Online portál R-Connect

R-Connect modul telematiky a diagnostiky na dálku ve standardu

ROPA Maus 6 je sériově síťově propojen přes výkonný telematický hardware a SIM kartu s portálem myROPA. Telematický modul, který je standardně integrován ve stroji, tvoří základ pro prediktivní službu 4.0, zejména pro prediktivní analýzu, jakož i pro rychlou pomoc a diagnostiku na všech kontinentech. V případě servisu se může servisní technik volitelně přepnout přímo na terminál daného stroje a pomoci obsluze stroje při řešení problémů.

Přístrojová deska R-Connect ukazuje aktuální stav strojů a denní statistiky. V samostatném zobrazení lze zobrazit umístění, silniční dráhy, aktuální nakládání a další podrobná data strojů. U strojů s vážním zařízením jsou zvážené nakládky přenášeny jednotlivě včetně příslušných dat strojů na portál R-Connect, kde je mohou dispečeři stroje prohlédnout, vyhodnotit a stáhnout.

R-Connect nabízí řidičům a dispečerům mnoho možností pro optimalizaci strojů a vozového parku. Ve srovnání s předchozím stavem může být nyní dispečer na stroji téměř „naživo“. Dále lze např. dodavateli nafty poskytnout přístup k aktuální poloze stroje a hladině paliva a případně také k hladině AdBlue. Online portál ROPA R-Connect je přístupný prostřednictvím webového prohlížeče s jakýmkoli koncovým zařízením (PC, tablet, smartphone).

Online Service R-Connect

Diagnostika, pomoc a údržna na dálku

Tato online služba je nyní předmětem dalšího rozvoje R-Connect online portálu.

Pokud řidič potřebuje servisní pomoc, může služba R-Connect Online Service poskytnout vzdálenou podporu. V budoucnu lze díky novým funkcím (prediktivní údržba) zkrátit prostoje.

(video ukazuje stroj Tiger 6S)