Colofon

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH

Directeur

Hermann Paintner
Dr. Eberhard Krayl

 

Vestiging

Sittelsdorf 24
84097 Herrngiersdorf
Telefoon: +49-(0) 87 85 - 96 01 - 0
Telefax: +49-(0) 87 85 - 96 01 - 142
http://www.ropa-maschinenbau.de

 

Jurisdictie

Rechterlijke instantie Regensburg registratienummer 3319
Btw-nr. DE 128 592 425

 

Bankgegevens

Sparkasse Rottenburg/Laaber
IBAN: DE40 7435 0000 0007 9760 03
BIC: BYLA DE M1 LAH

Raiffeisenbank Oberpfalz Süd eG
IBAN: DE77 7506 2026 0000 7120 51
BIC: GENO DE F1 DST

 

Opmerking om juridische redenen

Het is voor de exploitanten van ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH niet mogelijk om de inhoud van pagina's waarnaar links worden aangeboden voortdurend te controleren. ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH heeft geen enkele invloed op de inhoud van dergelijke pagina's. Daarom nemen de exploitanten van ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH uitdrukkelijk afstand van de inhoud van externe internetaanbiedingen, die verwijzen naar ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze pagina's wordt zorgvuldig samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 - 1 van de telemediawetgeving verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina's overeenkomstig de algemeen geldende wetgeving. Volgens §§ 8 tot en met 10 van de telemediawetgeving zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om overgedragen of opgeslagen informatie te controleren, of omstandigheden die duiden op illegale activiteiten te onderzoeken. Verplichtingen met betrekking tot het verwijderen of het blokkeren van het gebruik van informatie op grond van de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Een verplichting hiertoe wordt echter pas van kracht vanaf de datum van de kennisneming van een concrete overtreding. Na kennisgeving van dergelijke schendingen zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Aansprakelijkheid voor koppelingen

Ons aanbod bevat koppelingen naar externe websites waarover wij geen controle hebben. Daarom aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud. Voor de inhoud van de gekoppelde pagina's is de betreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk. De gekoppelde pagina's zijn op het moment van het koppelen op mogelijke wettelijke overtredingen gecontroleerd. Er kon op het moment van koppelen geen illegale inhoud worden vastgesteld. Voortdurende controle van de gekoppelde pagina's is, zonder concreet bewijs van een overtreding, niet redelijkerwijs haalbaar. Na kennisgeving van dergelijke schendingen zullen wij deze koppelingen onmiddellijk verwijderen.

 

Auteursrechten

De door de exploitant samengestelde inhoud en werken op deze pagina's vallen onder het Duitse auteursrecht. Kopiëren, bewerken, distribueren en elke vorm van gebruik buiten de beperkingen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de auteur en/of de maker. Downloads en kopieën zijn alleen toegestaan voor eigen gebruik en niet voor commercieel gebruik. Voor zover de inhoud niet werd samengesteld door de exploitant, gelden de auteursrechten van derden. Bijdragen van derden worden als zodanig gekenmerkt. Mocht u toch een schending van het auteursrecht vaststellen, vragen wij u om dit bij ons te melden. Na kennisgeving van dergelijke schendingen zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Verplichte informatie conform EU-richtlijn nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad

Koppeling naar de startpagina voor online geschillenbeslechting voor consumenten van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - Meer informatie is vanaf 15-02-2016 beschikbaar. Voor de eerste vragen over een mogelijke geschillenbemiddeling kunt u met ons contact opnemen via info@ropa-maschinenbau.de ter beschikking.