R-Soil Protect

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen. Details siehe Datenschutzerklärung.

Hydraulický systém podvozku – stabilizace houpání s vyrovnáváním zatížení kol

ROPA vyvinula speciálně pro vlajkovou loď Tiger novou koncepci podvozku s výkyvnou přední nápravou ve spojení se 2 hydraulicky podepřenými zadními nápravami. Na rozdíl od dosavadního třínápravového podvozku vyorávače, kde je střední náprava pevně sešroubovaná s rámem, se kývání stroje redukuje na třetinu! Základem je hydraulické propojení válců na přední a zadních nápravách jedné strany, takže nerovnosti pozemků na kole ovlivňují výškový rozdíl na rám pouze z 33 %. Snížením výkyvů rámu se zároveň zlepší řádkové i hloubkové vedení vyorávacího agregátu, protože rám je systémem zarovnáván do pozice, která vychází z průměru hodnot poloh všech tří náprav. Díky hydraulickému propojení náprav se zatížení rozděluje rovnoměrně.

Hydraulický systém podvozku šetrný k půdě

Nová technologie v kombinaci s tlakem huštění již od 1,4 barů umožňuje udržitelné hospodaření s půdou.

  • výrazně vyšší ochrana půdy prostřednictvím sníženého tlaku v pneumatikách o 1 bar ve srovnání s euro-Tiger V8-4 - jedinečné při sklizni okopanin
  • o 49 procent větší styčná plocha, o 33 procent nižší tlak na půdu díky IF1000/55 R32 CerexBib
  • výrazné snížení špičkového zatížení díky přenosu zatížení: o 8 procent méně na první nápravě, o 37 procent méně na druhé nápravě, o 43 procent méně na třetí nápravě
  • rovnoměrné rozložení zatížení na všechna kola prostřednictvím propojené hydrauliky
  • posunutí těžiště stroje vyrovnáním náklonu směrem od strany ze svahu na horní stranu do svahu
  • čisticí prvky jsou vedeny vodorovně také na svazích, vyznačující se perfektní čisticí výkonností
  • pro zajištění šetrné sklizně cukrovky i v podmínkách bočního náklonu stroje, není nutné dodatečně zvyšovat tlak v pneumatikách
  • udržuje a chrání strukturu půdy, zajišťuje schopnost vsakování a výměnu vzduchu

Závěr:  Ochrana půdy pro trvalé hospodaření s půdou

Hydraulický systém podvozku

Do 10 procent vyrovnání náklonu

Unikátní mezi třínápravovými sklízeči cukrovky je automatické svahové vyrovnávání pomocí šesti hydraulických válců a senzorů. Do 10-ti % náklonu je podvozek hydraulikou stále dorovnáván do vodorovné polohy. Těžiště je při vyrovnání náklonu posunuto směrem do svahu, čím dojde k odlehčení kol na straně ze svahu a přenesení části jejich zatížení na kola blíže k vrcholu svahu.

Těžiště / tlak na půdu je vyrovnán

Hloubka zaboření kol na straně ze svahu se tím výrazně sníží, schopnost půdy absorbovat vodu zůstává zachována, což značně snižuje nebezpečí vzniku půdní eroze při obzvlášt silných srážkách. Stabilita stroje za jízdy ve svahu a trakce se výrazně zvýší, snižuje se nebezpečí převrácení a zároveň se zvýší i jízdní komfort obsluhy stroje. Pro zajištění šetrné sklizně cukrovky i v podmínkách bočního náklonu stroje není proto nutné dodatečně zvyšovat hodnotu tlaku v pneumatikách!

Nižší tlak na půdu

Díky zvětšeným a půdoochranným pneumatikám působí nový Tiger impozantním dojmem. Pneumatiky 800/70 R38 Michelin Ultraflex na přední nápravě a pneumatiky Michelin CerexBib IF1000/55 R 32 CFO na zadních nápravách umožňují udržitelnou ochranu půdy i při zcela zaplněném zásobníku a s více jak 43 m³ / 30 t. Zemědělská půda je chráněná při současném zlepšení tlumících vlastností při tlaku huštění 1,4 bary na všech šesti kolech.

MICHELIN CerexBibIF1000/55 R 32 CFO je nová generace pneumatik pro udržitelnou ochranu půdy.