Uložení do krechtu

Koncept skladování škrobových brambor a brambor pro další zpracování v krechtu

Po vyorání jsou brambory přímo ze zásobníku uloženy do krechtu širokého až 7,5 metrů na okraji pole. Podklad by měl být rovný a bez hlubokých stop po kolech. Pro založení krechtu najeďte s vyorávačem šikmo ke krechtu, abyste využili celé jeho šířky. Při nonstop vyorávání s překládacím zásobníkem se krechtování provádí sklopením přívěsu na krecht.

Během krechtování může přilepená zemina uschnout a při překládání ji lze následně očistit. Čisticí účinek Maus lze ještě vylepšit tím, žese hromada předem překryjete rounem, což má význam především u krechtů brambor s vyšším obsahem hlíny.

Kromě půdy vyseparují čisticí válečky v systému sběrače a 10řadý válcový separační čistič většinu stonků a listů. Nakládání na nákladní automobily se provádí pomocí 15 m dlouhého nakladače. Integrovaný vážní systém umožňuje optimální naložení přepravních vozidel bez překročení zákonných mezních hodnot.