Impressum

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH

Dyrektor naczelny

Hermann Paintner
Dr Eberhard Krayl

 

Siedziba firmy

Sittelsdorf 24
84097 Herrngiersdorf
Telefon: +49-(0) 87 85 - 96 01 - 0
Telefaks: +49-(0) 87 85 - 96 01 - 142
http://www.ropa-maschinenbau.de

 

właściwość miejscowa sądu

Registergericht Regensburg HRB Nr. 3319
USt.ID-Nr. DE 128 592 425

 

Konto bankowe

Sparkasse Rottenburg/Laaber
IBAN: DE40 7435 0000 0007 9760 03
BIC:   BYLA DE M1 LAH

Raiffeisenbank Oberpfalz Süd eG
IBAN: DE77 7506 2026 0000 7120 51
BIC:   GENO DE F1 DST

 

Wskazówki prawne

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH nie ma możliwości stałej kontroli zlinkowanych stron. Na ich zawartość ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH nie ma żadnego wpływu. Dlatego też ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH dystansuje się stanowczo od zawartości obcych ofert internetowych, które zlinkowane są z portalem ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH.

Wykluczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za zawartość

Zawartość naszych stron została sporządzona z zachowaniem najwyższej staranności. Nie możemy jednak przejąć żadnej gwarancji za ich prawidłowość, kompletność i aktualność. Jako usługodawca jesteśmy w świetle § 7 Abs.1 TMG odpowiedzialni za własne treści zawarte na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie §§ 8 bis 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do nadzorowania obcych treści, które zostały zapisane lub zostały nam przesłane, ani do śledzenia okoliczności, które wskazywałyby na naruszenie prawa. Obowiązek usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z obowiązującym przepisami pozostaje bez zmian. Związana z tym odpowiedzialność możliwa jest jednak dopiero od momentu przyjęcia do wiadomości konkretnego naruszenia prawa. W razie jednak stwierdzenia takiego naruszenia prawa treści te zostaną niezwłocznie usunięte.

 

Odpowiedzialność za linki

Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Z tego powodu nie możemy przejąć odpowiedzialności za obce treści. Za treści zlinkowanych stron odpowiedzialny jest każdy dostawca lub administrator tych stron. Linkowane strony zostały sprawdzone pod kątem możliwego naruszenia prawa w chwili ich zalinkowania. W momencie zalinkowania nie zostały stwierdzone treści niezgodne z prawem. Ciągła kontrola merytoryczna zlinkowanych stron bez wskazania naruszenia konkretnego przepisu prawnego nie jest możliwa. W przypadku ujawnienia naruszenia prawa, tego rodzaju linki zostaną niezwłocznie usunięte.

 

Prawa autorskie

Treści i utwory stworzone przez administratorów stron internetowych na niniejszych stronach podlegają przepisom ustawy o prawach autorskich. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie poza zakresem określonym w ustawie o prawach autorskich wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron jest dopuszczalne tylko w celach prywatnych, niekomercyjnych. O ile treści zawarte na tej stronie nie zostały sporządzone przez administratora, prawa autorskie osób trzecich są uwzględniane. Treści pochodzące od osób trzecich zostają oznaczone jako takie. W przypadku zauważenia naruszenia praw autorskich, prosimy o przesłanie odpowiedniego zawiadomienia. W przypadku ujawnienia naruszenia prawa, tego rodzaju treści zostaną niezwłocznie usunięte.

 

Informacja obowiązkowa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013

Link do strony w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - dalsze informacje będą tam do Twojej dyspozycji od dnia 15.02.2016. W przypadku wystąpienia kwestii w sprawie możliwego rozstrzygania sporu stoimy pod info@ropa-maschinenbau.de do Twojej dyspozycji.