Privacyverklaring ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH

Wij nemen privacy zeer serieus

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens ligt ons na aan het hart. Wanneer u onze website bezoekt, slaat onze webserver automatisch het IP-adres van uw internetprovider, de website van waaruit u ons bezoekt, de websites die u bij ons bezoekt en de datum en duur van het bezoek op. Deze informatie is verplicht voor de technische overdracht van websites en de veilige werking van de server. Een gepersonaliseerde analyse van de gegevens wordt niet doorgevoerd.

Als u gegevens via ons contactformulier verstuurt, wordt een kopie van deze gegevens opgeslagen op onze servers. Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden streng vertrouwelijk behandeld. Dit wordt niet openbaar gemaakt aan derden.

 

Verantwoordelijke:

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH

Sittelsdorf 24

84097 Herrngiersdorf

Tel.: +49-(0) 87 85 - 96 01 - 0

E-mail: info@ropa-maschinenbau.de

 

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens over uw persoon. Dit zijn onder andere uw naam, adres en e-mailadres. U hoeft ook geen persoonlijke gegevens bekend te maken als u onze website bezoekt. In sommige gevallen hebben we uw naam, adres en andere informatie nodig om de gewenste service te kunnen bieden.

Hetzelfde geldt in het geval dat wij u op verzoek informatie geven of als wij bijv. uw vragen beantwoorden. In deze gevallen zullen wij u hiervan altijd op de hoogte brengen. Daarnaast slaan we alleen de gegevens op die u ons automatisch of vrijwillig hebt verstrekt.

Als u een van onze diensten wenst te gebruiken, verzamelen wij over het algemeen alleen de gegevens die nodig zijn om u onze diensten aan te bieden. We kunnen ook vragen om aanvullende informatie, maar dit is volledig vrijblijvend. Wanneer we persoonlijke gegevens verwerken, doen we dit om onze diensten aan te kunnen bieden en om onze commerciële doelstellingen te bereiken.

 

Automatisch opgeslagen gegevens

 

Serverlogbestanden

De provider van de website verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die door uw browser automatisch naar ons worden doorgestuurd. Dit zijn:

 • Datum en tijdstip van de aanvraag

 • Naam van het opgevraagde bestand

 • Pagina vanwaar het bestand is opgevraagd

 • Toegangsstatus (bestand verzonden, bestand niet gevonden, etc.)

 • Gebruikte webbrowser en gebruikte besturingssysteem

 • Volledige IP-adres van de aanvragende computer

 • Hoeveelheid overgedragen gegevens

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De verwerking van de gegevens vindt plaats overeenkomstig art. 6 par. 1 lid f van de Duitse wet voor de bescherming van persoonlijke gegevens, op basis van onze rechtmatige belangen in de verbetering van de stabiliteit en de functionaliteit van onze website.
Ten behoeve van de technische veiligheid, in het bijzonder voor het afweren van aanvalspogingen op onze webserver, slaan wij deze gegevens korte tijd op. Deze gegevens zijn niet terug te voeren op individuele personen. Na maximaal zeven dagen worden de gegevens door het inkorten van het IP-adres op domeinniveau geanonimiseerd, zodat het niet meer mogelijk is de gegevens te koppelen aan individuele gebruikers. De gegevens worden daarnaast in anonieme vorm verwerkt voor statistische doeleinden; deze worden niet vergeleken met andere gegevensbestanden of doorgegeven aan derden, ook niet in verkorte vorm. Alleen in het kader van de serverstatistieken, die wij iedere twee jaar publiceren, worden gegevens getoond van het aantal bezoeken aan de website.

 

Cookies

Wanneer u onze websites bezoekt, slaan wij mogelijk bepaalde informatie op uw PC in de vorm van cookies op. Cookies zijn kleine bestanden die door een internetserver naar uw browser worden gestuurd en worden opgeslagen op de harde schijf. Alleen het IP-adres wordt hier opgeslagen - geen persoonlijke gegevens. De informatie die wordt opgeslagen in de cookies zorgt ervoor dat u bij het volgende bezoek aan onze website automatisch wordt herkend, waardoor het gebruikt wordt vergemakkelijkt. De wettelijke grondslag voor het gebruik van cookies is ons rechtmatig belang overeenkomstig art. 6 par. 1 lid f van de Duitse wet voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

 

U kunt natuurlijk ook onze website bezoeken zonder cookies te accepteren. Als u niet wilt dat uw computer wordt herkend bij het volgende bezoek, kunt u het gebruik van cookies ook afwijzen door "Cookies weigeren" te selecteren en op die manier de instellingen van uw browser veranderen. Voor de betreffende werkwijze kunt u de gebruiksaanwijzing van uw browser raadplegen. Als u het gebruik van cookies weigert, is het gebruik van sommige delen van onze website mogelijk beperkt.

