R-Soil Protect

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen. Details siehe Datenschutzerklärung.

TRANSFORMÁTOR a POŽÍRAČ HEKTARŮ – ROPA Maus 6 s Tigerem 6S & Pantherem 2S na svahu

Oba vyorávače cukrové řepy jsou vybaveny plně automatickým vyrovnáním náklonu. Na svahu je podvozek strojů Tiger 6S a Panther 2S nakloněn ke svahu. Při spuštění tříbodového závěsu je vyorávací agregát naveden paralelně s přední nápravou a tím ke svahu – výhoda, díky které se již od první řepy dosahuje správné hloubky vyorávání na kompletní pracovní šířce.

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen. Details siehe Datenschutzerklärung.

Hydraulický systém podvozku – stabilizace houpání s vyrovnáváním zatížení kol, patentováno

ROPA vyvinula speciálně pro vlajkovou loď Tiger novou koncepci podvozku s výkyvnou přední nápravou ve spojení se 2 hydraulicky podepřenými zadními nápravami. Na rozdíl od dosavadního třínápravového podvozku vyorávače, kde je střední náprava pevně sešroubovaná s rámem, se kývání stroje redukuje na třetinu! Základem je hydraulické propojení válců na přední a zadních nápravách jedné strany, takže nerovnosti pozemků na kole ovlivňují výškový rozdíl na rám pouze z 33 %. Snížením výkyvů rámu se zároveň zlepší řádkové i hloubkové vedení vyorávacího agregátu, protože rám je systémem zarovnáván do pozice, která vychází z průměru hodnot poloh všech tří náprav. Díky hydraulickému spojení náprav se zatížení rozděluje vždy rovnoměrně.

Hydraulický systém podvozku minimalizuje zatížení pneumatik i půdy, což umožňuje další snížení plnícího tlaku v pneumatikách.

Animace ukazuje Tiger 5, podvozek Tiger 6S je identický.

ROPA R-Soil Protect

- Výrazně vyšší ochrana půdy prostřednictvím sníženého tlaku v pneumatikách o 1 bar ve srovnání s euro-Tiger V8-4 - jedinečné při sklizni okopanin
- O 49 procent větší styčná plocha, o 33 procent nižší kontaktní povrchový tlak díky IF1000/55 R32 CerexBib
- Výrazné snížení špičkového zatížení díky přenosu zatížení:
   o 8 procent méně na první nápravě, o 37 procent méně na druhé nápravě, o 43 procent méně na třetí nápravě
- Rovnoměrné rozložení zatížení na všechna kola prostřednictvím propojené hydrauliky
- Posunutí těžiště stroje vyrovnáním náklonu směrem od strany ze svahu na horní stranu do svahu
- Čisticí prvky jsou vedeny vodorovně také na svazích, vyznačující se perfektní čisticí výkonností
- Šetrná sklizeň cukrovky i v podmínkách bočního náklonu stroje, není nutné dodatečně zvyšovat hodnotu tlaku v pneumatikách
-  Udržuje a chrání strukturu půdy, zajišťuje schopnost vsakování a výměnu vzduchu


Závěr: Zdroje a ochrana půdy pro trvalou udržitelnost půdy

Hydraulický systém podvozku šetrný k půdě s technologií pneumatik Ultraflex

S nízkým tlakem huštění pneumatik pro udržitelné hospodaření s půdou

ROPA R-Soil Protect je dokonalá kombinace hydraulického systému podvozku s novou technologií pneumatik MICHELIN CerexBib.  Tato koncepce ochrany půdy byla na výstavě Agritechnica oceněna stříbrnou medailí, tlak v pneumatikách pouze 1,4 bar, volitelná výbava pro Tiger 6S. Symbióza hydraulického podvozku vyrovnávajícího zatížení s novou generací pneumatik MICHELIN IF1000/55 R32 CerexBib vede k větší kontaktní ploše pneumatiky s půdou a tím i k jednoznačnému snížení tlaku pneumatiky na půdu.

Zvýšená ochrana půdy díky výraznému snížení špičkového zatížení

Podvozek Tiger 6 snižuje špičkové zatížení o

-  8 % na 1. nápravě

- 37 % na 2. nápravě

- 43 % na 3. nápravě

Hydraulický systém podvozku

Do 10 procent vyrovnání náklonu

Unikátní mezi třínápravovými sklízeči cukrovky je automatické vyrovnávání náklonu pomocí šesti hydraulických válců a měřících senzorů. Do 10-ti % náklonu je podvozek hydraulikou stále dorovnáván do vodorovné polohy. Těžiště je při vyrovnání náklonu posunuto směrem do svahu, čím dojde k odlehčení kol na straně ze svahu a přenesení části jejich zatížení na kola blíže k vrcholu svahu.

Těžiště / tlak na půdu je vyrovnán

Hloubka zaboření kol na straně ze svahu se tím výrazně sníží, schopnost půdy absorbovat vodu zůstává zachována, což značně snižuje nebezpečí vzniku půdní eroze při obzvlášt silných srážkách.
Stabilita stroje za jízdy ve svahu a trakce se výrazně zvýší, snižuje se nebezpečí převrácení a zároveň se zvýší i jízdní komfort obsluhy stroje.

Plynulá CVR převodovka pro efektivní přenos energie

Přímý přenos síly kloubovými hřídeli zajišťuje rovnoměrnou trakci na všech kolech při zachování velmi vysoké hodnoty kroutícího momentu

Jedinečným rysem Tigra mezi všemi třínápravovými sklízeči cukrové řepy je přímý přenos hnací síly prostřednictvím kloubových hřídelí umístěných ve stejné ose od pohonu pojezdu přes obě zadní nápravy až na přední nápravu - což je obrovskou výhodou pro vynikající trakci stroje v měnících se nebo obtížných půdních či sklizňových podmínkách. Díky hydraulickému podvozku je zatížení rozděleno rovnoměrně.

Plynulá CVR převodovka pro efektivní přenos energie

Speciálně pro sklízeč Tiger a jeho vysoký pracovní výkon byl společně společnostmi ROPA, Omsi a Bosch-Rexroth, vyvinut zcela nový plynulý pohon pojezdu. „Constant-Variable-ROPA“- převodovka (CVR) se skládá ze tří hydromotorů na jedné slučovací převodovce, která je umístěná mezi motorovým prostorem a třetí nápravou. Maximální rychlost 40 km/h dosáhne Tiger 6S při extrémně spořivých otáčkách 1200 ot/min. Na poli může vyorávat při otáčkách motoru od 1 100 ot/min. Vždy podle příkonu reguluje Tiger automotivně otáčky do 1.650 ot/min. O požadované „zkrocení“ Tigera se starají lamelové brzdy integrované v olejové lázni, chráněné před nečistotami.