Vyorávání a technika

PR-vyorávací agregát odolný proti ucpávání s hydraulickým jištěním proti kamenům

Vyorávací agregát PR2h je vybaven protiběžnými vibračními radlicemi a bezúdržbovým jištěním proti kamenům. 90 mm velká hmatací kola ve spojení s inteligentním tříbodovým závěsem zaručují přesné hloubkové vedení vyorávače. Minimální náklady na údržbu díky seřizovatelným kuželíkovým ložiskům v převodovkách a pohonu vibrací.

Ořezávač

PAS - odhazování chrástu

ROPA Allround cepový ořezávač s odhazováním chrástu

Chrást je rozdrcen a prostřednictvím šneku resp. rozmetacího talíře rozmetán na již sklizenou plochu. Změna se provádí stisknutím tlačítka z pohodlí kabiny. Pro sklizeň chrástu (pro bioplynky, skot) lze agregát volitelně dovybavit dopravníkem chrástu.

PAS - integrální ukládání chrástu

ROPA univerzální cepový ořezávač s integrálním ukládáním chrástu

Chrást je rozdrcen a umístěn mezi řádky řepy. Změna se provádí stisknutím tlačítka z pohodlí kabiny.

PIS - ROPA integrální cepový ořezávač

ROPA integrální cepový ořezávač - standartní vybavení pro běžné podmínky vyorávání

Chrást je odsekán od hlavy cukrové řepy a robustními cepovými noži je uložen mezi řádky. Tím je chrást se všemi živinami rovnoměrně zapraven do půdy - tím jsou vytvořeny optimální podmínky pro následné zpracování půdy a rychlý rozpad zelené hmoty na humus.

Micro-Topper

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen. Details siehe Datenschutzerklärung.

Hřeben Micro-Topperu ohmatá každou hlavu řepy jednotlivě, u velké řepy se mezera zvýší, takže je proveden větší ořez, u menší se mezera adekvátně sníží – nic nepřijde nazmar, žádný kus řepy není ořezán příliš nízko, kvalita je lepší než kdykoli dříve. Tloušťku seřezu lze pohodlně nastavit z kabiny. Volitelně lze ořezávat nebo jen holit listy (microtopping).

maximální výnos bez dalších nákladů

ROPA Micro-Topper je praktické řešení, které stejnou měrou vyhovuje nárokům pěstitelů řepy, podnikatelům a cukrovarům! Se zařízením ROPA Micro-Topper lze sklízet celou řepu s hlavou, avšak bez listů. Ořezávač je při snížených otáčkách veden vždy tak vysoko, aby na každé řepě ještě zůstaly řapíky. Tím se zvýší životnost cepových nožů (méně kontaktu s půdou/kameny) při současně nižší spotřebě paliva.

Odlisťovač

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen. Details siehe Datenschutzerklärung.

Dva čisticí rotory s plně hydraulickým pohonem mohou být optimálně nastaveny nezávisle na sobě výškově i otáčkově - jedinečné! Na joysticku mohou být pomocí paměťových funkcí uložena a vyvolána různá nastavení. Každou jednotlivou hřídel rotoru lze výškově vést nezávisle na jiné. Tak může řidič rychle a cíleně reagovat na různé požadavky na základě měnícího se vzrůstu řepy.

ROPA odlisťovač PES

euro-Tiger V8-4 XL - výkon a efektivita

Vyorávací agregáty z konstrukční řady PR-XL

Výrazně vyšší plošný výkon při snížené spotřebě paliva vede ke snížení nákladů na vyorávku a ekonomicky efektivnější sklizni cukrové řepy. U vybavení ROPA euro-Tigeru se širokými vyorávacími agregáty z konstrukční řady PR-XL lze přední nápravu Tigera vybavit ještě širšími a k půdě šetrnějšími pneumatikami 900/60R 32 nebo 1050/50 R32 Terra. Méně přejezdů a méně manévrování na souvrati vede k ještě výraznější ochraně půdy. Díky překládání během jízdy je možné za příznivých sklizňových podmínek dosáhnout plošného výkonu více než 3 hektarů za hodinu.

Čištění

Šetrné, efektivní a individuálně nastavitelné

Prosévací pás probíhá pod přední nápravou směrem vzad a dopravuje řepu z vyorávače k první hvězdici. Portálová náprava umožňuje nejvyšší možnou průchodnost - bez omezení toku řepy nebo bez poškození řepy. Z kabiny může řidič nastavit plynule rychlost dopravníčku pod kabinou a když je to nutné, tak i reverzovat. Automatické monitorování průchodu řepy spolehlivě zabraňuje ucpávání stroje. Tři čisticí hvězdice čistí řepu obzvlášť efektivně a dopravují ji následně dál.

Zásobník

Zásobník řepy o objemu 40 m³

euro-Tiger V8-4 má kapacitu více než 40 m³. S plnicím šnekem zásobníku je řepa v zásobníku přepravena nejprve dozadu. Tak se hmotnost řepy, odpovídající rozměru pneumatiky, rozdělí rovnoměrně na obě zadní nápravy. Zatížení přední nápravy tak zůstane dlouho konstantně nízké. Je-li zásobník v zadní části plný (cca 80 % objemu zásobníku), přepne se - pomocí ultrazvukových senzorů - šnek zásobníku a plní přední část zásobníku.

Evidence výnosů

Stav naplnění zásobníku se zobrazí na barevném terminálu. Toto je cenná podpora pro rozhodování řidiče, jelikož při stavu zaplnění < 50 % je při otočení okamžitě jasné, že při zpáteční cestě vystačí objem zásobníku až na souvrať. Nyní plynule hydraulicky poháněné podélné a příčné dopravníky jsou vybaveny řetězy s pevným čepem a lištami z pružinové oceli. Vysoce kvalitní materiály zvyšují životnost hřeblových dopravníků a zvyšují účinnost stroje.

Vyprazdňovací dopravník

40 m³ během 50 vteřin

Pomocí prodlouženého vyprazdňovacího dopravníku se objem zásobníku 40 m³ vyprázdní během pouhé minuty. Rychlost vyprazdňování je plynule nastavitelná. Tím je bez problémů možné i přeložení na vedle jedoucí vozidla. S prodlouženým vyprazdňovacím dopravníkem lze přesně založit i 10 m široké ukládky. Pro snadnější překládku resp. vykládku lze uložit dvě různé výšky vyprazdňovacího dopravníku.