Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH

Ochranu osobních údajů bereme vážně

Ochrana Vaší soukromé sféry při zpracování osobních údajů je pro nás důležitým úkolem. Pokud navštívíte naše webové stránky, naše webové servery standardně uloží IP Vašeho pokytovatele internetu, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které navštívíte u nás a také datum a dobu návštěvy. Tyto informace jsou nezbytně nutné pro technický přenos webových stránek a bezpečný provoz serveru. Personalizované vyhodnocení těchto údajů se neprovádí.

Pokud nám zašlete údaje prostřednictvím kontaktního formuláře, budou tyto údaje během zabezpečení přenosu dat uloženy na našich serverech. Vaše údaje budeme používat výlučně ke zpracování Vaší žádosti. S Vašimi údaji se bude zacházet maximálně důvěrně. Třetím stranám údaje nejsou předávány.

 

Odpovědné místo:

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH

Sittelsdorf 24

84097 Herrngiersdorf

Tel.: +49-(0) 87 85 - 96 01 - 0

E-mail:  info@ropa-maschinenbau.de

 

Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje o Vaší osobě. Obsahuji Vaše jméno, Vaši adresu a Vaši e-mailovou adresu. Abyste mohli naše internetové stránky navštívit, nemusíte osobní údaje poskytovat. V některých případech potřebujeme Vaše jméno a adresu a také další informace, abychom Vám mohli poskytnout požadovanou službu.

To samé platí pro případ, že Vám na přání budeme doručovat informační materiály resp. pokud odpovídáme na Vaše dotazy. V těchto případech Vás na to vždy upozorníme. Kromě toho ukládáme jen údaje, které nám poskytujete automaticky nebo dobrovolně.

Využíváte-li některou z našich služeb, shromažďujeme zpravidla jen údaje, které jsou nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby. Možná se Vás zeptáme na další informace, jejichž poskytnutí je však dobrovolné. Kdykoli zpracováváme osobní údaje, činíme tak proto, abychom Vám mohli nabídnout naše služby nebo sledovat naše komerční cíle.

 

Automaticky uložené údaje

 

Soubory server-log

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v tzv. souborech Server-Log, které nám váš prohlížeč automaticky zasílá. Jsou to:

 • datum a čas vyžádání

 • název vyžádaného souboru

 • stránky, z nichž byl soubor vyžádán

 • stav přístupu (soubor přenesen, soubor nenalezen, atd.)

 • použitý webový prohlížeč a použitý operační systém

 • kompletní IT adresa vyžadujícího počítače

 • přenesené množství dat

Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat se neprovádí. Zpracování se provádí podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšování stability a funkčnosti našich webových stránek.
Z důvodů technické bezpečnosti, zejména k odvrácení pokusů o vniknutí do našeho webového serveru, tyto údaje krátkodobě ukládáme. Identifikace jednotlivých osob není z naší strany na základě těchto údajů možná. Nejpozději po sedmi dnech se údaje anonymizují zkrácením IP adresy na úrovni domény, takže již není možné údaje propojit s konkrétním uživatelem. Anonymizovanou formou se údaje kromě toho zpracovávají ke statistickým účelům; není prováděno porovnání s jinými databázemi nebo předání třetím osobám, ani formou výňatků. Pouze v rámci naší statistiky serveru, kterou zveřejňujeme jednou za dva roky v naší zprávě o činnosti, se uvádí počet návštěv stránek.

 

Cookies

Navštívíte-li naše internetové stránky, ukládáme informace na Vašem počítači formou cookies. Cookies jsou malé soubory, které přenáší internetový server na Váš prohlížeč a na jeho pevném disku se ukládají. Ukládá se zde pouze IP adresa - žádné osobní údaje. Tyto informace ukládající se do cookies povolí Vaše rozpoznání při další návštěvě našich internetových stránek, čímž se Vám používání usnadní. Právním základem pro používání cookies je oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písem. f GDPR.

 

Samozřejmě můžete navštívit naše internetové stránky bez přijetí cookies. Pokud si nepřejete, aby byl Váš počítač při další návštěvě rozpoznán, můžete použití cookies také zamítnout tím, že změníte nastavení ve Vašem prohlížeči na „odmítnout cookies“. Příslušný postup naleznete v návodu k obsluze Vašeho prohlížeče. Odmítne-li použití cookies, může však dojít k omezení v používání některých oblastí našich internetových stránek.

