Stabilizační a vyrovnávací systém

Nerovnosti půdy (např. při přejíždění brázd) jsou přenášeny na rám pouze z poloviny.- stabilizace houpání rámu!

Optimální přizpůsobení se konturám a nerovnostem půdy díky dvěma výkyvným nápravám se stabilizačním válcem - kabina, zásobník a podvozek zůstávají ve vodorovné poloze

Koncepce podvozku se systémem vyrovnávání zatížení kol a funkcí vyrovnávání polohy vozidla na svahu řízenou počítačem

ROPA Panther 2 je vybaven inovativním podvozkem se 2 výkyvnými nápravami v kombinaci se 4 stabilizačními válci. Oproti dřívějším podvozkům dvouosých vyorávačů řepy redukuje Panther 2 kolísání stroje o 50 %. A to díky hydraulickému spojení stabilizačních válců přední a zadní nápravy tak, že nerovnosti na jednom kole s velkým výškovým rozdílem působí na rám pouze s 50 % účinkem. Redukcí kolísání na podvozku dochází zároveň ke zlepšení vedení vyorávání v řádcích a v hloubce, a to díky tomu, že rám zaujímá polohu vystředěně vůči poloze obou náprav.

Plně automatické vyrovnávání polohy na svahu

Stabilizační systém s plně̌ automatickým hydraulickým vyrovnáváním zatížení kol a vyrovnáváním polohy na svahu

■    2 výkyvné nápravy se 4 stabilizačními válci
■    o 50 % méně̌ houpavých pohybů na podvozku a tříbodovém závěsu pro přesnější vedení v řádkách, menší poškození řepy
■    menší namáhaní materiálu, delší životnost
■    hydraulické propojení stabilizačních válců na každé straně
■    vyrovnání zatížení kol mezi přední a zadní nápravou -> lepší trakce a šetrnější zásah do půdy
■    vyšší stabilita na svahu, nižší nebezpečí převrácení
■    lepší hloubkové vedení vyorávače, menší odběr zeminye          
■    velkoobjemové́ pneumatiky Michelin Ultraflex, s tlakem v pneumatikách pouhé 2 bary
■    vyšší jízdní komfort i na strmých svazích a na souvratích