Ekonomická analýza stroje NawaRo-Maus provedená katedrou pro techniku agrárních systémů Technické univerzity Mnichov vědeckého centra Weihenstephan

ROPA NawaRo-Maus. Co umí logistický řetězec s tímto překladačem a vyplatí se vůbec tato drahá koupě?

Změna struktury a růst zemědělských podniků dávají vzniknout stále větším provozům se stále většími ssolážními žlaby. Stále více rostoucí využívání obnovitelných zdrojů to urychluje. Velká zařízení a příslušně velké silážní žlaby byly v posledních letech stavěna více. Vysoká potřeba biomasy a nízká dostupnost ploch jsou důvodem toho, že biomasa musí být do provozů dopravována ze vzdálenějších polí a luk. Efektivita logistiky staví jak podnikatele, tak i zemědělce a provozovatele zařízení před větší a větší výzvy.

Postup sklizně sklizeného materiálu, který je uplatňován v praxi vykazuje slabá místa. Sklizňové řetězce s mnoha dopravními soupravami, které jsou u dlouhých dopravních cest nutné, způsobují díky vysokému počtu vozidel časté problémy. Zaprvé potřeba kvalifikovaných řidičů znamená pro mnoho podnikatelů problémy, za druhé se náklady tohoto řetězce u dlouhých tras šplhají velmi vysoko. Důvodem je s rostoucí vzdáleností klesající dopravní výkon každého vozidla. Dalším bodem jsou samozřejmě nepříjemnosti řešené s obyvateli obcí, kteří se projíždějícími soupravami cítí být rušeni.

Vznik

Z těchto důvodů se vývojoví pracovníci ROPA v roce 2009 spojili s celou řadou podnikatelů. Společně byl aplikován překládací postup překladačů Maus, který je známý ze sklizně cukrové řepy, na sklizeň nařezaného materiálu. Výsledkem byl stroj ROPA NawaRo-Maus. K tomu účelu byly použity stroje na cukrovou řepu vybaveny dvěma příčně běžícími vtahovacími šneky. Mezi nimi bylo centrálně umístěno odhazovací kolo, které nařezaný materiál dopraví na takzvaný podkabinový pás. Pás a překládací rameno byly adekvátně uzavřeny, aby se zabránilo odpadávání sklizně. Stroj získá touto změnou po zatěžující práci při sklizni cukrové řepy druhý život při sklizni nařezaného materiálu. Je podstatně snazší nakládat nařezaný materiál než cukrovou řepu a použití při nepříznivém počasí je neobvyklé.

Pro analýzu efektivity tohoto nového a zpočátku velmi podivně působícího logistického systému vypsala katedra pro techniku agrárních systémů TU München pod vedením pana Prof. Dr. Bernhardta společně s firmou ROPA Fahrzeug– und Maschinenbau GmbH soutěž o bakalářskou práci. V jejím průběhu byly některé sklizňové soupravy doprovázeny po celý den sklizně, vozidla byla také vybavena GPS přijímači. Shromážděné údaje byly vyhodnoceny katedrou vyvinutým analyzačním programem. Bylo tak možné zjistit, jak dlouho řezačka během dne opravdu pracuje nebo jen neproduktivně stojí na poli, protože například není k dispozici odvážecí souprava. Vedle analýz GPS byla uskutečněna také rozsáhlá interview s provozovateli a zákazníky logistických řetězců s ROPA NawaRo-Maus, bylo také přihlédnuto k řetězcům s různým výkonem během sklizně.

Již u přepravní vzdálenosti menší než 8 km je systém NawaRo-Maus výhodnější

Nakladače NavaRo-Maus jsou založeny na ojetých vozech euro-Maus 3, mají 6válcové motory Mercedes Benz s výkonem 220 kW/299 K a zdvihovým objemem 7,2 l. Tím lze docílit točivého momentu 1200 Nm při 1300 až 1600 ot./min. Svou velkorysou motorizací docílí Maus se svým 8,0 m širokým záběrem překladového výkonu 12 až 15 m³ za minutu. Nákladní vozidlo je zcela naplněno během 4 až 5 minut. Síla je od motoru ke všem pohyblivým částem a jízdnímu pohonu přenášena výlučně hydrostaticky. Jednou z největších výhod oproti ostatním překládacím systémům je pohyblivé překládací rameno. S jeho pomocí lze přeložit nařezaný materiál až do vzdálenosti nad 13 m (od středu ukládky) a až 6 m vysoko. Touto flexibilitou lze bez potíží překonat hranice polí, křoví nebo příkopy.

