ROPA Keiler 2 DoubleSelect

Zwiększona wydajność separacji na glebach gliniastych i kamienistych

Firma ROPA poszerza portfolio produktów o Keilera 2 DoubleSelect do zwiększania wydajności separacji na glebach gliniastych i kamienistych. Ten kombajn ziemniaczany posiada dodatkowy potrójny obiegowy grzebień palczasty (UFK) na jeżu 2 z osobnym torem odpadów i dodatkowym wysuwanym stanowiskiem selekcyjnym obok taśmy jeżowej 3.

Oprócz regulacji wysokości i kąta nachylenia tego dodatkowego modułu UFK, niezależnie regulować można również liczbę obrotów podwójnego oraz pojedynczego rzędu UFK. Dzięki wczesnemu wstępnemu odseparowaniu grud i kamieni znacząco spada ilość uszkodzeń ziemniaków na dalszym etapie, a ich kopanie staje się jeszcze delikatniejsze. Alternatywnie każdy moduł UFK może być wyposażony także w obiegowe grzebienie szczotkowe (UBK).

W efekcie mocną stroną Keilera 2 DoubleSelect jest zwiększenie prędkości kopania lub też zmniejszenie zapotrzebowania na personel dzięki znacznie podwyższonej wydajności mechanicznej separacji, zwłaszcza w przypadku grud i kamieni.

Sekcja tylna z rolkami dociskowymi redlin do rozdrabniacza łęcin firmy ROPA

Redlina jest na powrót formowana a suche pęknięcia zamykane

Z okazji Dnia ziemniaka w Weuthen ROPA prezentuje również wyposażenie opcjonalne w postaci sekcji tylnej z rolkami dociskowymi redlin na swoich rozdrabniaczach łęcin serii KS. ROPA poszerza tym samym zakres wyposażenia, dodatkowo do sprawdzonej sekcji tylnej z kołami dociskowymi.

Suche pęknięcia

Przed odtworzeniem zagęszczenia

Po odtworzeniu zagęszczenia

Redlina z utwardzonym grzbietem

Główny efekt zastosowania sekcji tylnej z rolkami dociskowymi redlin polega na zamknięciu pęknięć w górnej części redliny i jej łatwe ponowne formowanie - tak aby ziemniaki po usunięciu liści nie zrobiły się zielone. Rolki dociskowe redlin również opierają się na bokach, przez co nacisk nie działa punktowo, ale rozkłada się bardziej równomiernie wzdłuż całego profilu redliny. Ponadto boki redlin są przytrzymywane przez rolki dociskowe redlin, co zapobiega odpadaniu luźnej ziemi, dzięki czemu z boku redliny nie powstają pęknięcia. 
Podsumowując, pozwala to zachować strukturę i kształt redliny i zapewnić jakość zebranego plonu.