Řešení pro efektivní logistiku biomasy

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen. Details siehe Datenschutzerklärung.

Pomocí stroje ROPA NawaRo-Maus lze podstatně zvýšit efektivitu v logistickém řetězci. Sklizený materiál jako např. kukuřičná siláž, GPS (nebo štěpky) jsou pomocí NawaRo-Maus z (okraje) pole sebrány a přemístěny na velkoobjemová nákladní vozidla. Překládací výkon stroje NawaRo-Maus je zhruba 10 až 15 m³ za minutu, šířka záběru je v současné době 8 m. Podstatnou výhodou konceptu je oddělení řezačkového řetězce v poli od logistiky na silnici.

Logistické řešení NawaRo-Maus

V mnoha případech je vysoká efektivita při sklizni silážní kukuřice omezena příliš těsně vyměřenou nebo neexistující přepravní kapacitou pro odvoz sklizně. Zejména u velkých zařízení na bioplyn s velkým podílem kukuřice není již přeprava nařezaného materiálu zemědělskými soupravami a na polních pneumatikách šetrných k půdě z důvodu velkých vzdáleností ekonomická. U průmyslových zařízení na bioplyn musí mít souprava dle dopravních předpisů navíc povolení. Nejvýhodnější je silniční doprava nařezaného materiálu zpravidla prostřednictvím nákladních automobilů. Neměl by však být nakládán na poli a už vůbec ne jezdit na poli pod řezačkou.

Překládka na nákladní vozidla

Výrazně vyšší efektivitu

S realizací konceptu NawaRo-Maus je ROPA spojovacím článkem mezi přepravou na poli šetrnou k půdě a přepravou efektivní a cenově výhodnou a výkonnou logistikou dopravy pomocí nákladních vozidel na silnici. Nařezaný materiál je odvážen vozidly s přívěsem šetrnými k půdě nebo samojízdnými vozidly (např. přestavěný sklízeč cukrové řepy se speciálními pneumatikami) a kupen na okraji pole. Hromada na okraji pole slouží zároveň jako vyrovnávač, takže při absenci odvozových vozidel nemusí řezačka ustat v práci!

Ztráty jsou zanedbatelné

Poté je pomocí NawaRo-Maus silážní kukuřice nebo GPS z půdy odebrána a překladačem (do 13 m od středu hromady) naložena na nákladní vozidla. V praxi je překládací výkon až 15 m³ za minutu, díky variabilně nastavitelnému přizpůsobení se půdě systému Nawaro jsou ztráty zanedbatelné.

Vícečetné nakládání na jednom místě

Jsou-li na poli zároveň NawaRo-Maus a řezačka, tak se zakládá hromada zpravidla na stejném místě. Je-li příslušný náklad resp. hromada přeložena, NawaRo-Maus se vrátí a dopravní vozidlo na poli může vykládat znovu na stejném místě, tak nedochází k téměř žádným ztrátám!

Použití NawaRo-Maus se doporučuje zejména v případě sklizně za vlhka, neboť se zabrání znečištění silnic.

Nejen na poli, ale také v silážním zařízení má oddělení řezaček a odvážecí logistiky podstatné výhody. Nejčastější doba chodu řezačky je 14 hodin denně při 250 t/h silážní kukuřice. Použitím euro-NawaRoMaus lze méně vozidly dodat denní množství do silážní jámy rovnoměrně rozdělené na 24 hodin. Výsledkem je klidnější průběh a lepší zhuštění v jámě.