ROPA Keiler 1

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen. Details siehe Datenschutzerklärung.

ROPA Keiler 1 je tažený 1řádkový vyorávač brambor se zásobníkem na 6 t. Keiler 1 byl vyvinut zejména pro zákazníky s vysokými nároky na maximální kvalitu (konzumní brambory) a současně na důkladné a velmi šetrné čištění a vynikající oddělení natě. Pomocí vlastní hydrauliky Load-Sensing jsou všechny čisticí prvky plně hydraulicky přizpůsobeny otáčkám - zejména také prosévací řetězy a vynašeče natě.

Plně hydraulický pohon

Plně hydraulický pohon umožňuje automatickou regulaci otáček všech čisticích jednotek. Při otáčkách vývodového hřídele 450 ot./min. lze napájet všechny čisticí jednotky s maximálním výkonem.

Zásobník

Velkoobjemový zásobník s kapacitou 6 t

Nejlepší dostupnost pro servis a údržbu

Komfortní a intuitivní ovládání

Velký a přehledný terminál - intuitivní ovládání

Vyšší komfort pro uživatele zajišťuje vyšší kvalitu vyorávání a výkon

Ovládací jednotka Keiler "Basic"

Ovládací jednotka Keiler "Plus" (na přání)

Ovládací jednotka Keiler "Premium" (na přání)

Asistenční systémy a zvláštní alternativní funkce ISOBUS

Plně hydraulický pohon umožňuje ukládání a čtení uživatelem definovaných nastavení stroje. Přizpůsobení se specifickým podmínkám nebo změna programu ze stolních na škrobové brambory je možná stisknutím tlačítka.

Možnosti vybavení

Trhací pruty (na přání)

v prosévacím kanálu pro lepší oddělení brambor od natě

Vynašeč příměsí (volitelně)

všechny příměsi je na přání možné vracet zpět na separaci

Dopravník zpětného vedení příměsí (na přání)

Filtrační pás 2

Třídící zásobník (volitelně)

lze kombinovat se sběrnou nádobou