Plně hydraulický pohon

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen. Details siehe Datenschutzerklärung.

Plně hydraulický pohon umožňuje automatickou regulaci otáček všech čisticích jednotek. Při otáčkách vývodového hřídele 450 ot./min. lze napájet všechny čisticí jednotky s maximálním výkonem. Pro přizpůsobení se různým podmínkám sklizně lze čisticí prvky individuálně řídit nezávisle na otáčkách motoru pomocí celkové oblasti otáček. Není-li třeba plný výkon, lze otáčky vývodového hřídele a také otáčky motoru dále snižovat.

Jedinečný hnací koncept

■ Mnohá nastavení lze provádět přímo u přebíracího místa, volitelně také pomocí terminálu

■    Rychlé a pohodlné nastavení stroje na měnící se vyorávací podmínky

■    Plně hydraulický pohon celého vyorávače snižuje extrémně vibrace a hlučnost

■    Žádné řetězy, klínové řemeny a upínače – žádné dodatečné nastavování, méně opotřebovaných dílů, vyšší bezpečnost používání

■    Jen jedna kloubová hřídel, proto méně mazaných míst

■    Výrazně nižší hladina hluku, příjemnější práce na stroji

■    Všechny čisticí jednotky udržují svoji optimální rychlost, nezávisle na otáčkách vývodové hřídele

■    Snížení otáček vynášeče natě v poměru k otáčkám prosévacích pásů je možné až o 20 %

■    Otáčky prosévacích pásu nastavitelné nezávisle na otáčkách vynášeče natě

■    Jemné spuštění všech pásů a čisticích prvků

■    Nepřetržité sledování tlaku zabraňujte najetí vyorávače

■    Není nutná mechanická prokluzovací spojka – výrazně vyšší přenos síly