 

Google Doubleclick

Doubleclick by Google is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick by Google gebruikt cookies om u relevante advertenties te laten zien die voor u relevant zijn. Daarbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegekend, om na te gaan welke advertenties in uw browser zijn weergegeven en welke advertenties zijn geopend. De cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. Door het gebruik van DoubleClick-cookies kunnen Google en haar partnerwebsites advertenties selecteren op basis van voorgaande bezoeken aan onze website of aan andere websites. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google doorgestuurd naar een server in de VS en daar opgeslagen voor analyse. Google neemt de bepalingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens van het "Privacy Shield"-verdrag in acht en is bij het "Privacy Shield"-programma van het Amerikaanse ministerie van handel geregistreerd. Gegevens worden alleen door Google naar derden doorgestuurd op basis van wettelijke verplichtingen of in het kader van gegevensverwerking in opdracht. Google voegt uw gegevens in geen geval samen met andere door Google verzamelde gegevens.

Door het gebruik van onze website verklaart u akkoord te gaan met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google en de hiervoor beschreven gegevensverwerking alsmede het vermelde doel. U kunt de opslag van cookies weigeren door de instellingen in uw browser te wijzigen. Wij wijzen u erop dat u in dit geval niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Daarnaast kunt u het verzamelen van de door de cookies gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website voor Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door via de volgende koppeling onder het punt DoubleClick-deactivering de browser-plugin te downloaden en te installeren. U kunt de Doubleclick-cookies ook met deze opt-out deactiveren.

 

Google Web Fonts

Voor de optisch verbeterde weergaven van verschillende soorten informatie bij onze internetpresentatie worden Google Webfonts (http://www.google.com/webfonts/) gebruikt. De webfonts worden hierbij bij het oproepen van de website naar de cache van de browser verzonden, om deze te kunnen gebruiken voor de weergave. Wanneer de browser Google Webfonts niet ondersteunt of de toegang weigert, wordt de tekst in een standaard lettertype weergegeven. Bij het bezoeken van de website worden bij de bezoeker geen cookies opgeslagen. Gegevens die in het kader van het openen van de website worden verzonden, worden naar resource-specifieke domeinen zoals fonts.googleapis.com of fonts.gstatic.com verzonden. Ze worden niet samengevoegd met gegevens die evt. in het kader van parallel gebruik van geautoriseerde Google-diensten zoals Gmail worden verzameld en gebruikt.

U kunt uw browser zo instellen, dat de fonts niet door Google-servers worden geladen (of door de installatie van Add-Ons zoals NoScript of Ghostery voor Firefox.) Wanneer uw browser de Google-fonts niet ondersteunt of u de toegang tot de Google-servers weigert, wordt de tekst in het standaard lettertype van het systeem weergegeven. Informatie over de bepalingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens van Google Webfonts vindt u hier:

https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy

Informatie over de privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden van Google kunt u rechtstreeks bij Google opvragen: http://www.google.com/intl/nl-NL/privacy/

 

Matomo (voorheen PIWIK) (webanalysedienst)

Wij maken voor onze website gebruik van de webanalysedienst Matomo. Matomo gebruikt cookies voor de analyse. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd.

De informatie die door de cookies word gegenereerd, bijv. tijd, plaats en frequentie van uw bezoeken aan de website, met inbegrip van uw IP-adres, wordt verzonden naar onze PIWIK-server en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt tijdens dit proces onmiddellijk geanonimiseerd, zodat u als gebruiker anoniem voor ons blijft. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt niet doorgegeven aan derden. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen in uw browser te wijzigen. Wij wijzen u erop dat u in dit geval niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

 

YouTube in uitgebreide privacymodus

Voor het plaatsen van video's op onze website gebruiken we YouTube. De video's worden daarbij in uitgebreide gegevensbeschermingsmodus ingevoegd. Zoals de meeste websites gebruikt YouTube ook cookies om informatie te verzamelen over de bezoekers van hun website. YouTube gebruikt deze informatie onder andere voor het verzamelen van videostatistieken, om bedrog te voorkomen en voor de verbetering van de gebruiksvriendelijkheid. Dit leidt ook tot een koppeling met het Google DoubleClick-netwerk. Wanneer u de video start, kan dit aanvullende gegevensverwerkingsprocessen in gang zetten. Hier hebben wij geen invloed op. Aanvullende informatie over de gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacyverklaring via: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

 

Klantaccount

Wij geven aan iedere klant die zich aanmeldt met een wachtwoord beveiligde toegang tot zijn of haar bij ons opgeslagen gegevensbestanden (klantaccount). Hier kunt u gegevens inkijken over uw afgeronde, openstaande en recent verzonden bestellingen en uw adresgegevens, bankgegevens en aanmelding voor de nieuwsbrief beheren. U bent verplicht deze persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en onbevoegde derden geen toegang te geven tot deze informatie. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor misbruik van wachtwoorden, behalve wanneer wij aansprakelijk zijn voor dit misbruik.
Met de functie "Aangemeld blijven" willen wij uw bezoek aan onze website zo gemakkelijk mogelijk maken. Door deze functie kunt u onze diensten gebruiken zonder dat u iedere keer opnieuw hoeft in te loggen. Om veiligheidsredenen wordt u echter nogmaals gevraagd uw wachtwoord in te voeren wanneer u bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen of een bestelling plaatst. Wij adviseren deze functie niet te gebruiken wanneer de computer door meerdere personen wordt gebruikt. Wij wijzen u erop dat de functie "Aangemeld blijven" niet beschikbaar is, wanneer u een instelling gebruikt die opgeslagen cookies na iedere sessie automatisch wist.

