Łatwe przejście i manewrowanie

Celem zwiększenia trakcji i ochrony gleby - nawet w ekstremalnie trudnych warunkach kopania - ROPA Keiler 2 można opcjonalnie wyposażyć w oś napędową. Także przy tej opcji wyposażenia w wielkowymiarowe ogumienie 850/50 R 30.5 szerokość transportowa po drogach wynosi jedynie 3,00 metra.

Zintegrowany bieg swobodny osi pozwala na osiągnięcie prędkości na drodze do 40 km/h. Na kole można uzyskać moment obrotowy do 14.500 Nm, zapewnia to siłę osiową rzędu 2 ton. Doprzęganie i odprzęganie podczas jazdy możliwe jest w każdym momencie. Maksymalna prędkość przy zaprzężonej osi napędowej wynosi 14 km/h.

>>> Nowości na Potato Europe i na Agritechnica <<<

Komfortowy, elegancki i dostosowany do praktyki jest automatyczny napęd przy traktorach z ISOBUS. Oś napędowa nasterowana i synchronizowana jest automatycznie podczas podjazdu w danym kierunku jazdy i wyłączana podczas postoju. Zasadniczą zaletą jest fakt, że oś napędowa podczas manewrowania i podjazdu nie musi być ciągle oddzielnie dołączana, zatrzymywana i przełączana z jazdy do przodu na jazdę do tyłu i odwrotnie.

 

  • W ekstremalnych warunkach kopania automatyka ta zapobiega konsekwentnie niebezpieczeństwu utknięcia maszyny spowodowanego przez błędne, spóźnione aktywowanie lub wyłączenie osi napędowej
  • Dzięki tej automatyce oś napędowa ciągnie także podczas manewrowania zawsze we właściwym kierunku i zapewnia wsparcie pchnięcia i przejścia - również w przypadku trudnego podłoża
  • Dzięki automatyce ISOBUS unika się absolutnie przesunięcia traktora spowodowane włączoną lub za późno wyłączoną osią napędową
  • Dzięki funkcjonalności Auxiliary Control (AUX-N) aktywacja automatyki ISOBUS osi napędowej jak również wielu najważniejszych funkcji kopania odbywać się może oprócz terminalu również za pośrednictwem przycisków ISOBUS traktora lub elementu obsługi ISOBUS