Online R-Connect-portal

Standaard R-Connect Telematics-module en diagnose op afstand

De ROPA Maus 6 is standaard via efficiënte Telematics-hardware en SIM-kaart geïntegreerd in de myROPA-portal. De Telematics-module vormt ook de basis voor de toekomstige Service 4.0 met Predictive Analytics en snelle ondersteuning en diagnose op alle continenten. Wanneer de machine moet worden onderhouden of gerepareerd, heeft de monteur optioneel toegang tot de terminal en de machinebesturing en kan de bestuurder ondersteunen, bijvoorbeeld bij het oplossen van problemen.

Op het R-Connect-dashboard is de huidige status van de machine en het dagoverzicht te zien. In het detailoverzicht kunnen de locatie, de gereden sporen en de voortgang bij het laden en andere gedetailleerde gegevens van de machine worden bekeken. Bij machines met weeginrichting worden de gewogen ladingen afzonderlijk, inclusief de bijbehorende machinegegevens overgedragen naar de R-Connect-portal, waar ze door de exploitant van de machine kunnen worden ingekeken, geëvalueerd en gedownload.

R-Connect biedt bestuurders en exploitanten vele mogelijkheden voor het optimaliseren van machines en de machinevloot. Vergeleken met vroeger kan de exploitant nu online zo goed als "live" meerijden op de machine. Ook kan bijv. de dieselleverancier toegang krijgen tot de actuele locatie van de machine en het brandstof- en eventueel AdBlue-peil. Het online ROPA R-Connect-portaal kan in de webbrowser van verschillende apparaten (PC, tablet, smartphone) worden geopend.

Online ondersteuning met R-Connect

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen Details siehe Datenschutzerklärung

Diagnose, probleemoplossing en onderhoud op afstand

Online Service staat nu centraal bij de verdere ontwikkeling van het online R-Connect-portaal.

Wanneer de bestuurder voor onderhoud hulp nodig heeft, kan hij met de R-Connect Online Service op afstand worden ondersteund. In de toekomst kunnen werkonderbrekingen worden verminderd door nieuwe functies op het gebied van Predictive Maintenance (voorspellend onderhoud).

(In de video is de Tiger 6S te zien)

Sinds 2018 sturen de eerste bietenrooiers en laadmuizen van ROPA hun gegevens naar de cloud - bij de nieuwste modellen (Tiger 6S, Panther 2S en Maus 6) is dit zelfs standaard. De machines sturen bijna alle sensorgegevens naar Duitse servers, wat vele nieuwe mogelijkheden biedt, van locatiebepaling en opdrachtafwikkeling tot en met service. In het kader op pagina 108 leest u hoe de portal in de praktijk wordt gebruikt.

In het begin lag de focus van ROPA bij de koppeling van farmpilot aan de managementsoftware (Profi 2/2018), tegenwoordig zijn de doelen echter anders. Door de verscheidenheid aan platforms bij de teelt, logistiek en de oogst - zowel lokaal als globaal - concentreert ROPA zich nu op een onafhankelijk systeem: zonder agrirouter direct naar de cloud.

"De XML-norm is ontoereikend voor onze vereisten", verklaart Michael Gruber, afdelingshoofd voor de suikerbietentechniek. "Wij hebben behoefte aan een eenvoudig en vooral stabiel systeem. In het verleden is gebleken dat alle componenten die geen vast onderdeel vormen van de machine gevoelig zijn voor storingen", vertelt de vakman. Hij vult aan: "We bleven problemen houden met de adapter van de tablet-pc, de bekabelde en draadloze verbinding en de handmatige gegevenstransmissie." Daarom probeert de producent nu alle componenten te integreren in de machineterminal en een eigen online portal. Hoewel vlootmanagement en het verzenden van bietenlocaties op dit moment nog niet mogelijk is, zijn de componenten hiervoor wel gelegd. Gruber: "We zijn op het punt beland waar alle relevante gegevens worden opgeslagen."

GOED OM TE WETEN


  • In het middelpunt staan voor vereenvoudiging van de onderhoudswerkzaamheden en opdrachtgegevens
  • De basis is gecreëerd om verder te kunnen gaan met de volgende ontwikkelingsstappen
  • Het online platform R-Connect is uitgebreid met het beheerniveau myRopa

Basis: myRopa.com

Terwijl de ontwikkelaars de portal R-Connect presenteerden, bestaat er inmiddels ook een tweede, overkoepelend platform: myropa.de. Dit portal is bedoeld voor de eigenaar van de machine. Hierin zijn alle klantspecifieke gegevens vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn het chassisnummer, de specifieke uitrusting en de softwareversies van alle elektronische componenten. Wat op het eerste gezicht ver verwijderd lijkt van de dagelijkse praktijk, is bijvoorbeeld bij onderhoud uiterst behulpzaam.

Één van de meeste recente functies van myRopa is het opdracht- en klantenbeheer, waarvan de gegevens in de vorm van een CSV-bestand kunnen worden geïmporteerd en vervolgens op de gekoppelde machine beschikbaar zijn. Ook toegang door bestuurders kan hiermee worden ingericht, en in de toekomst kan het worden gebruikt voor het bestellen van reserveonderdelen. Het platform wordt ook gebruikt voor connectiviteit met servicemonteurs. Daarnaast zijn voor iedere machine aanvullende documenten, onderhoudsinstructies en de geschiedenis van bijv. te vervangen reserveonderdelen vastgelegd. Daardoor kan in de toekomst een digitaal machinedocument worden ontwikkeld, waarin alle reparaties en onderhoudswerkzaamheden zijn vastgelegd. Wanneer gewenst biedt de portal ook onderhoudsinstructies, bijvoorbeeld voor het vervangen van olie.

CLOUD VOOR BIETEN - ONLINE PORTALEN MYROPA EN R-CONNECT

In 2018 besteedde het tijdschrift Profi voor het eerst aandacht aan R-Connect. Bij de ontwikkeling van de portal hebben de programmeurs veel nieuwe dingen geleerd, dingen die niet noodzakelijk waren verwijderd en bijzondere visies ontwikkeld. Hier vindt u een update.

Wij verstrekken u graag het Profi-artikel als pdf-bestand dat u kunt downloaden: Cloud voor bieten - online portalen myRopa en R-Connect.pdf

Wij verstrekken u graag het Profi-artikel als pdf-bestand dat u kunt downloaden:Bieten in de cloud - MyRopa en R-Connect.pdf