 

Veiligheid

Wij hebben technische en administratieve veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, beschadiging, manipulatie en onbevoegde toegang. Al onze medewerkers en dienstverleners zijn verplicht om de geldende wetten inzake gegevensbescherming strikt na te leven.

Wanneer we persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, worden deze versleuteld voordat ze worden overgedragen. Dit betekent dat uw gegevens niet kunnen worden misbruikt door derden. Onze veiligheidsmaatregelen vormen een permanent onderdeel van het verbeteringsproces en ons privacybeleid wordt voortdurend bijgewerkt. Zorg ervoor dat u altijd de meest recente versie heeft.

 

Rechten van betroffen personen

U heeft altijd recht op toegang tot informatie, correctie, wissen en beperken van de verwerking van de over u opgeslagen gegevens en u kunt altijd bezwaar maken tegen gegevensverwerking. Daarnaast heeft u recht op gegevensportabiliteit en op bezwaar overeenkomstig de bepalingen in de wet voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

 

Recht op toegang tot informatie:

U kunt ons vragen u te informeren of en in welke mate wij uw gegevens verwerken.

 

Recht op correctie:

Wanneer wij gegevens verwerken die onvolledig of onjuist zijn, dan kunt u altijd van ons verlangen dat wij deze gegevens corrigeren of aanvullen.

 

Recht op het verwijderen van informatie:

U kunt van ons verlangen dat wij uw gegevens wissen wanneer wij deze onrechtmatig verwerken of wanneer de verwerking daarvan in onevenredige mate inbreuk maakt op uw recht op bescherming. Houdt u er alstublieft rekening mee dat er redenen kunnen zijn die het direct verwijderen van uw gegevens in de weg staan, bijv. in het geval van wettelijke bewaarverplichtingen.

Onafhankelijk van het feit dat wij uw recht op het wissen van uw gegevens in acht nemen, wissen wij uw gegevens direct en volledig wanneer daarvoor geen contractuele of wettelijke bewaarverplichtingen gelden.

 

Recht op beperking van de verwerking:

U kunt van ons beperking van de verwerking van uw gegevens verlangen, wanneer

 • u de juistheid van de gegevens aanvecht, en wel voor de periode waarin wij de juistheid van de gegevens kunnen controleren.

 • de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, maar u het wissen van de gegevens afwijst en in plaats daarvan beperking van het gebruik van de gegevens verlangt,

 • wij de gegevens niet meer nodig hebben voor het beoogde doel, maar u deze gegevens nog nodig heeft voor het geldend maken of verdedigen van wettelijke aanspraken, of

 • U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van de gegevens.

 

Recht op gegevensportabiliteit:

U kunt van ons verlangen dat wij de gegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm beschikbaar stellen en dat u deze gegevens zonder belemmering van onze kant aan een andere verantwoordelijke kunt overdragen, voor zover

 • wij deze gegevens op grond van een door u verstrekte en herroepbare toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons verwerken en

 • deze verwerking met behulp van geautomatiseerde processen plaatsvindt.

Wanneer technisch realiseerbaar kunt u van ons verlangen dat wij de gegevens direct overdragen aan een andere verantwoordelijke.

 

Recht op bezwaar:

Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van ons rechtmatige belang, dan kunt u op ieder moment bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking, dit geldt ook voor op deze bepalingen gebaseerde profilering. Wij verwerken uw gegevens dan niet meer, behalve wanneer wij dringende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking dient voor het geldend maken of de uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken. U kunt op ieder moment en zonder opgaaf van reden bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van direct mail.

 

Recht op het indienen van klachten:

Wanneer u van mening bent dat wij bij de verwerking van uw gegevens Duitse of Europese wetten voor de bescherming van persoonlijke gegevens overtreden, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen om vragen op te helderen. U heeft uiteraard ook het recht aan te kloppen bij de voor u bevoegde toezichthoudende instantie, de rijksdienst voor toezicht op gegevensbescherming.

Wanneer u bij ons aanspraak wilt maken op één van de genoemde rechten, dan kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming. In geval van twijfel kunt u aanvullende informatie opvragen ter bevestiging van uw identiteit.

 

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen als dat nodig zou zijn met betrekking tot nieuwe technologieën. Zorg ervoor dat u altijd de meest recente versie heeft. Wanneer fundamentele wijzigingen in dit privacybeleid worden doorgevoerd, maken wij dit bekend op onze website.

 

Alle belanghebbende partijen en bezoekers van onze website kunnen met vragen met betrekking tot privacy terecht op:

Dhr. Gerald Lill

Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg

Tel.: 0941 2986930
Fax: 0941 29869316
E-mail: gl@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de

 

Verplichtingen tot informatieverstrekking conform artikel 13 van de Duitse wet voor de bescherming van persoonlijke gegevens

De bescherming van uw persoonlijke gegevens ligt ons na aan het hart.