Gedeeltelijk autonoom rooien

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen Details siehe Datenschutzerklärung

Met de Tiger 6S presenteerde ROPA op de Agritechnica in Hannover twee nieuwe ontwikkelingen voor de automatische afstelling van de werkdiepte op het rooiblad:

• R-Trim - automatische afstelling van de hakselaarhoogte

• R-Contour - automatische afstelling van de schaardiepte van de afzonderlijke rijen van het RR-rooiaggregaat

Beide systemen passen de werkdiepte aan de over de lengte van de akker veranderende omstandigheden op het bietenveld aan. De automatische systemen reageren op uiteenlopende kruinhoogtes of op onregelmatigheden in de bodem, dwars op de rijrichting. Een al bekend meetsysteem op de nakopper is hiervoor uitgebreid met een extra meetsysteem voor de detectie van de bodemcontouren direct bij de bietenrijen.

R-Trim - automatische hoogteregeling van de hakselaar

Automatische hoogteregeling van de hakselaar en bodemcontoursensoren voor een betere kwaliteit van de geoogste bieten en duidelijk minder belasting voor de bestuurder

1. Normale bieten - gemiddelde kruinhoogte    2. Grote bieten - hoge kruinhoogte    3. Normale bieten - gemiddelde kruinhoogte    4. Kleine bieten - lage kruinhoogte    5. Hoeksensor    6. Gedefinieerde hakselaarhoogte

 

Een nieuwe en krachtige boordcomputer op het rooiaggregaat van de Tiger 6S leest binnen een fractie van een seconde alle meetwaarden in en verandert met behulp van nieuw ontwikkelde software de hakselaarhoogte of de rooidiepte voor de afzonderlijke rijen. De combinatie van en het samenspel tussen beide systemen zorgt voor een duidelijke vermindering van de belasting voor de bestuurder, waardoor het rooiblad deels autonoom wordt geleid. Ook bij een onregelmatig bietenbestand worden snijverliezen voorkomen zonder de bestuurder overmatig te belasten, ondanks het feit dat de afgesneden bladstronken kleiner zijn. Onnodige opname van aarde door de ploegschaar en verhoogd brandstofverbruik door te diep rooien worden eveneens vermeden, net als wortelbreuk bij te vlak rooien.

Met behulp van de sensorkam van de micro-topper wordt de kruinhoogte van de gekopte bieten bepaald. Uit de gemiddelde waarden van deze kruinhoogtes wordt een hoogteprofiel (blauwe lijn in de grafiek) berekend. De hoogte van de hakselaaras wordt continu aan dit profiel aangepast. Daardoor wordt voorkomen dat de bietenkruin wordt afgesneden, bijv. bij de overgang van kleine naar grote bieten. Daarnaast worden te grote bladstronken bij de overgang van grote naar kleine bieten vermeden.

 

Hoe werkt dit?

De bestuurder stelt in het menu één keer de gewenste hoogte van de hakselaaras in aan de hand van de snijhoogte van het nakoppermes (rode pijl in de grafiek). Daarmee wordt de gemiddelde lengte van de achter de hakselaarmessen op de bieten achterblijvende bladsteel bepaald. Een hoeksensor op iedere Micro-Topper bepaalt de kruinhoogte van elke bietenrij. Bij een bietenveld met tot verschillende hoogte gegroeide bieten (bijv. op droge plekken) corrigeert de geactiveerde R-Trim afhankelijk van de hoogste bieten automatisch de hoogte van de hakselaaras.

R-Contour

Automatische afstelling van de schaardiepte voor de afzonderlijke rijen van het RR-rooiaggregaat

Met de joystick op het bedieningsconsole stelt de machinebestuurder de rooidiepte overeenkomstig de omstandigheden in en legt daarmee vast hoe diep de ploegscharen in de akkergrond steken. Ultrasone sensoren naast iedere bietenrij registreren de contouren van het bodemoppervlak. Krachtige boordcomputers verwerken de meetwaarden en zorgen ervoor, dat de rooidiepte overeenkomstig de bodemcontouren wordt aangehouden. Ten opzichte van het eerdere systeem voor automatische afstelling voor afzonderlijke rijen heeft dit grote voordelen, in het bijzonder bij hoger gegroeide bietenrijen naast rijwegen.

