dashboard

Stan i dane wszystkich maszyn w zasięgu wzroku

Livestream

Obraz ekranu terminalu w akcji

Wyświetlacz terminalu na żywo

Dokłada lokalizacja

Optymalizacja maszyn dzięki porównaniu ustawień różnych maszyn

Profesjonaliści mogą na odległość pomagać nowym operatorom w trakcie ustawiania maszyny

Zlecenie

Synchronizacja banku danych maszyny z portalem R-Connect

Użytkownik maszyny widzi aktualny postęp w kopaniu

Użytkownik otrzymuje wszystkie dane robocze odnośnie maszyny i zlecenia

Baza danych celem indywidualnej analizy i oceny wyników lub rozrachunku

Playback

Wizualizacja wszystkich udokumentowanych ustawień maszyny

Timeline celem śledzenia procesu wyorywania włącznie z demonstracją wszystkich ustawień maszyny

Baza danych wykorzystana być może do planowania wysiewu i planu kopania

Podstawa dla szkolenia i treningu personelu obsługującego, nowi operatorzy mogą się uczyć od profesjonalistów i ich sposobu konfiguracji maszyn

Optymalny temat do dyskusji celem rozwoju efektywnych strategii kopania i wstępnego planowania najlepszej lokalizacji kopców

R-Connect przegląd systemu i opcje wyposażenia