Autonomní vyorávání

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen. Details siehe Datenschutzerklärung.

S Tiger 6S ROPA představila dvě novinky pro automatické nastavení pracovní hloubky:

• R-Trim - automatické nastavení výšky cepáku

• R-Contour - automatické nastavení hloubky jednotlivých řad radlic RR agregátu

Oba systémy přizpůsobují svou pracovní hloubku měnícím se podmínkám velikosti řepy po celé délce pole. Automatické systémy reagují na různé výšky vrcholů řepy nebo na nerovnou zem napříč směru jízdy. Již známý měřicí systém na ořezávači byl za tímto účelem rozšířen o další měřicí systém pro detekci půdního profilu přímo v řádku řepy.

R-Trim - automatika výšky cepáku

Automatická regulace výšky cepáku a snímač kontury země pro lepší kvalitu sklizené řepy s výraznou úlevou pro řidiče

1. Normální řepa – střední část křivky    2. Velká řepa – vrchní část křivky    3. Normální řepa – střední část křivky    4. Malá řepa – spodní část křivky    5. Úhlový snímač    6. Definovaná výška cepáku

 

Nový výkonný palubní počítač vyorávacího agregátu Tigeru 6S odečte všechny naměřené hodnoty ve zlomcích sekundy a pomocí nově vyvinutého softwaru změní výšku cepáku nebo hloubku vyorávání jednotlivých řádků. Kombinace a vzájemná souhra obou systémů vede k výrazné úlevě řidiče a umožňuje poloautonomní vedení vyorávacího agregátu. U měnícího se stavu porostu řepy budou sníženy ztráty, i když budou zkráceny řapíky a ještě snížená zátěž řidiče. Vyhýbáme se přílišnému nabírání zeminy radlicemi vedoucímu ke zvýšené spotřebě paliva, stejně tak přetrhávání kořenů řepy při příliš mělkém vyorávání.

Pomocí hmatacího hřebenu Micro-Topperu jsou zjištěny vrcholky ocepákované řepy. Z průměrných hodnot těchto výšek se vypočítá výškový profil (modrá čára v grafu). Výška hřídele cepáku se průběžně přizpůsobuje tomuto profilu. Výsledkem je snížené odfrézování vrcholků řepy, např. při přechodu z malých na velké řepy. Stejně tak se zamezí nadměrné délce zbytků chrástu při přechodu z velké řepy na malou.

 

Jak to funguje?

V menu řidič jednou nastaví požadovanou výšku cepové hřídele nad řeznou výšku ořezávacího nože (červená šipka v grafice). Toto definuje průměrnou délku řapíku zbývajícího na řepě za kladivy cepáku. Úhlový senzor na každém Micro-Topperu zaznamenává výšky vrcholů řepy v každém řádku. Pokud se populace řepy liší výškou (například na suchých místech), koriguje aktivovaný R-Trim automaticky, v závislosti na nejvyšších řepách, nastavení výšky hřídele cepáku.

R-Contour:

Automatické nastavení hloubky jednotlivých řad radlic RR agregátu

Pomocí joysticku na ovládacím panelu obsluha stroje nastavuje hloubku vyorávání podle podmínek a tak definuje, jak hluboko pronikají radličky do půdy. Ultrazvukové senzory vedle každého řádku řepy zachycují obrys povrchu půdy. Vysoce výkonné palubní počítače zpracovávají naměřené hodnoty a zajišťují, aby hloubka vyorávání byla udržována podle obrysu země. Ve srovnání s předchozím systémem pro automatické nastavení jednotlivých řádků existují výhody zejména pro větší řádky řepy vedle kolejových řádků.

Jak to funguje?

Řidič aktivuje v terminálu snímač kontury země R-Contour. V důsledku toho se hloubka vyorávání přizpůsobí konturám země. Když je aktivován R-Contour, je zabráněno poškození kořenů v důsledku příliš mělkého vyorávání nebo zbytečnému nabírání zeminy v důsledku příliš hlubokého vyorávání. Na terminálu se synchronně zobrazuje nastavení hloubky radlic.

Automatické nastavení hloubky radlic na nerovném terénu. Ultrazvukové senzory vedle každého řádku řepy detekují povrch půdy

RR-vyorávací agregát

RR- vyorávací agregát s automatickým nastavením hloubky jednotlivých radlic a hydraulickým jištěním proti kamenům

Vyorávací agregát RR je vybaven protiběžnými vibračními radlicemi, sedmi vyorávacími válci, bezúdržbovým jištěním proti kamenům a individuálním nastavením hloubky vyorávání každého řádku. 850 mm velká hmatací kola ve spojení s inteligentním tříbodovým závěsem zaručují přesné hloubkové vedení vyorávače. Minimální náklady na údržbu díky seřizovatelným kuželíkovým ložiskům v převodovkách a pohonu vibrací.

Se sedmi vyorávacími válci, sériově navařenými tvrdokovem "Ropa-Screwtec". Jednoduchá a rychlá výměna vyorávacích válců během měnících se podmínek (průměr, vinutí, atd.)

Detaily

Komfortní údržbová poloha

Údržbová pozice

Cepový ořezávač a vyorávací jednotky jsou pro montážní a údržbové práce (výměna nožů a radlic) hydraulicky sklopné o 90° nad vyorávací agregát. Vyzdvižení se koná pomocí tlačítka z kabiny, bez vystoupení řidiče nebo ze země prostřednictvím tlačítek - bez zasouvání čepů.

Nastartování motoru

Stisknutím tlačítka na agregátu lze naftový motor nastartovat a zastavit.