Hoe werkt dit?

De bestuurder activeert de bodemcontoursensoren van R-Contour op de terminal. De schaardiepte past zich daardoor aan de bodemcontouren aan. Wortelbreuk door te vlak rooien of onnodige opname van aarde door te diep rooien wordt vermeden wanneer R-Contour is ingeschakeld. Op de terminal wordt de instelling van de schaardiepte synchroon weergegeven.

Automatische afstelling van de schaardiepte bij ongelijkmatige bodem, ultrasone sensoren naast iedere bietenrij registreren het bodemoppervlak

RR-rooiaggregaat:

RR-rooiaggregaat met automatische afstelling van de schaardiepte voor de afzonderlijke rijen en hydraulische steenbeveiliging

Het RR-rooiaggregaat is uitgerust met in tegengestelde richting bewegende trilscharen, zeven rooiwalsen en volledig onderhoudsvrije hydraulische steenbeveiliging en afstelling van de schaardiepte van de afzonderlijke rijen. 850 mm grote tastwielen zorgen in combinatie met de intelligente driepuntsophanging voor nauwkeurige diepteregeling van de rooier. Minimale onderhoudskosten door instelbare kegellagers in transmissies en trilschaaraandrijving.

Met zeven rooiwalsen, standaard met het extreem slijtvaste, carbidehoudende hardmetalen opgelaste draad "Ropa Scretec". Gemakkelijker en sneller vervangen van de rooiwalsen bij wisselende omstandigheden (verschillende diameters, met afvoer naar buiten of naar binnen, etc.)

Comfortabele onderhoudstand

Onderhoudstand

De hakselaar en de rooiunit kunnen hydraulisch omhoog worden geklapt voor onderhoudswerkzaamheden (nakoppermessen, ploegschaar) tot 90° boven het rooiaggregaat. Het omhoog zwaaien gebeurt door op een knop in de cabine te drukken, dus zonder dat de bestuurder uit hoeft te stappen, of vanaf de grond met behulp van een drukknop.

Motor starten

De dieselmotor kan met één druk op een knop op de rooier worden gestart en uitgeschakeld.

Hakselaaraggregaat

RAS - ROPA allround hakselaar

Integrale bladstort of bladuitworp

Bij de integrale bladstort wordt het bietenblad verkleint en tussen de rijen gestort. Er kan comfortabel vanuit de cabine worden geschakeld tussen de opties. Bij gebruik met bladuitworp worden de verkleinde bietenbladeren met een bladvijzel naar de bladverdeler getransporteerd en op het gerooide oppervlak uitgestrooid. Optioneel is de uitvoering RBSO (zonder omschakelfunctie naar Integraal) met 4 starre tastwielen en de uitvoering met bladbergband voor het oogsten van bietenbladeren (voor biogas of melkvee) beschikbaar.

RIS/RISU - ROPA integrale hakselaar

ROPA integrale hakselaar - standaard aanbevolen voor normale rooiomstandigheden

Het bladgedeelte wordt met robuuste hakselaarmessen van de bietenkop afgehakt en tussen de bietenrijen neergelegd. Daardoor wordt het bietenblad met alle voedingsstoffen gelijkmatig over de bodem verdeeld, optimale voorwaarde voor de daaropvolgende grondbewerking en snelle omzetting van groenafval tot humus. De integrale hakselaar is naar keuze verkrijgbaar met tastwielen (RISU) en met mechanisch opklapbare bladtaster of zonder tastwielen (RISU) met hydraulisch opklapbare bladtaster.

Micro-Topper

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen Details siehe Datenschutzerklärung

De kam van de Micro-Topper tast elke bietenkop afzonderlijk af. Bij grote bieten wordt de snijafstand groter, zodat een beetje meer wordt afgesneden, bij kleinere bieten wordt deze kleiner - er gaat niets verloren, er wordt geen biet te laag afgesneden en de kwaliteit is beter dan ooit. De afsnijdikte kan comfortabel worden ingesteld vanuit de cabine. Optioneel kan er worden nagekopt of kunnen alleen de bladeren (micro-topping) worden geschoren.

