Ovládání na vyorávači

Rychlá a snadná úprava – plný funkční rozsah

Výšku a sklon separačních částí stroje lze pohodlně plynule hydraulicky a elektronicky nastavit stisknutím tlačítka

Samozřejmostí

Velký a přehledný terminál

■ Jasné a přehledné zobrazení s velkými funkčními tlačítky
■ Až 6 různých nastavení vyorávání lze snadno uložit
■ Stisknutím tlačítka snadné a velmi rychlé přizpůsobení se měnícím se podmínkám půdy a sklizně
■ Zobrazení a nastavení funkcí volitelně u terminálu přebíracího pásu
■ Intuitivní ovládání celého vyorávače

Vyšší komfort pro uživatele zajišťuje vyšší kvalitu vyorávání a výkon

Intuitivní koncept ovládání

■    ROPA terminál lze ergonomicky a dokonale integrovat do každé kabiny traktoru
■    ISOBUS 8palcový barevný terminál se skleněným dotykovým displejem
■    Intuitivní zobrazení symbolů na displeji
■    Volně nastavitelná uživatelská plocha
■    Ergonomicky tvarované obslužné díly s mini joysticky – řádná a srozumitelná struktura
■    Individuálně nastavitelné a uložitelné programy vyorávání usnadňují řidiči ruční nebo automatické přizpůsobení se různým podmínkám vyorávání

Joystick ISO Control

Ovládací prvek ISOBUS AUX-N Standard

Ovládaccí prvek ISOBUS AUX-N Standard, může být přiřazen na přání

Plná ISOBUS kompatibilita

■    Ovládání je možné s libovolným terminálem ISOBUS
■    Plně podporována je ISOBUS primární příprava moderních traktorů
■    ISOBUS připravovací sada pro traktory bez funkcí ISOBUS (volitelné)
■    ISOBUS-AUX obslužný díl vlevo a vpravo individuálně programovatelný (volitelné)
■    Vlastní masky terminálu pro lepší vizualizaci obsazení
■    ROPA dotykový terminál 12" (volitelné vybavení)

Výchozí přiřazení ovládacího prvku vlevo pro vyprazdňování zásobníku 1

Výchozí přiřazení ovládacího prvku vlevo pro vyprazdňování zásobníku 2

Ovládací prvek vpravo výchozí přiřazení 1

Ovládací prvek vpravo výchozí přiřazení 2

Asistenční systémy a zvláštní alternativní funkce ISOBUS

Uložitelné programy vyorávání

■    Šest programovatelných tlačítek pro rychlé uložení a vyvolání vlastního nastavení sklízeče
■     Individuální nastavení včetně pojmenování
■     Ideální pro stále se opakující sklizňové podmínky

 

Prosévací pásy - automatika (na přání)

■    Ovládání prosévacího řetězu probíhá v závislosti na rychlosti jízdy, pokud by přesto na ježku 1 vzniklo příliš velké zatížení, reguluje se navíc v závislosti na zatížení
■    Přednastavené minimální a maximální otáčky prosévacího řetězu
■    Lze nastavit poměr mezi rychlostí čistícího pásu a pojezdovou rychlostí

 

Automatika přetížení a funkce Turbo Clean

■    V případě zablokování se čistící jednotky nacházející se před zablokováním automaticky vypnou
■    Zabránění „najetí“ nebo škod v důsledku přílišného zatížení vyorávače
■    Turbo Clean čisticí program lze aktivovat v menu

 

Řízení a hloubkové vedení

■    Plynulé nastavení hloubky záběru
■    Automatická regulace přítlaku na hrůbek
■    Automatické navádění na hrůbek

 

ROPA přepínač videa (volitelné příslušenství)

■    Automatická aktivace kamery sítového kanálu, ježkového dopravníku, prosévacího pásu, zalamovací části zásobníku a zpětné kamery