Es ist soweit!

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen. Details siehe Datenschutzerklärung.

Warmup - ROPA Rheinland Feldtag 21.Juli 2022.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.

Herzliche Einladung zur Vorführung von Kartoffelrodern, Krautschläger und Einlagerungstechnik

Die aktuellen Baureihen der Keiler Kartoffelrodern und Krautschläger aus der Produktion 2022 präsentiert ROPA am Donnerstag den 21. Juli im Rahmen des ROPA Rheinland Feldtages in Viersen. Von 10:00 bis 16:00 Uhr wird auf dem Kartoffelfeld von Manfred Braßeler direkt vor den Toren von ROPA Rheinland gerodet. Interessierte sind eingeladen, mit den Keilern mitzufahren oder auch selbst in der Traktorkabine Platz zu nehmen.

Die frisch geernteten Kartoffeln werden mit Einlagerungstechnik von Bjilsma Hercules verladen. Weitere Produkte von Bjilsma Hercules können im Showroom von ROPA Rheinland besichtigt werden, ebenso sind weitere Neu- und Gebrauchtmaschinen auf dem Betriebsgelände von ROPA Rheinland ausgestellt. 

ROPA Rheinland, als Zweigniederlassung vom ROPA Stammwerk in Sittelsdorf ROPA, bietet mit umfangreichem Servicezentrum, großem Lager und Schulungsräumen die idealen Rahmenbedingungen für schnellen Werkskundendienst, Schulung und Training in einer der bedeutendsten Kartoffel- und Zuckerrübenanbauregionen Deutschlands. 

Für das Leibliche Wohl ist natürlich gesorgt!


Auf Ihren Besuch freut sich Familie Paintner mit dem ROPA Team

Rückblick ROPA HAUSVORFÜHRUNG 2018 mit STANDORTERÖFFNUNG ROPA RHEINLAND

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen. Details siehe Datenschutzerklärung.

Domácí předvádění 2018 u pobočky společnosti ROPA ve Viersen-Boisheimu

Sklizeň brambor a cukrové řepy současně na poli před areálem závodu - to byla premiéra k domácímu předvádění s otevřením závodu ROPA Porýní. Více než 5000 nadšených návštěvníků sledovalo praktickou ukázku práce strojů na poli přímo před areálem závodu ROPA Rheinland o velikosti 2,5 ha. V akci bylo současně několik vyorávačů cukrové řepy, ROPA Maus 5 a různé vyorávače brambor. Zvláštní atrakcí byla premiéra 2řádkového vyorávače brambor Keiler 2L se zásobníkem na 5,5 t. Nepřetržité vyorávání při současné překládce na vedle jedoucí přívěs umožňuje značné zvýšení výkonu.


Za krásného slunečného počasí přijalo pozvání společnosti ROPA do Viersen-Boisheimu několik tisíc návštěvníků. Srdečně děkujeme zemědělci Manfredu Brasslerovi, který připravil a poskytl své pole přímo před vraty závodu společnosti ROPA k předvádění techniky. Úroda v roce 2018 byla kvůli extrémnímu suchu špatná a podmínky vyorávání byly extrémně suché a prašné. 

Uvítací projevy k otevření pobočky

Na začátku akce přivítal jednatel Dr. Eberhard Krayl s rodinou Paintner návštěvníky ve slavnostně vyzdobených závodních halách. Informoval o novém závodu ROPA Porýní, aktuálním firemním dění a poskytl krátký přehled o technických novinkách.

Poté následovaly proslovy starosty obce Hans-Willyho Bourena, Bernharda Conzena z Mezinárodního sdružení evropských pěstitelů cukrové řepy CIBE a vedoucího pobočky Franka Lampenscherfa.

Frank Lampenscherf s týmem z pobočky ROPA Porýní poděkoval rodině Paintner a vedení společnosti za projevenou důvěru a investice do závodu ROPA Porýní.

Pobočka ROPA Porýní

Nová pobočka společnosti ROPA nabízí s rozsáhlým servisním střediskem, velkým skladem a několika školicími prostory ideální rámcové podmínky pro rychlý zákaznický servis, školení a trénink v jednom z nejvýznamnějších pěstitelských regionů cukrové řepy a brambor v Německu.

Firemní areál v Boisheimu zahrnuje 2,5 ha. Nově vytvořené prostory se již využívají a byly představeny v rámci dne otevřených dveří.