Čím déle se ukládka u kraje pole tvoří, tím větší jsou ztráty. Tato vrstva musí zůstat, aby se zabránilo tomu, že se nečistoty a kameny dostanou do sklizeného materiálu. Ukládka však nemusí být nekonečná. Praxe ukázala, že velké řetězce vycházají lépe s ukládkou dlouhou 75 m a šířce cca 7,5 m. U menších polí může stačit dokonce menší ukládka.

Pokud nakladač přeložil větší část ukládky, tak soupravy vyklápí materiál za nakladačem znovu na stejnou, již přeloženou plochu. Tím lze minimalizovat ztráty vyklopením nařezaného materiálu na zem. U ukládky v délce 75 m se jedná o ztrátu asi 3,7 tun nařezaného materiálu. To je velmi velké množství u menších polí. Je však možné nařezaný materiál svážet z více polí na centrální překládací místo. Tak se minimalizují celkové ztráty. Kdo však ztráty hodnotí ekonomicky, rychle dojde k závěru, že se čistota a důkladnost nevyplácí vždy.

Už jen zvýšení výkonu celé soupravy z průměrných 90 t u konvenčních sklizňových souprav na průměrných 120 t je velmi výrazné. V praxi se není třeba zabývat obávaným znečištěním nařezaného materiálu při vyklápění na zem. Pro zabránění znečištění se nejprve z budoucího místa ukládky před prvním vyklopením odstranění všechny kameny. Zadruhé se příjmový stůl při posledním přejezdu ukládky sníží až téměř k zemi. Tak se nejjednodušími prostředky minimalizuje riziko, že se do nařezaného materiálu dostanou kameny nebo hroudy půdy.

Velký rozdíl mezi systémy je také průměrná čekací doba řezačky. Řezačka v konvenčním systému čeká průměrně 21,3 % své doby práce na poli. Zahrnuty jsou v tom jen časy, kdy řezačka skutečně jen stojí na poli a v blízkosti není souprava s traktorem. U překládacího systému s NawaRo-Maus je čekací doba jen 4,9 % doby práce na poli.

Tento značný rozdíl se navíc projevuje dvěma věcmi. Na jedné straně souprava s překladačem se 120 t sklidí více za hodinu než konvenční souprava s 90 t, a to ačkoli obě pracují s řezačkami o stejném rozsahu výkonu. Na druhé straně se potvrzuje podstatně klidnější práce jak na poli, tak i v silážním žlabu. Tato skutečnost byla již několikrát chválena mnoha podnikateli a jejich zákazníky.

Jedním z nejdůležitějších bodů pro každého profesionálního zemědělce a podnikatele je samozřejmě otázka nákladů. Největší rozdíly řetězců spočívají v pořizovacích nákladech vozidel a výkonech vozidel v souhře s řetězcem. Profesionální souprava traktoru a návěsu stojí s vozem na nařezaný materiál o objemu 50 m³ a řidičem 92,69 eur za hodinu práce. Souprava nákladních vozidel vyjde na 69,43 Euro, ovšem s návěsem s objemem 65 m³. Souprava nákladních vozidel je výhodnější, má větší ložný objem a současně vyšší výkon. Traktor má výkon 250 K, nákladní vozidlo oproti tomu 430K.

Zohledníme-li veškeré přepravní náklady sklízecího řetězce, z pole k silu, jsou následující fakta očividná. Konvenční souprava je u krátkých vzdáleností pole-silo relativně výhodná při přepravě za tunu nařezaného materiálu. Překladový systém stojí na začátku více než běžné systémy. Důvod je hned jasný: pro uvedení řetězce do pohybu, je na poli pouze řezačka, NawaRo-Maus a dvě soupravy traktorů. K tomu přibudou nákladní vozidla potřebná na silnici. Náklady konvenčního systémů s rostoucí vzdáleností rostou podstatně rychleji než náklady překladového systému. Důvodem je nižší přepravní výkon traktorových souprav. Mohou jet maximálně rychlostí 50 km/h a navíc mají menší kapacitu. U vozidel na nařezaný materiál se dostaneme s 50 nebo 55 m³ objemu na jejich hranici, u nákladních vozidel není zvláštností 60 m³ se sklápěcím návěsem a dokonce až 90 m³ s návěsem s posuvným dnem!

Zjišťován byl také uvedený rychlostní rozdíl mezi traktorem a nákladním vozidlem. Z měření vyplynulo, že nákladní vozidla dosáhnou v řetězci s nařezaným materiálem průměrné přepravní rychlosti 49,0 km/h. Traktorové soupravy oproti tomu dosáhnou průměrné rychlosti jen 29,7 km/h.