 

Google Doubleclick

Doubleclick by Google je služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick by Google používá cookies, aby vám mohla být prezentována relevantní reklamní sdělení. Přitom se vašemu prohlížeči přiřadí pseudonymní identifikační číslo (ID), aby se prověřilo, jaké inzeráty byly ve vašem prohlížeči zobrazeny a jaké inzeráty byly vyvolány. Cookies neobsahují osobní informace. Používání cookies DoubleClick umožňuje společnosti Google a jejím partnerským webovým stránkám pouze umístění inzerátů na základě předchozích návštěv našich nebo jiných webových stránek v internetu. Informace vytvořené těmito cookies jsou přenášeny Googlem k vyhodnocení na server v USA a tam jsou uloženy. Společnost Google dodržuje prohlášení o ochraně osobních údajů podle dohody "Privacy Shield" a je registrovaná v programu "Privacy Shield" Ministerstva obchodu Spojených států amerických. Společnost Google provádí přenos údajů pouze na základě zákonných předpisů nebo v rámci zadání zpracování údajů třetí osobě. Společnost Google v žádném případě nespojí vaše údaje s jinými údaji shromažďovanými společností Google.

Používáním našich webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů, které o vás byly shromážděny, společností Google a s výše popsaným způsobem zpracování údajů a uvedeným účelem. Ukládání cookies můžete odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče zakázat; upozorňujeme vás však na to, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek. Můžete kromě toho zabránit shromažďování údajů vytvořených soubory cookies, které se vztahují k vašemu používání webových stránek, společností Google a zpracování těchto údajů společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem v bodě Rozšíření deaktivace DoubleClick. Alternativně můžete cookies Doubleclick deaktivovat také tímto Opt-Out.

 

Webové fonty Google

Pro opticky zlepšené znázornění různých informací našich internetových stránek se používají webové fonty Google (http://www.google.com/webfonts/). Webové fonty se přitom při návštěvě stránek přenesou do schránky prohlížeče, aby se mohly používat pro zobrazení. Pokud prohlížeč nepodporuje webové fonty Google nebo zakáže přístup, zobrazí se text standardním písmem. Při návštěvě stránek se u návštěvníka webových stránek neuloží žádné soubory cookies. Údaje přenášené v souvislosti s návštěvou stránek se zašlou na zdrojově specifické domény jako fonts.googleapis.com nebo fonts.gstatic.com. Nespojují se s údaji shromažďovanými nebo používanými například v souvislosti s paralelním používáním autentizovaných služeb Google jako Gmail.

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby se nestahovala písma ze serverů Google (např. instalací Add-Ons jako NoScript nebo Ghostery pro Firefox.) Pokud váš prohlížeč nepodporuje fonty Google nebo zakážete přístup k serverům Google, zobrazí se text standardním písmem systému. Informace k podmínkám ochrany osobních údajů webových fontů Google najdete na následující adrese:

https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy

Informace k prohlášení o ochraně osobních údajů Google a podmínkám používání Google obdržíte přímo u společnosti Google: http://www.google.com/intl/de-DE/privacy/

 

Matomo (dříve PIWIK) (služba webové analýzy)

Na našich webových stránkách používáme službu webové analýzy Matomo. Matomo používá pro tuto analýzu cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu používání webové stránky vámi.

Informace vytvořené těmito cookies, například doba, místo a četnost vaší návštěvy webových stránek včetně vaší IP adresy, jsou přenášeny na náš server PIWIK a tam jsou uloženy. Vaše IP adresa bude během tohoto procesu okamžitě anonymizována, takže nám zůstanete anonymní jako uživatel. Informace vytvořené souborem cookie o používání těchto webových stránek nejsou poskytovány třetím osobám. Instalaci cookies můžete odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče zakázat; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek.

 

YouTube v rozšířeném režimu ochrany osobních údajů

Pro vkládání videí využíváme poskytovatele služeb YouTube. Videa přitom byla vložena v rozšířeném režimu ochrany osobních údajů. Stejně jako většina webových stránek používá ale také YouTube cookies pro shromažďování informací o návštěvnících svých internetových stránek. YouTube je používá mimo jiné k evidenci videostatistik, k zabránění podvodům a ke zlepšení uživatelské přístupnosti. Vede to také k navázání spojení se sítí Google DoubleClick. Pokud spustíte video, může to vyvolat další postupy zpracování osobních údajů. Na to nemáme žádný vliv. Další informace o ochraně osobních údajů u YouTube najdete v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

 

Zákaznický účet

Pro každého zákazníka, který se zaregistruje, zřídíme přímý přístup k jeho údajům, které jsou u nás uloženy, chráněný heslem (zákaznický účet). Zde si můžete prohlížet údaje o vašich dokončených, nevyřízených a nedávno zaslaných objednávkách a spravovat své kontaktní údaje, bankovní spojení a newsletter. Zavazujete se, že budete se svými osobními údaji zacházet důvěrně a nezpřístupníte je nepovolaným třetím osobám. Nemůžeme převzít ručení za zneužitá hesla, ledaže za zneužití budeme odpovídat.
Funkcí „zůstat přihlášení“ bychom vám chtěli co nejvíce zpříjemnit návštěvu našich webových stránek. Tato funkce vám umožňuje využívání našich služeb, aniž byste se museli pokaždé přihlásit znovu. Z bezpečnostních důvodů budete ovšem ještě jednou vyzváni k zadání svého hesla, když budete chtít například změnit své osobní údaje nebo budete chtít provést objednávku. Doporučujeme vám, abyste tuto funkci nepoužívali, pokud počítač používá více uživatelů. Upozorňujeme na to, že funkce „zůstat přihlášení“ není k dispozici, když použijete nastavení, které automaticky vymaže uložené cookies po každé relaci.

