Online portál R-Connect

R-Connect modul telematiky a diagnostiky na dálku ve standardu

ROPA Tiger 6S je standardně vybaven výkonným telematickým hardwarem a SIM kartou pro online přístup. Telematický modul, který je standardně integrován ve stroji, tvoří základ pro prediktivní službu 4.0, zejména pro prediktivní analýzu, jakož i pro rychlou pomoc a diagnostiku v případě servisu na všech kontinentech. V případě servisu se může servisní technik volitelně přepnout přímo na terminál daného stroje a pomoci obsluze stroje při řešení problémů.

Přístrojová deska ukazuje aktuální stav strojů vlastníka a denní statistiky. V jediném zobrazení lze zobrazit polohu stroje, silniční a polní dráhy, jakož i aktuální vyorávání a další podrobná data každého stroje. Dokončené zakázky jsou přenášeny na portál R-Connect, kde je mohou dispečeři stroje zobrazit, vyhodnotit a stáhnout.

Portál R-Connect v myROPA nabízí řidičům a dispečerům dokonalý nástroj pro online vyhodnocení objednávek a optimalizaci strojů a vozového parku.
Ve srovnání s předchozím stavem může být nyní dispečer na stroji téměř „naživo“. Dále lze např. dodavateli nafty poskytnout přístup k aktuální poloze stroje a hladině paliva a případně také k hladině AdBlue.
Online portál ROPA R-Connect je přístupný prostřednictvím webového prohlížeče s jakýmkoli koncovým zařízením (PC, tablet, smartphone).

R-Connect - Jednoduché připojení

S R-Connect online je vše jednodušší

S R-Connect Online-portálem jde vše mnohem jednodušeji, i když jde jen o to, přinést řidiči lahodné občerstvení na pole.

Zažijte četné možnosti ROPA R-Connect a promluvte si se zástupcem továrny ROPA nebo prodejním partnerem.

R-Connect Monitor - Oceněno stříbrnou medailí na výstavě Agritechnica

R-Connect Monitor je inteligentní a plně automatizovaná obrazová dokumentace během sklizně cukrové řepy. Během čištění a vyprazdňování bunkru jsou snímky pořízeny automaticky s přesným určením místa. Je možné volitelně zvolit kameru na střeše kabiny pro sledování řepy před sklizní a také kameru na vykládacím pásu pro kontrolu kvality během vyprazdňování bunkru kamery jsou poté viditelné z portálu R-Connect.

R-Connect monitor pro obrazovou dokumentaci

O sklízeči cukrové řepy lze dokumentovat sklizenou plochu, výnos (počet náplnění bunkrů) a jeho polohu. Pomocí této inovace oceněné stříbrnou medailí Agritechnica můžete nyní kontrolovat pole cukrové řepy před sklizní i výsledky sklizně vizuálně .

  • Pořízení fotografií s přesným umístěním.
  • Dokumentace nastavení stroje.
  • Během čištění a vyprazdňování bunkru jsou snímky automaticky pořízeny a přiřazeny k zakázce sklizně na portálu R-Connect.

R-Connect Online Service

Diagnostika, pomoc a údržna na dálku

Na Agritechnice v Hannoveru představila ROPA nový Tiger 6S, který je ve standardu propojen prostřednictvím telematického modulu s portálem R-Connect. Na Agritechnice obdržela ROPA stříbrnou medaili za inovaci za R-Connect Monitor pro plně automatizovanou obrazovou dokumentaci během sklizně cukrové řepy.

Tato online služba je nyní předmětem dalšího rozvoje R-Connect online portálu.

Pokud řidič potřebuje servisní pomoc, může služba R-Connect Online Service poskytnout vzdálenou podporu. V budoucnu lze díky novým funkcím (prediktivní údržba) zkrátit prostoje.

(video ukazuje stroj Tiger 6S)