Technische Daten - KEILER 2 RK21 4 Igel

Rozměry

Délka

■     11,80 m

Šířka

■     3,00 m

Šířka Classic

■     3,30 m

Výška

■     3,99 m

Připojení

kulové spojení

■     průměr 80 mm (provedení dle specifik dané země)

Délka oje

■     2,56 m

Pneumatiky

Standardní

■     Dvě velké radiální pneumatiky 850/50 R30.5

Standard Classic

■     650/65 R30.5, volitelné vybavení 850/50 R30.5

Teleskopická náprava

přeprava a proorávání

■     vnější rozchod 3,00 m

Vyorávání

■     vnější rozchod 3,50 m

Vlastnosti

■     Pro lepší stabilitu je bramborový sklízeč vybavený teleskopickou nápravou

Pohon

Vlastnosti

■     100% hydraulické

■     Všechny prosévací pásy a čisticí jednotky tak mohou být nastaveny plynule a nezávisle na otáčkách vývodového hřídele

Rychlost

■     Otáčky vyorávače zůstanou konstantní, pokud otáčky vývodového hřídele traktoru jsou minimálně 650 ot/min.

Příjmový systém

Příjmový agregát

■     Vybavení ROPA rychlovýměnným systémem

Šířka řádků

■     Možnost nastavení od 750 mm do 900 mm

Krojidlo

■     Dvě resp. čtyři krojidla (v závislosti na vybavení) jsou plynule nastavitelná na požadovanou rozteč

■     Vnější krojidlo ve směru jízdy vpravo může být na přání hydraulicky poháněné, může být volitelně přidáno dlaší krojidlo

příjem hrůbku

■     Příjem hrůbků je zajištěn pomocí dvou bubnů, které mohou být vedeny nezávisle na sobě

Podávací válečky natě

■     Dva podávací válečky natě se starají o bezproblémovou dopravu natě

Navádění na hrůbek

Sériově

■     Navádění na hrůbek

■     Hydraulické nastavení hloubky

Tlak na hrůbek

■     Automatická regulace tlaku na hrůbek ve spojení s hydraulickým nastavením hloubky vyorávání

Prosévací kanál

Filtrační pás 1

■     Šířka 1 600 mm

Prosévací pás 2

■     Šířka 1 488 mm

Standardní

■     Prosévací kanál 1 je standardně vyložený V2A

■     Ve standardu je hydraulicky poháněný třasač s plynule nastavitelnou rychlostí.

Separace natě

Vynášeč natě

■     Šířka 1 600 mm

Vlastnosti

■     Vynášeč natě a gumový zadržovač natě uspořádaný v 7 řadách za sebou a elektricky nastavitelné

Separace příměsí

Separační jednotka ježek 1 / Classic

■     1 450 mm široký dopravník s gumovými prsty a trojitým odváděcím válcem

Separační jednotka ježek 2:

■     1 160 mm široký dopravník s gumovými prsty a dvojitým odváděcím válcem

Separační jednotka ježek 2 Classic

■     Odkulovací válec 1 300 mm

■     Volitelné vybavení: Obíhající hřeben (UFK) se 4 prstovými hřebeny

Separační jednotka ježek 3:

■     700 mm široký dopravník s gumovými prsty a dvojitým odváděcím válcem

Separační jednotka ježek 4:

■     1 300 mm široký dopravník s gumovými prsty a oběžným prstovým hřebenem (UFK) se čtyřmi řadami prstů

■     Rychlost, výška a sklon jsou plynule nastavitelné z traktoru

Pás příměsí

Šířka

■     350 mm vč. přepípací páky pro zpětný odvod příměsi

Classic

■     Volitelně s pásem příměsí

■     Šířka 300 mm

Přebírací pás

Šířka

■     1 100 mm

Délka

■     1 900 mm

■     Přebírací stůl nabízí dostatečné místo pro 5 osob

Šířka Classic

■     1 000 mm

Délka Classic

■     5 050 mm

■     Přebírací stůl nabízí dostatečné místo až pro 8 osob

Vlastnosti

■     Velkoryse dimenzované oddělovací šachty zaručují bez oddělení příměsí bez ucpávání

■     Na podestě jsou dva výškově nastavitelné stupínky, které lze přizpůsobit tělesné výšce obsluhy stolu

