Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod ROPA

Rozsah

Dodávka, servis a nabídka společnosti ROPA jsou prováděny výlučně na základě těchto podmínek. Odchylky od těchto podmínek jsou účinné pouze v případě, že je ROPA písemně potvrdí.

Nabídka

Nabídky ROPA jsou nezávazné. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky společností ROPA. Automaticky generované potvrzení o přijetí se nepočítá jako potvrzení objednávky. Jsou možné malé odchylky a technické změny ve srovnání s našimi obrázky nebo popisy. Vyhrazujeme si právo opravit nesprávně vypočtené objednávky a vypořádat správnou hodnotu zboží.

Ceny

Všechny ceny zahrnují 19% DPH. Ceny jsou uvedeny v eurech. Při expedici ve Spolkové republice jsou náklady na odeslání ve výši 6,90 EUR včetně DPH 19%. Výslovně upozorňujeme na to, že další náklady na balení a zasilatelství mohou nastat. Při přepravě do zahraničí budou účtovány skutečné náklady. Množství nákladů na balení a přepravu je uvedeno na faktuře. Neexistuje žádná minimální hodnota objednávky.

Dodávka

Dodávka se uskuteční, jakmile firma ROPA Fahrzeug- und Maschienbau GmbH zaeviduje celý doklad o hotovosti. Dodání se uskutečňuje v rámci Německa a v zahraničí společnostmi pověřenými společností ROPA.

Přechod rizik

Dodání zboží hrozí kupujícímu. Riziko přechází na zákazníka, když je zboží předáno dopravnímu podniku. To platí i v případě, že samotná společnost ROPA převzala dopravní náklady. Reklamace týkající se poškození přepravy musí kupující bezodkladně uplatnit na dopravce. Dopravní společnost je uvedena na faktuře.

Odstoupení od smlouvy

Objednávku můžete zrušit do 2 týdnů bez písemného podání (dopisem, faxem, e-mailem) nebo vrácením zboží. Právo na zrušení neexistuje, pokud zboží nelze prodávat jinak nebo pouze s nepřiměřeným snížením ceny z důvodu individuální výroby. Období začíná nejdříve při převzetí zboží odběratelem. K zachování doby storna je dostatečné včasné odeslání odvolání nebo dodaného zboží.
Odvolání musí být zasláno na adresu:

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Internetový obchod
Sittelsdorf 24
84097 Herrngiersdorf

Telefon: +49-(0) 87 85 - 96 01 - 0
Telefax: +49-(0) 87 85 - 96 01 - 142
E-mail: info@ropa-maschinenbau.de

Následky odstoupení od smlouvy

V případě účinného zrušení musí být služby obdržené na obou stranách vráceny a jejich použití musí být odepřeno. V případě poškození zboží lze požadovat náhradu škody.
Mimochodem, můžete se vyhnout povinnostem platit náhradu tím, že nepoužíváte zboží jako vlastníka a zdržíte se toho, co ovlivňuje jeho hodnotu. Pokud zákazník využije výše uvedené právo na zrušení, pak nese veškeré náklady zpětného zaslání.

Záruka

Platí zákonná záruční lhůta 2 roky od dodání zboží zákazníkovi. Je-li kupujícím podnikatel, záruka je 6 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo normální opotřebení.
Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz, wie beispielsweise wegen Nichterfüllung, Verschulden bei Vertragsschluss, Verletzung vertraglicher Nebenpflichten, Mangelfolgeschäden, Schäden aus unerlaubter Handlung uns sonstigen Rechtsgründen sind ausgeschlossen, sofern der Firma ROPA nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
V případě, že dodané zboží je vadné a firma ROPA je zodpovědná za danou vadu, společnost ROPA zboží vymění či opraví.
Vpřípadě vadného, nebo poškozeného zboží je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

Výhradní vlastnictví

Dodané zboží zůstává majetkem společnosti ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH až do úplného zaplacení. Kupující se zavazuje, že zboží neprodá, nezaplatí nebo nezabezpečí až do úplného zaplacení kupní ceny.

Platba

Platba probíhá převodem na účet před dodáním zboží. Po zpracování objednávky ve společnosti ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH bude zákazníkovi zaslána faktura na zadaný e-mail. Kupující se zavazuje převést částku faktury na účet uvedený na faktuře.

Teilnichtigkeit

Pokud se některá ustanovení těchto podmínek stává nebo stává neplatná, platnost všech ostatních ustanovení nebo smluv není dotčena. Neúčinné ustanovení se nahradí účinným ustanovením, které se co nejvíce blíží ekonomickému záměru účastníků neplatného ustanovení.

Dodatečné dohody

Dodatečné smlouvy a jiné odchylky od smlouvy vyžadují písemnou formu.

Ochrana osobních údajů

Podle § 28 BDSG (Federální zákon o ochraně osobních údajů) upozorňujeme na skutečnost, že údaje požadované v průběhu transakce jsou zpracovávány a uchovávány prostřednictvím počítačového systému. S Vašimi údaji se bude zacházet maximálně důvěrně. Pouze v souvislosti se zpracováním objednávek budou potřebné údaje poskytnuty třetím stranám. Kdykoli můžete získat zdarma informace o uložených datech.