R-Balance

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen. Details siehe Datenschutzerklärung.

TRANSFORMÁTOR a POŽÍRAČ HEKTARŮ – ROPA Maus 6 s Tigerem 6S & Pantherem 2S na svahu

Oba vyorávače cukrové řepy jsou vybaveny plně automatickým vyrovnáním náklonu. Na svahu je podvozek stroje Panther 2S a také stroje Tiger 6S skloněn ke svahu. Při spuštění tříbodového závěsu je vyorávací agregát naveden paralelně s přední nápravou a tím ke svahu – výhoda, díky které se již od první řepy dosahuje správné hloubky vyorávání na kompletní pracovní šířce.

Hydraulický podvozek s automatickým vyrovnáním náklonu

ROPA Panther 2S je vybaven inovativním podvozkem se 2 výkyvnými nápravami v kombinaci se 4 stabilizačními válci. Oproti dřívějším podvozkům 2nápravových vyorávačů řepy se redukuje kolísání stroje o 50 %. A to díky hydraulickému spojení stabilizačních válců přední a zadní nápravy tak, že nerovnosti na jednom kole s velkým výškovým rozdílem působí na rám pouze s 50 % účinkem. Redukcí kolísání na podvozku dochází zároveň ke zlepšení vedení vyorávání v řádcích a v hloubce, a to díky tomu, že rám zaujímá polohu vystředěně vůči poloze obou náprav.

Nerovnosti půdy (např. při přejíždění brázd) jsou přenášeny na rám pouze z poloviny – stabilizace houpání rámu!

Optimální přizpůsobení se konturám a nerovnostem půdy díky dvěma výkyvným nápravám se stabilizačním válcem – kabina, zásobník a podvozek zůstávají ve vodorovné poloze.

Stabilizace

Stabilizační válec přední nápravy

Stabilizační válec zadní nápravy

Stabilizační systém s plně automatickým hydraulickým vyrovnáváním zatížení kol a vyrovnáváním polohy na svahu

  • 2 výkyvné nápravy se 4 stabilizačními válci
  • O 50 % méně houpavých pohybů na podvozku a tříbodovém závěsu pro přesnější vedení v řádkách, menší poškození řepy
  • Menší namáhaní materiálu, delší životnost
  • Hydraulické propojení stabilizačních válců každé strany
  • Vyrovnání zatížení kol mezi přední a zadní nápravou ▷ lepší trakce a ochrana půdy
  • Vyšší stabilita na svahu, nižší nebezpečí převrácení
  • Lepší hloubkové vedení vyorávače, menší příjem zeminy
  • Velkoobjemové pneumatiky Michelin Ultraflex CerexBib2, nízký tlak v pneumatikách
  • Vyšší jízdní komfort i na strmých svazích a na souvratích
  • 3osý gyroskop s měřením zrychlení pro kompenzaci odstředivé síly pro ještě citlivější ovládání náklonu

Plně automatické vyrovnávání polohy na svahu +/- 7 %

Na svahu je podvozek nakloněn ke svahu. Při spuštění tříbodového závěsu je vyorávací agregát naveden paralelně s přední nápravou a tím ke svahu – výhoda, díky které se již od první řepy dosahuje správné hloubky vyorávání na kompletní pracovní šířce.