Velkoryse vyměřené čištění

■    Velkoplošné prosévací pásy s variabilně nastavitelným vytřásadlem (sériové)
■    Dva předávací stupně k uvolnění hrubých nečisto
■    Integrovaný upínač prosévacího pásu s možností čisticího válce
■    Nastavitelný poměr otáček vynášeče natě k prosévacímu pásu 2
■    Vynikající oddělení natě díky 6 řadám přídržných pružin pro nať (volitelně 7 řad), plynule nastavitelné

■    Předseparace s hydraulicky poháněnými dvojitými odváděcími válci s plynule nastavitelnou rychlostí
■    Oběhový prstový hřeben (OPH) přes 900 mm širokého ježka 2 s profilem ve tvaru H nopků
■    OPH oboustranně plynule nastavitelný ohledně rychlosti a výšky (volitelné elektrické výškové nastavení)
■    Šetrné a efektivní čištění i při vysokém výkonu
■    Všechny čisticí jednotky udržují svoji nastavenou rychlost, nezávisle na otáčkách vývodové hřídele

Pásy & válečky - dvojitá čistící cesta

Všechny pásy a válce jsou poháněny hydraulicky a lze tak plynule nastavit jejich rychlost.

Jemné, účinné oddělení a čištění

Aby se dosáhlo šetrného a účinného čištění, jsou na ROPA Keiler zabudovány velké čisticí prvky s maximální čisticí plochou. ROPA Keiler představuje přínos zejména při sklizni v těžkých půdních/ nebo ztížených meteorologických podmínkách.

Ochrana hlíz

Individuální a daným vyorávacím podmínkách se snadno přizpůsobující nastavení umožňují vysoký výkon při vyšším čisticím výkonu. Poměr otáček vynášeče natě k prosévacímu pásu lze plynule a pohodlně měnit ze sedadla řidiče. Mechanický (na přání elektrický) výškově nastavitelný OPH a další četné možnosti nastavování poskytují základ pro efektivní a šetrné čištění brambor.

Přebírací stanoviště

Ergonomické pracoviště

■    Výškově nastavitelné podesta, proto více bezpečí a pohodlí pro přebírací personál, i o dlouhých pracovních dnech
■    Maximální volnost pohybu
■    Vysoce dimenzované oddělovací šachty
■    Zaoblené hrany a kryty pro bezpečnost uživatelů

Stříška proti slunci (na přání, lze rozšítit o boční kryt)

Volnost pohybu u přebíracího pásu

Spousta místa pro přebírací personál

Výškově nastavitelná podesta (na přání)

Vysoce dimenzované oddělovací šachty

Řízení toku příměsí (na přání)

Třídicí válce, plynule nastavitelné od 25 do 40 mm

Třídící zásobník

Třídicí nádoby (uvnitř), lze kombinovat se sběrnou nádobou

Zpětné vedení příměsí kombinovatelné na přání:

na zemi, na zvedacím pásu, na výtlačném dopravníku sběrné skříně

Dopravník zpětného vedení příměsí

Filtrační pás 2