Stabilizační a vyrovnávací systém

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen. Details siehe Datenschutzerklärung.

ROPA vyvinula pro vyorávač cukrové řepy typu Panther koncept podvozku se dvěma výkyvnými nápravami ve spojení se čtyřmi stabilizačními válci. Ve srovnání s dosavadními koncepty podvozků dvouosých vyorávačů řepy se houpání snižuje o 50 procent.

Nerovnosti půdy (např. při přejíždění brázd) jsou přenášeny na rám pouze z poloviny.- stabilizace houpání rámu!

hydraulický systém vyrovnávání zatížení kol

Stabilizační systém s plně̌ automatickým hydraulickým vyrovnáváním zatížení kol a vyrovnáváním polohy na svahu

  • 2 výkyvné nápravy se 4 stabilizačními válci
  • o 50 % méně̌ houpavých pohybů na podvozku a řídících senzorech -> přesnější vedení v řádkách, menší poškození řepy
  • menší namáhaní materiálu, delší životnost
  • hydraulické propojení stabilizačních válců každé strany
  • vyrovnání zatížení kol mezi přední a zadní nápravou -> lepší trakce a ochrana půdy
  • vyšší stabilita na svahu, nižší nebezpečí převrácení
  • lepší hloubkové́ vedení vyorávače, menší příjem zeminy
  • velkoobjemové́ pneumatiky Michelin Ultraflex, s tlakem v pneumatikách pouhé 2 bary
  • vyšší jízdní komfort i na strmých svazích a na souvratích

počítačem řízené svahové vyrovnání

Optimální přizpůsobení se konturám a nerovnostem půdy díky dvěma výkyvným nápravám se stabilizačním válcem

ROPA vyvinula pro vyorávač cukrové řepy typu Panther koncept podvozku se dvěma výkyvnými nápravami ve spojení se čtyřmi stabilizačními válci. Ve srovnání s dosavadními koncepty podvozků dvouosých vyorávačů řepy se houpání snižuje o 50 procent.

Kabina, zásobník a podvozek zůstávají ve vodorovné poloze

A to díky hydraulickému spojení stabilizačních válců přední a zadní nápravy tak, že nerovnosti na jednom kole s velkým výškovým rozdílem působí na rám s pouze 50 % účinkem. Redukcí kolísání na podvozku dochází zároveň ke zlepšení vedení vyorávání v řádcích a v hloubce, a to díky tomu, že podvozek zaujímá vystředěnou polohu vůči poloze obou náprav.