■     Sklopné schůdky nabízejí ergonomické a bezpečné nastupování i vystupování

Ovládání na vyorávači

Přebírací stanoviště

■     Na ovládacím panelu mohou být z přebírací plošiny nastavovány všechny funkce vyorávače brambor včetně výstražných zařízení

Rychlost přebíracího pásu

■     Lze plynule nastavit pomocí samostatného otočného voliče

Zásobník

Zásobník s měkkou podlahou

■     cca 7,5 t

Classic XL zásobník

■     cca 8 t

Šířka

■     2 235 mm

Překládací výška

■     max. 4 200 mm

Pohon

■     Dvoustupňové

■     Plynule regulovatelné

Automaticke plneni

■     Optimální plnění zásobníku

Volitelné vybavení

■     Zásobník může být vybaven zalamovacím dílem, pomocí kterého je možné snížit překládací výšku na návěs, což umožňuje perfektní plnění návěsu

■     Hydraulicky sklopné plnění přepravek s různými výškami plnění

Ovládání

Standardní

■     Ovládání probíhá před dotykový terminál ISOBUS

Možnosti vybavení

Podvozek

■     Hnací náprava pro vyšší trakci, automaticky řízena do příslušného směru jízdy

Příjem / prosévací kanál

■     Hrůbkový příjem s krojidlem a hrůbkovým válcem (90 cm)

■     Hrůbkový válec, poloviční provedení, hluboké provedení, provedení z umělé hmoty

■     Dvoudílná radlice široká pro vzdálenost hrůbků 90 cm

■     Trojdílná radlice

■     Středová radlice při vynechání středního kotoučového krojidla

■     Hydraulická příprava pro hydraulicky poháněné krojidlo / příjmový agregát s vyorávací hřídelí a krycím pásem

■     Hydraulicky poháněné kotoučové krojidlo vlevo, uprostřed a vpravo

■     Pravé krojidlo navíc mechanické

■     Příjmový agregát s vyorávací hřídelí, přidržovacím hydraulickým pásem a koly pro hloubkové vedení

■     Příjmový agregát pro zvláštní kultury (např. červená řepa) s koly pro hluboké vedení

■     Čistící válec prosévací pás 1

■     Gumový křídlový válec na hnací hřídeli

■     Drtič hrud pro prosévací pás 1 a 2

Oddělovaní

■     Nastavení náklonu ježek 4, hydraulicky

■     Ježek dělení 40 mm, 36 mm

■     Ježek s H profilem na tyči místo V profilu

■     Sestava odváděcích válců se spirálou (např. na mrkev)

Přebírací pás

■     Sběrná nádoba s odváděcím pásem, hydraulicky poháněná

Mačkač brambor

■     Hydraulicky poháněná gumová kola s nožem z Hardoxu

Zásobník

■     Zalomení zásobníku lze spustit hydraulicky

■     Plnič beden - šířka výsypu 900 mm, hydraulicky sklopný

■     Plnič beden - šířka výsypu 1 900 mm, hydraulicky sklopný

■     Překládací zásobník 5,5 t (Classic 6 t)

■     Dvojitý zásobník u Classic (rozdělení 3:1)

■     Stěny zásobníku z V2A nerezi (pro standardní zásobník)

Komfort

■     Automatika prosévacích pásů a ježků řízená rychlostí jízdy

■     TASK ovladač ke správě zakázek ve spojení s terminálem ROPA

■     Základní vybavení ISOBUS pro traktor bez přípravy

■     Multifunkční páka ISOBUS vč. funkce AUX, volně program. zvlášť k pravé obslužné části

■     ROPA přepínač videa mezi kamerovým systémem 1 a 2

■     ROPA dotykový terminál 12"

Osvětlení

■     LED pracovní světlomety u prosévacího kanálu, z ježku 1 na ježek 2, na přebíracím pásu, zásobníku

■     1 maják

■     Osvětlení ochranné stříšky

Kamera a video systém

■     Video systém obsahuje 1 x 7" TFT monitor vč. sady kabelů pro 4 možné přípojky kamery

■     Zvláštní video systém obsahuje 1 x 7" TFT monitor vč. sady kabelů pro 4 možné přípojky kamery

■     Pozice kamery - prosévací kanál 1 na 2

■     Pozice kamery - ježek 1 na 2

■     Pozice kamery - kola ve směru jízdy vpravo

■     Pozice kamery - přebírací pás

■     Pozice kamery - vynášecí pás nečistot

■     Pozice kamery - hlavice zásobníku

■     Kamera pro jízdu vzad

Ochrana proti slunci a větru:

