Příjem

Řízení snímání - plně automatická ROPA regulace tlaku na hrůbek

■    Sériové odlehčení tlaku na hrůbek a také regulace tlaku na hrůbek ve spojení s hydraulickým nastavením hloubky vyorávání
■    Úprava během jízdy - pohodlně z kabiny traktoru
■    Hloubkové vedení a odlehčení přítlaku na hrůbek nastavitelné pro každý hrůbek

Individuální nastavení

■    Volitelné různé hrůbkové kotouče (ploché, hluboké, půlené, umělohmotné)

Vyorávací radlice

■    Možnost vyorávání samostatného hrůbku – zvláštní výhoda při proorávání­­­­
■    Volitelné různé vyorávací radlice (jednolisté, dvoulisté, trojlisté, středové)

Hydraulicky poháněné kotoučové krojidlo levé/střední/pravé (volitelné)

Hydraulicky poháněné kotoučové krojidlo zaručuje čistou a efektivní sklizeň bez ucpávání. Otáčky se regulují ručně nebo automaticky v závislosti na rychlosti jízdy – volitelně synchronně nebo s předstihem.

Přídavné kotoučové krojidlo (volitelné)

Přídavné kotoučové krojidlo oddělí i větší množství plevele k plynulému pobírání sklizně.

Rychlovýměnný systém

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen Details siehe Datenschutzerklärung

Sériový rychlovýměnný systém ROPA

Pro výměnu řádkového příjmu za hrůbkový vyvinula spol. ROPA praktický rychlovýměnný systém. Během několika minut lze Keiler 2 přestavit z režimu sklizně brambor na režim sklizně cibule. To samé platí i obráceně. Celý postup při spojování může pohodlně a bez speciálních nástrojů provést jedna osoba.

Maximální efektivita díky krátkým časům přestavby

Praktické řešení pro pěstitele brambor s pěstováním cibule a červené řepy, kteří vícekrát za den mění příjmový systém

■    Rychlá a snadná výměna příjmu
■    Výměnu může provést sám řidič bez další osoby
■    Není nutné žádné speciální nářadí ani vysokozdvižný vozík
■    Přestavění lze provést na poli
■    Zavěšení příjmu umožňuje maximální přístupnost pro rychlou a nekomplikovanou výměnu prosévacích pásů – přestavění na jiné dělení
■    Možný synchronní chod krycího pásu a prosévacího pásu

Komfortní rychlovýměnný systém

Shrnutí

Příjem bez hrůbkových válců

Pro sezonu sklizně brambor 2022 nabízí spol. ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH jako variantu výbavy příjem bez hrůbkových válců. Speciálně pro sklizeň brambor na těžkých půdách nebo při extrémně náročných podmínkách vyorávání může tato alternativa přinést rozhodující výhodu. Nový příjem bez hrůbkových válců lze prostřednictvím rychlovýměnného systému namontovat na vyorávač brambor Keiler 2 a také na Keiler 2 Classic.

Na těžkých půdách s vlhkou zeminou nebo při vysokém podílu ostrých kamenů je často žádoucí vyvarovat se jakémukoli tlaku na bramborový hrůbek – na jedné straně kvůli hrudkovatění, na straně druhé proto, aby nedocházelo k poškození brambor při přitlačení kamenů.

Příjem bez hrůbkových válců zaujme za těchto speciálních podmínek vyorávání svými výhodami. Koruny hrůbků a boky hrůbků jsou snímány kluznými ližinami, takže na hrůbky nedoléhá žádná zátěž. Při bočním snímání bramborových hrůbků na vnější straně je rovněž možná kombinace vyorávání s obohaceným procesem sklizně. Volitelná, hydraulicky poháněná kotoučová krojidla zajišťují čisté a nerušené odsazení bramborových hrůbků. Požadovaná hloubka vyorávání se jako obvykle nastavuje na terminálu. Příjem bez hrůbkových válců ROPA reguluje automaticky nastavenou hloubku vyorávání, a to i za měnících se podmínek.

Příjem bez hrůbkových válců ROPA lze použít pro rozteč řádků 75 cm a také 90 cm. V několika málo minutách se kluzné ližiny a opěrná kola posunou na upravenou rozteč řádků. To představuje enormní úsporu času především pro podnikatele a při vyorávání různých kultur.

Vývoj zaměřený na praxi

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen Details siehe Datenschutzerklärung

Grossmann's Feldfrüchte – bio provoz z Bavorska

Kromě vyorávání brambor lze příjem bez hrůbkových válců použít také pro jiné kultury. To bylo od roku 2019 jako pilotní série testováno mimo jiné v podniku Großmann Feldfrüchte z Bavorska. Kromě brambor byla s jedním z prvních příjmů bez hrůbkových válců testována také sklizeň celeru a červené řepy. Pro získání přímé zpětné vazby od budoucích uživatelů k potenciálům zlepšení a zavedení vývoje byly s heslem „Z praxe do praxe“ různými zkušenými zemědělci v rozličných regionech testovány inovace společnosti ROPA. Po úspěšném vyzkoušení v praxi dojde, stejně jako v tomto případě, k uvedení na trh.

Na podrobnou zprávu s informacemi o provozu: Jeden z největších bavorských bio provozů Großmann‘s Feldfrüchte sází na ROPA