I od února do dubna se v podniku Hans-Heinricha Grünhagena vyorává se strojem ROPA Keiler. V tomto studeném ročním období to ale nejsou brambory, co se vybírá ze země, ale jiná hlíznatá plodina: topinambur.

Od roku 2020 se v podniku Grünhagen na severu Braniborska používá ROPA Keiler 2 Classic. Pro maximalizaci své síly a údernosti je Keiler vybaven překládacím zásobníkem. Podnik o rozloze 2 000 ha ale nevyorává jen své vlastní brambory, Keiler se také využívá při pracovních zakázkách v jiných podnicích. Celkem se v minulém roce vyoralo 340 ha brambor. Na půdě se snadným proséváním může Keiler 2 Classic naplno ukázat své silné stránky. Vynikající výsledky vyorávání byly jedním z hlavních důvodů pro rozhodnutí zakoupit stroj ROPA Keiler. Stejně tak chválí vedoucí podniku Grünhagen přehlednost vyorávání a profesionální péči ze strany distribučního partnera BLT ROPA a zákaznického servisu ROPA.

Hans-Heinrich Grünhagen baut seit vielen Jahren Topinambur auf seinem Betrieb an der brandenburgischen-mecklenburgischen Granze an. Die Knolle passt sehr gut auf diese Böden und lässt sich mit Kartoffelerntetechnik gut roden.

Topinambur a jeho využití

Kromě brambor se v podniku již 25 let pěstuje topinambur. Obdělávaná plocha se rozprostírá na 60 ha, tím patří podnik Grünhagen k největším pěstitelům v Německu.

Nápad pěstovat výjimečnou hlízu pochází již z dětských let Grünhagena. Jeho otec již pěstoval topinambur na výrobu etanolu. Když potom do podniku zavítal zpracovatel topinamburů a nabídl spolupráci, Hans Heinrich Grünhagen nabídku přijal – od té doby je velká část poptávky německého zdravotního trhu a trhu s domácími zvířaty pokryta hlízou z Heiligengrabe.

Pokládání, sekání, vyorávání

Topinambur se sází na jaře běžným strojem na brambory. Kultura s vlastní snášenlivostí nemá velké požadavky na lokalitu. Také kromě jednorázového přejezdu s okopávačem nebo lehkou bránou k regulaci plevele nejsou až do sklizně zapotřebí žádné další pracovní kroky.

Ke sklizni se v zimě namrzlá nať vysoká až 3 m zkrátí sklízecí řezačkou na výšku 20 cm a následně se zbytky odstraní drtičem natě.

S řádkovým pokladačem podnik topinambur upraví, aby se následně mohl vyorávat pomocí stroje Keiler. Při průměrné rychlosti vyorávání 6 km/h souhlasí také denní výkon stroje Keiler, říká Hans Heinrich Grünhagen.

Hlízy, které zůstaly na poli, příští rok znovu vyraší. Díky nekomplikované kultuře může podnik stroj Keiler vytížit na dalších 60 ha a udržovat tak nízké výrobní náklady za brambory a topinambur. 

Jako jednu z největších výzev na svých obdělávaných plochách označuje vedoucí podniku zásobení vodou a dusíkem a také stav kamenů na polích. Kvůli úspoře nákladů se kameny neoddělují, ani se na vyorávači nevytřiďují. Pomocí vlastního vyvinutého stacionárního oddělování kamenů se vytřiďují až po vyorávání.


Vedoucí podniku Grünhagen a jeho řidič Guido Wilk jsou nadšení z výdrže stroje Keiler. Dalším velkým plusem je pro oba otevřená a snadno přístupná konstrukce vyorávače, tím se při nutných údržbových pracích snižují prostoje na minimum