■     Ochranná stříška I - stříška na ochranu proti nepřízni počasí pro přebírací stanoviště s bočními díly, vč. montážního rámu

■     Ochranná stříška II - stříška na ochranu proti nepřízni počasí pro přebírací pás s bočními díly, vč. montážního rámu

Technische Daten - KEILER 2 RK21 CLASSIC

Rozměry

Délka

■     11,80 m

Šířka Classic

■     3,30 m

Výška

■     3,99 m

Připojení

kulové spojení

■     průměr 80 mm (provedení dle specifik dané země)

Délka oje

■     2,56 m

Pneumatiky

Standard Classic

■     650/65 R30.5

Volitelné vybavení

■     850/50 R30.5

Teleskopická náprava

přeprava a proorávání

■     vnější rozchod 3,00 m

Vyorávání

■     vnější rozchod 3,50 m

Vlastnosti

■     Pro lepší stabilitu je bramborový sklízeč vybavený teleskopickou nápravou

Pohon

Vlastnosti

■     100% hydraulické

■     Všechny prosévací pásy a čisticí jednotky tak mohou být nastaveny plynule a nezávisle na otáčkách vývodového hřídele

Rychlost

■     Otáčky vyorávače zůstanou konstantní, pokud otáčky vývodového hřídele traktoru jsou minimálně 650 ot/min.

Sběrný systém

Příjmový agregát

■     Vybavení ROPA rychlovýměnným systémem

Šířka řádků

■     Možnost nastavení od 750 mm do 900 mm

Krojidlo

■     Dvě resp. čtyři krojidla (v závislosti na vybavení) jsou plynule nastavitelná na požadovanou rozteč

■     Vnější krojidlo ve směru jízdy vpravo může být na přání hydraulicky poháněné, může být volitelně přidáno dlaší krojidlo

příjem hrůbku

■     Příjem hrůbků je zajištěn pomocí dvou bubnů, které mohou být vedeny nezávisle na sobě

Podávací válečky natě

■     Dva podávací válečky natě se starají o bezproblémovou dopravu natě

Navádění na hrůbek

Sériově

■     Navádění na hrůbek

■     Hydraulické nastavení hloubky

Tlak na hrůbek

■     Automatická regulace tlaku na hrůbek ve spojení s hydraulickým nastavením hloubky vyorávání

Prosévací kanál

Filtrační pás 1

■     Šířka 1 600 mm

Prosévací pás 2

■     Šířka 1 488 mm

Standardní

■     Prosévací kanál 1 je standardně vyložený V2A

■     Ve standardu je hydraulicky poháněný třasač s plynule nastavitelnou rychlostí.

Separace natě

Vynášeč natě

■     Šířka 1 600 mm

Vlastnosti

■     Vynášeč natě a gumový zadržovač natě uspořádaný v 7 řadách za sebou a elektricky nastavitelné

Separace příměsí

Separační jednotka ježek 1 Classic

■     1 450 mm široký dopravník s gumovými prsty a trojitým odváděcím válcem

Separační jednotka ježek 2 Classic

■     Odkulovací válec 1 300 mm

■     Volitelné vybavení: Obíhající hřeben (UFK) se 4 prstovými hřebeny

Pás příměsí

Volitelné vybavení

■     S pásem příměsí

■     Šířka 300 mm

Přebírací pás

Šířka Classic

■     1 000 mm

Délka Classic

■     5 050 mm

■     Přebírací stůl nabízí dostatečné místo až pro 8 osob

Vlastnosti

■     Velkoryse dimenzované oddělovací šachty zaručují bez oddělení příměsí bez ucpávání

■     Na podestě jsou dva výškově nastavitelné stupínky, které lze přizpůsobit tělesné výšce obsluhy stolu

■     Sklopné schůdky nabízejí ergonomické a bezpečné nastupování i vystupování

Ovládání na vyorávači

Přebírací stanoviště

■     Na ovládacím panelu mohou být z přebírací plošiny nastavovány všechny funkce vyorávače brambor včetně výstražných zařízení

