Online portál R-Connect

R-Connect modul telematiky a diagnostiky na dálku ve standardu

ROPA Maus 6 je sériově síťově propojen přes výkonný telematický hardware a SIM kartu s portálem myROPA. Telematický modul, který je standardně integrován ve stroji, tvoří základ pro prediktivní službu 4.0, zejména pro prediktivní analýzu, jakož i pro rychlou pomoc a diagnostiku na všech kontinentech. V případě servisu se může servisní technik volitelně přepnout přímo na terminál daného stroje a pomoci obsluze stroje při řešení problémů.

Přístrojová deska R-Connect ukazuje aktuální stav strojů a denní statistiky. V samostatném zobrazení lze zobrazit umístění, silniční dráhy, aktuální nakládání a další podrobná data strojů. U strojů s vážním zařízením jsou zvážené nakládky přenášeny jednotlivě včetně příslušných dat strojů na portál R-Connect, kde je mohou dispečeři stroje prohlédnout, vyhodnotit a stáhnout.

R-Connect nabízí řidičům a dispečerům mnoho možností pro optimalizaci strojů a vozového parku. Ve srovnání s předchozím stavem může být nyní dispečer na stroji téměř „naživo“. Dále lze např. dodavateli nafty poskytnout přístup k aktuální poloze stroje a hladině paliva a případně také k hladině AdBlue. Online portál ROPA R-Connect je přístupný prostřednictvím webového prohlížeče s jakýmkoli koncovým zařízením (PC, tablet, smartphone).

Online Service R-Connect

Diagnostika, pomoc a údržna na dálku

Tato online služba je nyní předmětem dalšího rozvoje R-Connect online portálu.

Pokud řidič potřebuje servisní pomoc, může služba R-Connect Online Service poskytnout vzdálenou podporu. V budoucnu lze díky novým funkcím (prediktivní údržba) zkrátit prostoje.

(video ukazuje stroj Tiger 6S)

Od roku 2018 odesílají první vyorávače řepy a nakladače ROPA svá data do cloudu – nejnovější modely (Tiger 6S, Panther 2S a Maus 6) dokonce sériově. Stroje převádí téměř všechna data senzorů na německé servery, z čehož plynou od lokace přes realizaci zakázky až po servis četné možnosti. Jak portál využívá praktik, to se dočtete v rámečku na straně 108.

Zatímco se ROPA na začátku zaměřila na software řízení farmpilot (magazín profi 2/2018), dnes jsou jiné cíle. Z důvodu nejrůznějších platforem v rámci řetězce obdělávání, logistiky a sklizně – jak lokálně tak také globálně – upřednostňuje ROPA nyní samostatný systém: bez Agrirouteru přímou cestou do cloudu.

„XML standard není pro naše požadavky dostačující“, vysvětluje Michael Gruber, vedoucí technik oddělení cukrovky. „Potřebujeme jednoduchý a především stabilní systém. Všechny komponenty, které nejsou pevně na stroji, mají tendence k poruchám, jak se ukazuje z minulosti“, informuje odborník a doplňuje: „Od síťového zdroje počítačového tabletu přes kabelem propojené nebo bezdrátové připojení až po ruční přenos dat se vždy můžou vyskytnout problémy.“ Na základě těchto důvodů nyní výrobce zkouší integrovat všechny součásti do terminálu stroje a do vlastního online portálu. Zatímco v současnosti ještě není možné např. řízení vozového parku a přenos založených řepných míst, jsou k tomu již položeny základy,“ informuje Gruber: „Jsme v bodě, ve kterém se zaznamenávají všechna relevantní data.“

CO JE DOBRÉ VĚDĚT


  • Ve středu zájmu je především usnadnění servisních prací a zakázkových dat
  • Je vytvořen základ, další vývojové kroky budou následovat
  • Online platforma R-Connect byla rozšířena o administrativní úroveň myRopa

Základ: myRopa.com

Zatímco vývojáři portál R-Connect nejprve představili, je dnes k dispozici druhá, nadřazená platforma: myropa.de. Tento portál je pro majitele strojů. Na něm jsou založena všechna data specifická pro zákazníky. Například číslo podvozku, specifické znaky výbavy a také stavy softwaru veškerých elektronických součástí. Co se na první pohled zdá jako velmi vzdálené praxi, pomáhá například v servisních případech.

Jedna z nejnovějších funkcí myRopa je správa zakázek a zákazníků, jejichž údaje lze importovat jako soubor CSV a jsou tak poté k dispozici na propojeném stroji. Je tu také možné zřídit přístupy řidičů a v budoucnu také objednávat náhradní díly. Tato platforma se rovněž využívá pro konektivitu se servisními techniky. Kromě toho jsou zde ke každému stroji založeny doplňující dokumenty, údržbové pokyny a historie, např. o vyměněných náhradních dílech. V budoucnu tak má vzniknout digitální složka stroje, ve které jsou uloženy veškeré opravy a servisní práce. Na přání portál poskytne také servisní pokyny, např. k výměně oleje.

CLOUD FÜR DIE RÜBE - ONLINEPORTALE MYROPA UND R-CONNECT

2018 hat profi erstmals über R-Connect berichtet. Auf dem Weg zum fertigen Portal haben die Programmierer Neues gelernt, Unnötiges verworfen und Visionen entwickelt. Hier ein Update.

Příspěvek z magazínu profi Vám rádi poskytneme ke stažení jako pdf: Cloud pro řepu – online portály myRopa a R-Connect.pdf