Maximale opbrengst zonder meerwerk

Ontbladeraar

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen Details siehe Datenschutzerklärung

RES - ROPA ontbladeraar

De snelheid en de hoogte van de twee volledig hydraulisch aangedreven en tegen elkaar in draaiende poetsrotoren kunnen afzonderlijk van elkaar worden aangepast - uniek! De voorste as is uitgerust als combinatieas met stalen messen en poetsrubbers, de tweede hakselaaras uitsluitende met poetsrubbers.
Op de joystick kunnen verschillende instellingen als geheugenfunctie worden opgeslagen en opgeroepen.

RES - ROPA ontbladeraar

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen Details siehe Datenschutzerklärung

Loonwerkbedrijf en landbouwer Sören Kremeike vertelt over zijn ervaringen met de ROPA Tiger 6S met ontbladeraar

Sören Kremeike heeft in Brome (Oost-Nedersaksen) een eigen landbouwbedrijf met biogasinstallatie en runt een agrarisch loonbedrijf, dat zich heeft gespecialiseerd in suikerbieten – vanaf het zaaien tot aan de oogst. Vanaf 2015 werden de bieten gerooid met een euro-Tiger V8-4 met ontbladeraar. Voor het oogstseizoen van 2020 koos het team voor een Tiger 6S, ook deze keer met ontbladeraar. Redenen voor de aanschaf van de ontbladeraar zijn de eigen biogasinstallatie en de vraag van verschillende kanten hiernaar. Wanneer de ontbladeraar correct is ingesteld, kunnen zeer goede resultaten worden bereikt. De firma Palandt is verantwoordelijk voor de ondersteuning en de service.

Reiniging

Reiniging - zonder schade, efficiënt en individueel aanpasbaar

De hydraulisch gespannen zeefband vervoert de bieten snel naar de eerste zeefzon. De portaalas maakt hoge doorvoersnelheden mogelijk - zonder de belemmering van de bietenstroom of beschadiging van de bieten. Vanuit de cabine kan de bestuurder de zeefband traploos instellen en indien nodig omkeren. De bietenstroombewaking voorkomt dat de machine vastloopt. Drie zeefzonnen met gesmede tanden, die zijn uitgerust met verbeterde toerentalaanpassing (iedere zeefzon een afzonderlijke druksensor) reinigen de bieten zeer efficiënt, zonder deze overmatig te beschadigen. De gekropte meenemertanden zorgen voor snelle doorvoer, ook bij lage toerentallen van de zeefzonnen.

Gekropte zeefzontanden

Klopper op de overgang naar de tweede zeefzon (optioneel)

Poetser op het elevatorrubber

Draaiende overgangsbuizen op de elevatorinlaat voorkomen de ophoping van aarde

Bovenaanzicht

Draaiende overgangsbuizen op de elevatorinlaat voorkomen de ophoping van aarde

Onderaanzicht

Bunker

Bietenbunker met inhoud van 43 m³

De automatische bunkervulling zorgt in alle oogstomstandigheden voor optimale tractie met een optimale gewichtsverdeling.

Rendementsberekening met ultrasone sensoren

De opbrengst wordt berekend door twee ultrasone sensoren, die de totale bunkerlading bepalen en in de opdrachtendatabase opslaan.

Losband

Extra lange losband - snel legen van de bunker

De extra lange losband is hoog aangehangen. Omdat het overladen vlakker gebeurt, is dit ook een groot voordeel bij het overladen op een langsrijdende aanhanger. De losband is 3-voudig inklapbaar en 2000 mm breed - voor het eenvoudig aanleggen van 10 meter brede hopen of probleemloos overladen op aanhangers. Materiaalvriendelijke polyurethaan meenemervingers garanderen hoge transportsnelheden met een korte lostijd van 50 seconden - en dit bij een volle bunker met een inhoud van van meer dan 43 m³.

 

Ergonomisch bedieningselement

Snel overladen, materiaalvriendelijk en comfortabel uitstorten. Bedieningselement op de linker armleuning voor fijngevoelige besturing van het legen van de bunker.