De oplossing voor een efficiënte logistiek voor biomassa

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen Details siehe Datenschutzerklärung

Met de ROPA NawaRo-Maus stijgt de efficiëntie van de logistieke keten van biogasinstallaties aanzienlijk. Haksel zoals silomaïs of houtsnippers wordt met de NawaRo-Maus van de hoop langs de rand van het veld opgenomen en overgeladen op grote voertuigen die toegelaten zijn op de openbare weg (vrachtwagens). Het overlaadvermogen van de euro-NawaRo-Maus is ong. 10 tot 15 m³ per minuut en de opnamebreedte is momenteel 8 m. Een groot voordeel van het concept is de scheiding tussen de colonne op het veld en de logistiek op de openbare weg.

Logistiekoplossing NawaRo-Maus

In veel gevallen wordt het hoge vermogen bij het oogsten van silomaïs begrensd door onvoldoende of niet beschikbare transportcapaciteit voor het afvoeren van de oogst. Vooral in grote biogasinstallaties met een hoog maïsaandeel is de aanvoer van de haksel over grote afstanden met agrarische combinaties en bodemvriendelijke akkerbanden over het algemeen niet financieel rendabel. Voor commerciële biogasinstallaties moet het combinatie volgens het verkeersrecht ook over een commerciële vergunning beschikken. Het transport van het haksel op de openbare weg is met vrachtwagens het voordeligst. Deze mogen echter niet op de akker worden beladen en al zeker niet naast de hakselaar op het veld rijden.

Overladen op voordelige vrachtwagens

De werkwijze zorgt aanzienlijk voor meer efficiëntie

Met de conceptuitvoering van de NawaRo-Maus sluit ROPA de schakel tussen bodemvriendelijk en effectief transport op de akker en kostenbesparende en productieve logistiek met vrachtwagens op de weg. De snippers worden met bodemvriendelijke combinaties of zelfrijdende machines (bijvoorbeeld omgebouwde, integrale suikerbietenrooier met terrabanden) afgevoerd en langs de rand van het veld op een hoop gelegd. De hoop aan de rand van het veld wordt tegelijkertijd als buffer gebruikt, zodat de hakselaar bij het ontbreken van transportvoertuigen zijn werk niet hoeft te onderbreken!

Verliezen behoren tot het verleden

Daarna wordt de silomaïs of GPS met de NawaRo-Maus van de bodem opgenomen en met een overlader (tot 13 m vanaf het midden van de hoop) overgeladen op de vrachtwagens. In de praktijk is het overlaadvermogen tot 15 m³ per minuut. Door de variabel verstelbare aanpassing aan de bodem van het NawaRo-opnamesysteem zijn verliezen te verwaarlozen.

Meerdere keren laden op één hoop

Wanneer de NawaRo-Maus en de hakselaar tegelijk op het veld zijn, wordt de hoop meestal op dezelfde locatie aangelegd. Als de betreffende lading of hoop is geladen, gaat de NawaRo-Maus terug en het transportvoertuig in het veld kan weer op dezelfde plaats lossen, er zijn dus nauwelijks verliezen meer!

Vooral bij natte oogstomstandigheden is het gebruik van de NawaRo-Maus raadzaam, omdat op deze wijze vervuiling van de weg wordt vermeden.

Niet alleen op het veld, maar ook in de silo biedt de scheiding van de hakselaar en afvoerlogistiek belangrijke voordelen. De looptijd van de hakselaar bedraagt meestal 14 uur per dag bij 250 t/u silomaïs. Door het gebruik van de euro-NawaRo-Maus kan de dagelijkse oogst gelijkmatig verdeeld over 24 uur met minder voertuigen in de silo worden afgeleverd. Het resultaat is een rustiger proces en betere verdichting in de silo.