Ořezávač

RAS - ROPA Allround cepový ořezávač

Integrální ukládání chrástu s bočním výhozem

Při integrálním ukládání je chrást rozdrcen a umístěn mezi řádky řepy. Změna se provádí stisknutím tlačítka z pohodlí kabiny. Rozdrcený chrást se prostřednictvím šneku dopraví k rozmetacímu talíři, kde je dále rozmetán na již sklizenou plochu. Volitelně je možná verze RBSO (pouze u cepáků s metacím talířem) se 4 hmatacími koly, výbava pro nakládku chrástu (bioplynové stanice, mladý skot).

RIS/RISU - ROPA integrální cepový ořezávač

ROPA integrální cepový ořezávač - standartní vybavení pro běžné podmínky vyorávání

Chrást je odsekán od hlavy cukrové řepy a robustními cepovými noži je uložen mezi řádky. Tím je chrást se všemi živinami rovnoměrně zapraven do půdy, čímž jsou vytvořeny optimální podmínky pro následné zpracování půdy a rychlý rozpad zelené hmoty na humus. Integrální cepový ořezávač je volitelně k dispozici ve verzi s hmatacími koly (RISU) a mechanicky sklopným hmatačem chrástu nebo ve verzi (RISU) bez hmatacích kol s hydraulicky sklopným hmatačem chrástu.

Micro-Topper

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen. Details siehe Datenschutzerklärung.

Hřeben Micro-Topperu ohmatá každou hlavu řepy jednotlivě, u velké řepy se mezera zvýší, takže je proveden větší ořez, u menší se mezera adekvátně sníží – nic nepřijde nazmar, žádný kus řepy není ořezán příliš nízko, kvalita je lepší než kdykoli dříve. Tloušťku seřezu lze pohodlně nastavit z kabiny. Volitelně lze ořezávat nebo jen holit listy (microtopping).

maximální výnos bez dalších nákladů

Odlisťovač

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen. Details siehe Datenschutzerklärung.

RES - ROPA odlisťovač

Dva čisticí rotory s plně hydraulickým pohonem mohou být optimálně nastaveny nezávisle na sobě výškově i otáčkově - jedinečné! Přední řada je osazena kombinací ocelových a gumových kladívek, druhá řada je osazena výhradně gumovými kladívky.
Na joysticku mohou být pomocí paměťových funkcí uložena a vyvolána různá nastavení.

ROPA odlisťovač RES

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen. Details siehe Datenschutzerklärung.

Podnikatel a zemědělec Sören Kremeike informuje o svých zkušenostech se strojem ROPA Tiger 6S s ořezávačem

Sören Kremeike provozuje v Brome (východní Dolní Sasko) vlastní hospodářství se zařízením na bioplyn a řídí zemědělský smluvní dodavatelský podnik, který se specializoval také na cukrovou řepu – od výsevu až po sklizeň. Od roku 2015 se vyorávání řepy provádělo se strojem euro-Tiger V8-4 s ořezávačem. Pro kampaň v roce 2020 se tým rozhodl pro nový Tiger 6S, rovněž s ořezávačem. Důvody pro ořezávač jsou vlastní zařízení na bioplyn a poptávka různých zákazníků po tomto procesu. Při správném nastavení lze dosáhnout velmi dobrých výsledků v odstraňování listů. Servisní péči poskytuje fa. Palandt.

Čištění

Čištění- jemné, efektivní a individuálně nastavitelné

Prosévací pás probíhá pod přední nápravou směrem vzad a dopravuje řepu z vyorávače k první hvězdici. Portálová náprava umožňuje nejvyšší možnou průchodnost - bez omezení toku řepy nebo bez poškození řepy. Z kabiny může řidič nastavit plynule rychlost dopravníčku pod kabinou a když je to nutné, tak i reverzovat. Automatické monitorování průtoku řepy spolehlivě zabraňuje ucpávání stroje. Tři čistící hvězdice vybavené kovanými pruty, které jsou vybaveny vylepšeným nastavením rychlosti otáček (samostatný tlakový senzor pro každou hvězdici), řepu čistí velmi efektivně a šetrně. Hnací pruty zajišťují rychlou přepravu i při nízkých rychlostech prosévání.

Zahnuté pruty hvězdic

Vrtule na přechodu branky ke 2. hvězdici (volitelně)

Čistič gumy elevátoru

Přechodové otočné válce zabraňují hromadění zeminy

Pohled shora

Přechodové otočné válce zabraňují hromadění zeminy

Pohled zdola

Zásobník

Zásobník řepy o objemu 43 m³

Automatika plnění zásobníku umožňuje za všech podmínek vyorávání optimální trakci při nejlepším rozložení hmotnosti.

Evidence výnosů pomocí ultrazvukových senzorů

Sledování výnosů probíhá pomocí dvou ultrazvukových senzorů, které sčítají vyprazdňování zásobníků a výsledky ukládají do databáze.

Vyprazdňovací dopravník

Extra dlouhý vyprazdňovací dopravník – rychlé vyprázdnění zásobníku

Extra dlouhý vyprazdňovací pás je umístěn vysoko. Velká výhoda při překládání na vedle jedoucí návěsy, překládání je plošší. Vynášecí dopravník je třínásobně sklopný a 2000 mm široký - pro ještě jednodušší odkládání na 10 m široké ukládky nebo bezproblémové překládání na vysoké návěsy. Jemné pogumované unášecí prsty garantují vysoký dopravní výkon během krátkého času za méně než 50 sekund - i při plném zásobníku o objemu přes 43 m³.

 

Ergonomický ovládací prvek

Rychlá překládka, šetrné a komfortní vyprázdnění zásobníku. Ovládací prvek na levé loketní opěrce pro citlivé ovládání vyprazdňování bunkru