Plně hydraulický pohon

Plně hydraulický pohon umožňuje automatickou regulaci otáček všech čisticích jednotek. Při otáčkách vývodového hřídele 450 ot./min. lze napájet všechny čisticí jednotky s maximálním výkonem. Pro přizpůsobení se různým podmínkám sklizně lze čisticí prvky individuálně řídit nezávisle na otáčkách motoru pomocí celkové oblasti otáček. Není-li třeba plný výkon, lze otáčky vývodového hřídele a také otáčky motoru dále snižovat.

Jedinečný hnací koncept

■ Mnohá nastavení lze provádět přímo u přebíracího místa, volitelně také pomocí terminálu

■    Rychlé a pohodlné nastavení stroje na měnící se vyorávací podmínky

■    Plně hydraulický pohon celého vyorávače snižuje extrémně vibrace a hlučnost

■    Žádné řetězy, klínové řemeny a upínače – žádné dodatečné nastavování, méně opotřebovaných dílů, vyšší bezpečnost používání

■    Jen jedna kloubová hřídel, proto méně mazaných míst

■    Výrazně nižší hladina hluku, příjemnější práce na stroji

■    Všechny čisticí jednotky udržují svoji optimální rychlost, nezávisle na otáčkách vývodové hřídele

■    Snížení otáček vynášeče natě v poměru k otáčkám prosévacích pásů je možné až o 20 %

■    Otáčky prosévacích pásu nastavitelné nezávisle na otáčkách vynášeče natě

■    Jemné spuštění všech pásů a čisticích prvků

■    Nepřetržité sledování tlaku zabraňujte najetí vyorávače

■    Není nutná mechanická prokluzovací spojka – výrazně vyšší přenos síly