ROPA Keiler 2

ROPA Keiler 2 je tažený 2řádkový vyorávač brambor se zásobníkem na cca 7,5 t. Vedle nových detailních řešení disponuje Keiler 2 plně hydraulickým pohonem. Keiler 2 vyorává nezávisle na otáčkách vývodové hřídele a udržuje tak všechny čisticí jednotky v optimální rychlosti. Výsledkem je nižší spotřeba paliva při nižších otáčkách motoru traktoru.

Plně hydraulický pohon

✔ plně hydraulický pohon celého vyorávače
✔ všechny čisticí jednotky udržují svoji optimální rychlost, nezávisle na otáčkách vývodové hřídele
✔ nižší spotřeba paliva díky nižším otáčkám motoru traktoru

 •  plynule hydraulicky poháněná kotoučová krojidla
 •  možnost vyorávání samostatného řádku (kolejové meziřádky)
 • kopírování každého hrůbku samostatně nastavitelné
 • plně automatická ROPA regulace tlaku na hrůbek
 • ROPA rychlovýměnný systém v sériové výbavě
 • rychlá a jednoduchá výměna mezi bramborovým a řádkovým příjmem
 • plně hydraulický pohon, nízká spotřeba
 • všechny čisticí jednotky udržují svoji optimální rychlost, nezávisle na otáčkách vývodové hřídele
 • oběžný prstový hřeben UFK s plynule nastavitelnou rychlostí a výškou
 • dopravník natě nastavitelný nezávisle na prosévacím dopravníku
 • posuvná náprava s automatickým vyrovnáváním ve svahu pro zvýšení stability
 • proorávka se zasunutou nápravou – sousední hrůbek zůstane nedotčený
 • velký odkládací skluz
 • velkorysý prostor pro přebírací personál
 • výškově stavitelná podlaha
 • příjemně tichý díky klidnému chodu vyorávače
 • automatika plnění zásobníku
 • velký objem zásobníku
 • optimální ochrana hlíz díky podlaze s rolujícím plátnem
 • komfortní překládání také na vysoké návěsy
 • šetrné a efektivní čištění
 • vysoká průchodnost
 • vynikající separace plevele
 • nízké nároky na údržbu a snadná údržba

✔ komfortní přemísťování díky vnější šířce 3 m a vzduchové brzdové soustavě
✔ schválená přepravní rychlost 40 km/h
✔ menší poloměr otáčení díky vysokému dorazu řízení a optimálně uložené nápravě

Zásobník

Velkoobjemový zásobník s kapacitou 7,5 t

Zásobník se zalomením přední části (na přání)

perfektní naplnění také vysokých návěsů

optimální plnění s automatickým plněním

Plnění do přepravek (na přání)

hydraulicky sklopné plnění přepravek s různými výškami plnění

Komfortní a intuitivní ovládání

lze ergonomicky a dokonale zaintegrovat do každé kabiny traktoru - základní podmínka pro radost z vyorávání

Dotykový terminál a video monitor v každé kabině řidiče

Řidič má stálý přehled o všech funkcích stroje a dosažené kvalitě vyorávání

Ovládací jednotka u přebíracího stanoviště

Na ovládacím panelu mohou být z přebírací plošiny nastavovány všechny funkce vyorávače brambor včetně výstražných zařízení. Stejně tak je možné nastavovat plynule rychlost přebíracího stolu pomocí samostatného otočného voliče.

Asistenční systémy a zvláštní alternativní funkce ISOBUS

Dalším rozšířením již plně hydraulického pohonu je možnost uložit a opět vyvolat vlastní nastavení stroje v závislosti na podmínkách sklizně nebo typu sklízených brambor (konzumní brambory, škrobové brambory). Asistence automatiky prosévacího pásu automaticky kontroluje rychlost čistícího pásu v závislosti na pojezdové rychlosti. Minimální rychlost, maximální rychlost a jejich vzájemný vztah lze také nastavit zcela individuálně. Inteligentní automatická kontrola přetížení zabraňuje zablokování bramborového kombajnu a je odvozena od sklízeče Tiger. Pomocí funkce AUX-IN je možné sklízeč Keiler ovládat nejen pomocí joystiku v traktoru, ale také pomocí dalších ovládačů. Task-Controller Basic průběžně sbírá data z provozu sklízeče a umožňuje je poté vyexportovat do souboru ISO-XML.

Asistenční systémy- rozšíření plně hydraulického pohonu

Asistenční systém ukládající vyorávací programy

 • šest programovatelných tlačítek pro rychlé uložení a vyvolání vlastního nastavení sklízeče
 • individuální nastavení včetně pojmenování
 • ideální pro stále se opakující sklizňové podmínky nebo typu sklízených brambor

 

Asistenční systém automatiky prosévacích pásů

 • automatické kontrola rychlosti čistícího pásu v závislosti na pojezdové rychlosti
 • možnost nastavit minimální a maximální rychlost pásu
 • lze nastavit poměr mezi rychlostí čistícího pásu a pojezdovou rychlostí

 

Automatická kontrola přetížení

 • v případě zablokování se čistící jednotky automaticky vypnou
 • zabrání se "najetí" nebo poškození nadměrným zatížením vyorávače

Rozšířené funkce ISOBUS

Auxiliary Control (AUX-N):

 • sklízeč Keiler lze ovládat pomocí dalšího přídavného ovládání
 • sklízeč Keiler lze ovládat pomocí dalšího přídavného ovládání  
 • funkce jednotlivým tlačítkům lze individuálně nastavit

 

Task-Controller Basic pro ISOBUS:

 • zaznamenávání sklizňových dat: plocha (ha), vzdálenost (km), čas (h)
 • datová výměna mezi soubory údajů honů a Správcem zakázek probíhá ve formátu ISO-XML souborů
 • zakázky mohou být importovány do Správce zakázek
 • hotová dokumentace může být snadno exportována

nejlepší dostupnost pro servis a údržbu