Rychlost přebíracího pásu

■     Lze plynule nastavit pomocí samostatného otočného voliče

Zásobník

Classic XL zásobník

■     cca 8 t

Šířka

■     2 235 mm

Překládací výška

■     max. 4 200 mm

Pohon

■     Dvoustupňové

■     Plynule regulovatelné

Automaticke plneni

■     Optimální plnění zásobníku

Volitelné vybavení

■     Zásobník může být vybaven zalamovacím dílem, pomocí kterého je možné snížit překládací výšku na návěs, což umožňuje perfektní plnění návěsu

■     Hydraulicky sklopné plnění přepravek s různými výškami plnění

Ovládání

Standardní

■     Ovládání probíhá před dotykový terminál ISOBUS

Možnosti vybavení

Podvozek

■     Hnací náprava pro vyšší trakci, automaticky řízena do příslušného směru jízdy

Příjem / prosévací kanál

■     Hrůbkový příjem s krojidlem a hrůbkovým válcem (90 cm)

■     Hrůbkový válec, poloviční provedení, hluboké provedení, provedení z umělé hmoty

■     Dvoudílná radlice široká pro vzdálenost hrůbků 90 cm

■     Trojdílná radlice

■     Středová radlice při vynechání středního kotoučového krojidla

■     Hydraulická příprava pro hydraulicky poháněné krojidlo / příjmový agregát s vyorávací hřídelí a krycím pásem

■     Hydraulicky poháněné kotoučové krojidlo vlevo, uprostřed a vpravo

■     Pravé krojidlo navíc mechanické

■     Příjmový agregát s vyorávací hřídelí, přidržovacím hydraulickým pásem a koly pro hloubkové vedení

■     Příjmový agregát pro zvláštní kultury (např. červená řepa) s koly pro hluboké vedení

■     Čistící válec prosévací pás 1

■     Gumový křídlový válec na hnací hřídeli

■     Drtič hrud pro prosévací pás 1 a 2

Oddělovaní

■     Nastavení náklonu ježek 4, hydraulicky

■     Ježek dělení 40 mm, 36 mm

■     Ježek s H profilem na tyči místo V profilu

■     Sestava odváděcích válců se spirálou (např. na mrkev)

Přebírací pás

■     Sběrná nádoba s odváděcím pásem, hydraulicky poháněná

Mačkač brambor

■     Hydraulicky poháněná gumová kola s nožem z Hardoxu

Zásobník

■     Zalomení zásobníku lze spustit hydraulicky

■     Plnič beden - šířka výsypu 900 mm, hydraulicky sklopný

■     Plnič beden - šířka výsypu 1 900 mm, hydraulicky sklopný

■     Překládací zásobník Classic 6 t

■     Dvojitý zásobník u Classic (rozdělení 3:1)

■     Stěny zásobníku z V2A nerezi (pro standardní zásobník)

Komfort

■     Automatika prosévacích pásů a ježků řízená rychlostí jízdy

■     TASK ovladač ke správě zakázek ve spojení s terminálem ROPA

■     Základní vybavení ISOBUS pro traktor bez přípravy

■     Multifunkční páka ISOBUS vč. funkce AUX, volně program. zvlášť k pravé obslužné části

■     ROPA přepínač videa mezi kamerovým systémem 1 a 2

■     ROPA dotykový terminál 12"

Osvětlení

■     LED pracovní světlomety u prosévacího kanálu, z ježku 1 na ježek 2, na přebíracím pásu, zásobníku

■     1 maják

■     Osvětlení ochranné stříšky

Kamera a video systém

■     Video systém obsahuje 1 x 7" TFT monitor vč. sady kabelů pro 4 možné přípojky kamery

■     Zvláštní video systém obsahuje 1 x 7" TFT monitor vč. sady kabelů pro 4 možné přípojky kamery

■     Pozice kamery - prosévací kanál 1 na 2

■     Pozice kamery - ježek 1 na 2

■     Pozice kamery - kola ve směru jízdy vpravo

■     Pozice kamery - přebírací pás

■     Pozice kamery - vynášecí pás nečistot

■     Pozice kamery - hlavice zásobníku

■     Kamera pro jízdu vzad

Ochrana proti slunci a větru:

■     Ochranná stříška I - stříška na ochranu proti nepřízni počasí pro přebírací stanoviště s bočními díly, vč. montážního rámu

■     Ochranná stříška II - stříška na ochranu proti nepřízni počasí pro přebírací pás s bočními díly, vč. montážního rámu