Čištění & technika

ROPA Maus 6 – pracovní zvíře na MEGA řepném krechtu

Dojmy z nového stroje Maus 6 u společnosti Rienecker und Theinert Transport GmbH u Wurzenu v Sasku. Společnost patří k průkopníkům v logistice cukrové řepy ve východním Německu. Na řepném knechtu s celkovou délkou cca 350 metrů „chroupe“ dlouholetý a nadšený řidič strojů Maus Daniel Schuhmann s novým strojem ROPA Maus 6. Kabina stroje Maus 6 poskytuje pracovní místo extra třídy. 

Sběrný systém 10,2 m

10,2 metru široký sběrný systém pro flexibilní nastavení čištění

Robustní příjmový systém tvoří 18 čisticích válců, zajišťuje šetrné a účinné oddělení hlíny a plevele a je to nejširší příjmový systém na trhu. V závislosti na nutných požadavcích na čistotu lze z kabiny nastavit v patentovaném příjmovém systému čisticí cestu variabilně jak do délky, tak i do intenzity.

Automatika skládání

Kolébkovým přepínačem lze Maus 6 ještě rychleji plně automaticky vyklopit a sklopit.

Vytvořeno pro trvalé použití – podstatně menší opotřebení

Roční rozsah nasazení nakládacích čističů se stále zvyšuje. Mnoho strojů bude pracovat ve 24 hodinovém režimu, čas na údržbu a opravy opotřebení je vzácný a drahý. ROPA dále vylepšila všechny vysoce namáhané pracovní skupiny a opírá se o dlouhou životnost u opotřebitelných dílů.


Všechny separační válce jsou z bezešvých, za studena tažených, vysokopevnostních trubek, o Ø 138,5 mm, tloušťce stěny 8 mm. Čisticí a separační válce jsou standardně navařeny tvrdokovem (3 návary). Dopravní válce mají na vnější straně vinutí směřované dovnitř, stejně jako dopravní klíny šetrné k řepě, které přenášejí řepu na separační válce. Na vnitřním konci separačních válců v přechodu na dopravník pod kabinou se nacházejí vyzvedávací klíny šetrné k řepě a snižující opotřebení na konci válců.

Středová špice s výměnnou špicí a děleným krytem – nový pohon bez vůlí s kuželíkovými ložisky a automatickým mazáním.

Vyměnitelné příjmové prsty odolné proti opotřebení s tvrdokovovými destičkami, čisticí válce s kovanými osmihrannými kotouči a návarem tvrdokovu.

Přihrnovač a dočišťovač zbytků řepy se zahnutými rohy a zesílenou gumovou chlopní.

Dočištění

Podle složení půdy a regionu použití se liší potřebná intenzita očišťování. ROPA nabízí pro každý požadavek osvědčené a provozně spolehlivé řešení.

Maximální překládací výkon – šetrné dočištění

Čistič s prosévacím pásem

Prosévací pás široký 900 mm, s dělením po 40 mm, plynulé seřízení rychlosti (0–3 m/s), automatické rozpoznání zablokování.

Čistič se separačními válci

8 protiběžně pracujících separačních válců s tvrdokovem, nastavitelná brzda řepy k regulaci intenzity očišťování, plynulé seřízení otáček, automatická reverzace při blokádách, válce jsou shodné se separačními válci na příjmu.

Odkameňovač

Prosévací pás s následným čističem válců, 10 PU čisticích válců + 2 odkamenovací válce, variabilní nastavení rychlosti čisticích válců, variabilní seřízení rychlosti a směru otáčení odpružených odkamenovacích válců.

Ostřikovací soustava

S nádrží na vodu 400 l

Pro zvýšení kluznosti v suchých podmínkách a tím ke zvýšení šetrného zacházení s řepou vlhčí ostřikovací soustava válce vodou. U extrémně lepivé půdy působí navlhčení válců proti ulpívání zeminy.

Ovládání ostřikovací soustavy nyní probíhá ještě intuitivněji a může se přepínat mezi automatickým nebo intervalovým režimem.

Integrovaný vážní systém

Vážní systém s váhovými buňkami se sběrnicí CAN

ROPA kompletně nově zkoncipovala systém pásové váhy. Díky kompletně nové konstrukci mechaniky byl integrován vážní rám do ohýbacího dílu překladače. Dvě digitální váhové buňky zprostředkovávají data přes sběrnici CAN, umožňují použít výrazně méně kabeláže na překladači a přesunout počítačovou jednotku do chráněné centrální elektrické skříně. To zvyšuje spolehlivost při používání a umožňuje ještě lepší výsledky vážení.

Vážení je efektivnější než pouhý odhad

 

  1.   2 váhové buňky se sběrnicí CAN a ohybnou tyčí

  2.   6 nosných válečků na vážním rámu

  3.   Otočné ložisko

  4.   Snímač náklonu

  5.   Vážní rám

  6.   Otočné ložisko

 

 

Oproti dřívějším systémům se zatížení pásu vytvořené hmotností řepy zavede přes 2x3 nosné válečky do vážního rámu a přenese na dvě váhové buňky. Stavěcím šroubem lze v případě potřeby velmi jednoduše provést výškové vyrovnání vůči pevným válečkům (např. po výměně nosného válečku).

 

10 nosných válečků (také válečky pevně našroubované na rámu před a za prostorem vážení) je díky lehce šikmé poloze namontováno jako samočisticí, aby se vyloučily chybné síly. Rám překladače upravený v místě ohybového otočného bodu nyní umožňuje rovnoměrnější/klidnější zajíždění řepy přes čtyři válečky místo dvou do vážní zóny.

Data z vážení každého nákladu včetně kalibrační hodnoty, vyrovnání nulového bodu, sklonu pásu/otáček jsou automatizovaně přenášeny na platformu ROPA R-Connect, kde je lze vyhodnotit a exportovat.

Optimální vyrovnávání

ROPA Maus 6 - LMG Gäuboden GbR in Sossau

Ein absolut sicherer und waagerechter Stand, sowie optimale Traktion auf allen 4 Rädern sind wesentliche Vorteile des über 600 mal im Einsatz bewährten ROPA Gegengewichtskonzeptes.

Jedinečná koncepce protizávaží

Bezpečné stání nakladače zajišťuje protizávaží vyrobené z jemnozrnné oceli 700, které vyvinul přímo zakladatel firmy pan Hermann Paintner a které dodává v nakládacím režimu nakladači ROPA Maus 6 naprosto velkolepý vzhled. Rameno protizávaží je možné spolu s palivovou nádrží jako protizátěž k překladači vysunout až 9 metrů do šířky a 4 metry do výšky a umožnit tak při plném překládacím dosahu 15 m optimální vyvážení stroje.

Zátěž překladače je zachycena díky ramenu protizávaží na středovém bodě stroje – na rám není přenášeno téměř žádné napětí. Naprosto bezpečné a vodorovné stání, stejně jako optimální trakce na všech 4 kolech jsou významné výhody osvědčeného, více než 600x použitého konceptu protizávaží ROPA.

Dokonalý přehled s kamerami

Standardně digitální kamery s vysokým rozlišením

Maus 6 je sériově vybaven digitálními kamerami s vysokým rozlišením. Digitální kamery produkují výrazně lepší kvalitu obrazu – pro odpovídající větší množství dat byla do stroje integrována další síť Ethernet. Sériově je aktuálně u stroje Maus 6 kamera na středové špici a zpětná kamera.

 

Volitelně lze objednat další kamery na překladač a dočisťovač a také nový R-View se zpětnou kamerou a dvěma přídavnými bočními kamerami pro sledování zadního prostoru.