EN - Prospekt Krautschläger KS 475 & KS 490 P901002EN 8-stg. 02/2022.pdf

Krautschläger KS 475 Wartung.jpg

Krautschläger KS 475 Riemenantrieb.jpg

Krautschläger KS 490 Heckanbau mit Nachläufer Andruckräder von hinten.jpg

Krautschläger KS 490 Heckanbau mit Nachläufer Andruckräder.jpg

Krautschläger KS 490 Heckanbau mit Nachläufer.jpg

Krautschläger KS 475 Frontanbau Fendt .jpg

Krautschläger KS 475 Frontanbau Fendt.jpg

Krautschläger KS 475 Pendelstützräder.jpg

ROPA Krautschläger KS 475 - Frontanbau Schweiz

EN - Betriebsanleitung Krautschläger E901450GB Ausgabe 1 10/2021

Krautschläger KS 475 von hinten.jpg

Krautschläger KS 475 grünes Kraut vorne.jpg

Krautschläger KS 475 welkes Kraut.jpg

Krautschläger KS 475 von oben.jpg

Krautschläger KS 475 grünes Kraut.jpg