 

Bezpečnost

Učinili jsme technická a administrativní bezpečnostní opatření pro ochranu Vašich osobních údajů proti ztrátě, narušení, manipulaci s nimi a neoprávněmému přístupu k nim. Všichni naši zaměstnanci a také naši poskytovatelé služeb jsou platnými zákony na ochranu osobních dat vázáni.

Kdykoli shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, jsou před svým přenosem zakódovány. To znamená, že Vaše údaje nemohou být zneužity třetími stranami. Naše bezpečnostní opatření přitom podléhají stálému procesu zlepšování a naše prohlášení o ochraně údajů jsou stále přepracovávána. Ujišťujeme Vás, že k dispozici máte nejaktuálnější verzi.

 

Práva subjektu údajů

Máte kdykoliv právo na informaci, opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich uložených údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů a stížnost podle předpokladů právní úpravy na ochranu osobních údajů.

 

Právo na přístup k osobním údajům:

Můžete od nás požadovat informaci, zda a v jakém rozsahu zpracováváme vaše údaje.

 

Právo na opravu:

Pokud zpracováváme vaše údaje, které jsou neúplné nebo nesprávné, můžete po nás kdykoliv požadovat jejich opravu nebo jejich doplnění.

 

Právo na výmaz:

Můžete po nás požadovat výmaz vašich údajů, pokud je zpracováváme protiprávně nebo zpracování nepoměrně zasahuje do vašich oprávněných zájmů na ochranu. Vezměte na vědomí, že mohou existovat důvody bránící okamžitému výmazu, např. v případě zákonem stanovených povinností k uchovávání.

Nezávisle na uplatnění vašeho práva na výmaz vymažeme vaše údaje neprodleně a kompletně v případě, že tomu nebrání příslušná smluvní nebo zákonná povinnost k uchovávání.

 

Právo na omezení zpracování:

Můžete po nás požadovat omezení zpracování vašich údajů v případě, že

 • popřete správnost údajů, a sice po dobu, která nám umožní zkontrolovat správnost údajů.

 • zpracování údajů bude protiprávní, odmítnete ale výmaz a místo toho budete požadovat omezení používání údajů,

 • již nebudeme údaje potřebovat k zamýšlenému účelu, vy tyto údaje ale ještě potřebujete k uplatnění nebo obhajobě právních nároků, nebo

 • jste vznesli námitku proti zpracování údajů.

 

Právo na přenositelnost údajů:

Máte právo získat vaše údaje, které jsme nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, pokud

 • tyto údaje zpracováváme na základě vámi uděleného a odvolatelného souhlasu nebo ke splnění smlouvy mezi námi, a

 • se toto zpracování provádí automatizovaně.

Při technické proveditelnosti můžete po nás požadovat přímé předání vašich údajů jinému správci.

 

Právo vznést námitku:

Jestliže vaše údaje zpracováváme z oprávněného zájmu, můžete proti tomuto zpracování osobních údajů kdykoliv vznést námitku; to by platilo také pro profilování založené na těchto ustanoveních. Poté již vaše údaje nebudeme zpracovávat, ledaže budeme moci prokázat závažné legitimní důvody pro zpracování převažující nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo zpracování slouží uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Proti zpracování vašich údajů za účelem přímé reklamy můžete kdykoliv vznést námitku bez uvedení důvodů.

 

Právo podat stížnost:

Pokud si myslíte, že při zpracování vašich údajů porušujeme německé nebo evropské právní úpravy na ochranu údajů, prosíme vás, abyste nás kontaktovali, abychom mohli objasnit otázky. Máte samozřejmě také právo obrátit se na příslušný dozorový úřad, Zemský úřad pro dohled nad ochranou údajů.

Pokud budete chtít vůči nám uplatnit některé z uvedených práv, obraťte se na našeho zmocněnce pro ochranu údajů. V případě pochybností můžeme požadovat další informace k potvrzení vaší identity.

 

Změny tohoto prohlášení o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo měnit naše prohlášení o ochraně údajů, pokud by to mělo být nezbytné na základě nových technologií. Ujišťujeme Vás, že k dispozici máte nejaktuálnější verzi. Jsou-li u tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů provedeny zásadní změny, oznámíme tyto měny na našich webových stránkách.

 

Všichni zájemci a návštěvníci našich internetových stránek se o nás dozví více v otázkách k ochraně osobních údajů na:

pan Gerald Lill

Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg

Tel.: 0941 2986930
Fax: 0941 29869316
E-Mail: gl@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de

 

Informační požadavky podle článku 13 GDPR

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá.