R-CONNECT MONITOR jest inteligentną i w pełni zautomatyzowaną obrazową dokumentacją podczas zbiorów buraków cukrowych. Podczas kopania i opróżniania zasobnika automatycznie robione są zdjęcia z przypisaną lokalizacją. W tym celu, Tiger 6S jest wyposażony w kilka kamer cyfrowych. Obrazy opcjonalnej kamery na dachu kabiny do monitorowania zasobów buraków przed zbiorem, jak również obrazy kamery na taśmie rozładunkowej w celu kontroli jakości wyniku kopania podczas opróżniania zasobnika są przypisane do zlecenia kopania w portalu R-Connect.

TIGER 6S z cyfrowymi kamerami sieciowymi

Po raz pierwszy ROPA Tiger 6S wykorzystuje kamery cyfrowe zamiast kamer analogowych.

Tiger 6S posiada kilka kamer cyfrowych. Obrazy kamery na dachu kabiny do monitorowania zasobów buraków przed zbiorem jak również obrazy kamery na taśmie rozładunkowej w celu kontroli jakości wyniku kopania podczas opróżniania zasobnika są przypisane do zlecenia kopania i są do dyspozycji w portalu R-Connect.

Dostęp w dowolnym miejscu i czasie. Czy to na maszynie, w biurze, w domu czy w podróży - poprzez portal R-Connect dostęp do zleceń kopania z obrazami z maszyny z dowolnego miejsca.

Monitor R-Connect do dokumentacji obrazowej

Za pośrednictwem kombajnu mogą być dokumentowane obszar kopania, plon (liczba wypełnień zasobnika) oraz pozycja kopca buraków. Przy pomocy tej nowości można dodatkowo udokumentować wizualnie powierzchnię buraków przed kampanią a także efekt żniw.

 • Zdjęcia z przypisaną lokalizacją.
 • Dokumentacja ustawień maszyny dla zdjęcia.
 • Podczas kopania i opróżniania zasobnika automatycznie robione są zdjęcia z przypisaną lokalizacją i podporządkowywane zleceniu kopania w R-Connect.

 

Innowacje i nowości na targi Agritechnica 2019

 • Zdjęcia stanu zasobu buraka przed kopaniem w połączeniu z ustawieniami maszyny i danymi lokalizacyjnymi
 • Monitorowanie pod względem zachwaszczenia przed kopaniem  
 • Monitorowanie buraków pod kątem takich chorób jak np. rhizoctonia, cercospora i nicienie
 • Opcjonalnie dodatkowa ręczna dokumentacja obrazu, jeśli nieprawidłowości utrudniają wyorywanie, np. woda na polu, ciała obce, słupy elektryczne, podsiewanie itp.
 • Zdjęcia podczas procesu rozładunku w celu kontroli jakości i dokumentacji wyniku wyorywania
 • Dokumentacja zanieczyszczenia ziemią i chwastami w kopcu buraków jest bardzo cenną informacją dla logistyki odwozu pod względem wymaganego czasu, zdolnością do magazynowania buraków itp.
 • Wykonawcy i zgrupowania kopiących buraki mogą korzystać ze zdjęć, np. uzasandniając zwiększone nakłady (koszty kopania) wobec rolników kontraktujących
 • Dane sensorowe z czujników obrotów, prędkości, ciśnień, pomiarów objętości itp. przez dodatkowe obrazy mają - oprócz mierzonych wartości - znacznie wyższą wartość informacyjną!