Kromě toho jsou traktorové soupravy podstatně dražší. Souprava s traktorem 250 K a 50 m³ vozidlem na nařezaný materiál stojí cca 243.000 €. Souprava s nákladním vozidlem s výkonem 430 K a 65 m³ návěsem oproti tomu přijde jen na asi 165 000 € pořizovací ceny. Tato skutečnost se projeví i v rozdílu nákladů. S vyššími pořizovacími náklady souvisí vyšší odpisy, což musí být bezpodmínečně zohledněno v provozních nákladech za hodinu práce!

Další výhodou soupravy s nákladním vozidlem je, že mají zcela jinou kapacitu než soupravy s traktorem. Lze ji během roku využít k efektivní a cenově výhodné přepravě zemědělského zboží. Kromě toho mohou být jízdy po dálnici i během probíhající sklizně podstatně rychlejší a snazší. Ať přímo výrobcem bez řidiče nebo přepravci s jejich řidiči. U stroje Nawaro-Bunkermaus se nařezaný materiál vyklopí přímo do zásobníku. Znečištění je tím vyloučeno.

Co nemůže být zhodnoceno ve výpočtech v eur a centech, jsou externí výhody. U přepravy nákladními vozidly neexistují stížnosti ohledně obtěžování hlukem. Obyvatelé u větších zařízení na bioplyn si dle výpovědi podnikatelů až po několika dnech všimnou, že se znovu seká. Nákladní vozidla jsou díky svým pneumatikám především v obcích podstatně tišší než traktory a vozidla podstatně anonymnější. Při přejíždění nemůže nikdo s jistotou určit, co je na nákladním vozidle naloženo a kam míří. Podobné je to se znečištěním silnic. Velkoobjemové přívěsy nemusí být naplněny po okraj, aby mohly přepravit více než návěs na nařezaný materiál.

Zakryté návěsy u nákladních vozidel spolehlivě zabrání sfouknutí nebo sesypání nařezaného materiálu a zabrání tak znečištění silnic a obcí. A také traktory při vlhkém počasí neznečistí silnice zeminou ulpělou na pneumatikách.

Souhrnem lze říci, že ekonomickou efektivitu a výkon této logistiky s nařezaným materiálem nelze odmítnout. Nejdůležitější přitom je však organizace dopravy! S řidiči nákladních vozidel nelze jednat tak snadno jako s řidiči traktorů. Bezpodmínečně musí být dodrženy doby řízení a přestávek a je třeba dbát na to, aby přestávku neměli všichni řidiči nákladních vozidel současně. Nedbá-li se na to, může se stát, že po dlouhou dobu k nakladači nepřijede žádné nákladní vozidlo, nebo hned čtyři nákladní vozidla čekají na své naložení. Tím se zvyšují doby čekání a snižuje se efektivita. Kromě toho se samozřejmě může stát, že se ukládka musí zbytečně prodloužit, což navíc zvýší ztráty. V praxi se osvědčilo, když řidič nakladače při své práci nakládání koordinuje nákladní vozidla a vysílá je na přestávky dle potřeby. On může nejlépe odhadnout, kolik sklízeného materiálu ještě musí být naloženo.

Pokud byste si ani přes obrovský potenciál jako profesionál netroufli na tento logistický postup, kdy vsadíte na tuto techniku, je přesto ohromující, že se stejnou řezačkou, jen díky změně logistiky, se sklidí za hodinu průměrně o 33 % více kukuřice než s konvenčním systémem!

Chcete-li se vyhnout ztrátám ukládkami na zem a přesto chcete vsadit na cenově výhodnou a efektivní přepravu nákladními vozidly, existuje ještě velmi podobné zařízení firmy Palandt Agrartechnik GmbH. Takzvaný Nawaro-Bunkermaus, který má místo vtahovacího šneku zásobník o objemu zhruba 15 m³. Soupravy s traktorem na poli vyklopí sklizený materiál, bez kontaktu se zemí, přímo do zásobníku, odkud se přeloží pomocí dopravních pásů na čekající nákladní vozidla. Tím se sice ztratí velká výhoda oddělení polní a silniční logistiky, zachována je však nezvyklá flexibilita a samojízdný systém s nakladačem Maus.

Johannes Wutz

bakalář agrárních věd

Prof. Bernhardt
Katedra pro techniku agrárních systémů
TU München