Vedení pobočky s personální posilou v poradenství a prodeji

Před otevřením pobočky převzal Frank Lampenscherf (2. zleva) na základě pověření rodiny Paintner a vedení společnosti funkci vedoucího závodu ROPA Porýní. Frank Lampenscherf je dlouholetý oblastní vedoucí a poradce prodejců pro techniku vyorávání brambor u společnosti ROPA. Kromě vedení závodu má dále na starosti prodejce techniky pro sklizeň brambor v Bádensku-Württembersku, Hessensku a Porýní-Falcku.

Sebastian Grünig (5. zleva) v budoucnu převezme úkoly související s prezentací techniky, poradenstvím a prodeje v celém Porýní. Specialista se zemědělským vzděláním s mnohaletými zkušenostmi v pěstování brambor, který je u společnosti ROPA zaměstnaný jeden rok, našel svou vášeň v poskytování poradenství k technice. Dokáže při optimální ochraně hlíz vyčerpat výkonnostní potenciál strojů ROPA Keiler. Pan Grünig bude působit výlučně v přímém prodeji ve spolkové zem Severní Porýní-Vestfálsko.

Jens Wendler (3. zleva) působí u společnosti ROPA jako obchodník odpovědný za oblast nových spolkových zemích. Ve své činnosti se zaměřuje na vývoj sítě motivovaných obchodníků a prodej koncovým zákazníkům. Jako oblastní vedoucí je kontaktní osobou pro prodejce, zemědělce a smluvní poskytovatele služeb. Pan Wendler má dlouholeté a rozsáhlé zkušenosti v praxi a prodeji techniky pro pěstování brambor.

Nils Zalter (4. zleva) má na starosti obchodníky zaměřující se na techniku pěstování brambor v Dolním Sasku a Šlesvicku-Holštýnsku. Při své činnosti se zaměřuje na rozšiřování a rozvoj prodejní sítě. Jako oblastní vedoucí je spojovacím článkem mezi závodem, prodejci a koncovými zákazníky. Nils Zalter má díky svému vzdělání v technickém oboru mechanik zemědělských strojů, své pozdější práci v závodu na zpracování brambor a prodejce použitých zemědělských strojů rozsáhlé znalosti v oblasti techniky pěstování brambor a prodeje použitých strojů. Nils Zalter hovoří nizozemsky a v budoucnu podpoří prodejní aktivity společnosti ROPA v Nizozemí.

Dr. Rupert Geischeder (vlevo) má jako vedoucí prodeje techniky pro sklizeň brambor radost ze stálé rostoucích podílů na trhu s vyorávači brambor ROPA Keiler.

Prezentace novinek a techniky

Technika pro cukrovou řepu

Michael Gruber (oblastní vedoucí techniky pro cukrovou řepu) prezentoval s Tigerem 6 a Pantherem 2 nejnovější vývoj firmy ROPA v oblasti sklizně cukrové řepy. Hlavní částí obou vyorávačů řepy je nový motor 700 k resp. 768 k s jednotkou čerpadlo-vstřikovací tryska a zdvihovým objemem 16,12 l. Společnost ROPA vyhrála se strojem Tiger 6 cenu Red Dot Design Award 2018 za vynikající design produktu. Pro odstranění listů z cukrové řepy nabízí společnost ROPA možnost výběru mezi Micro-Topper a odlisťovačem se dvěma protiběžnými čisticími rotory. ROPA Maus 5 je vybaven nejširším příjmovým systémem na trhu a disponuje četnými praktickými možnostmi vybavení. 

Technika pro brambory

Dr. Rupert Geischeder (oblastní vedoucí techniky pro sklizeň brambor) informoval o nejnovějším vývoji, zkušenostech z praxe a jedinečných vlastnostech vyorávačů brambor ROPA. Mimo jiné byl představen nový Keiler 2L se zásobníkem předávače. ROPA Keiler 2L je tažený 2řádkový vyorávač brambor se zásobníkem na cca 5,5 t. Vedle nových detailních řešení disponuje Keiler 2L stejně jako osvědčený Keiler 2 plně hydraulickým pohonem pro optimální přizpůsobení čištění. Keiler 2L vyorává nezávisle na otáčkách vývodové hřídele a udržuje tak všechny čisticí jednotky v optimální rychlosti.

Prezentace sklizně brambor

ROPA Keiler 2L

Zvláštní atrakcí byla premiéra 2řádkového vyorávače brambor Keiler 2L se zásobníkem na 5,5 t. Nepřetržité vyorávání při současné překládce na vedle jedoucí přívěs umožňuje značné zvýšení výkonu.

Vedle nových detailních řešení disponuje Keiler 2L stejně jako osvědčený Keiler 2 plně hydraulickým pohonem pro optimální přizpůsobení čištění.

Pro optimální využití objemu zásobníku je plnění zásobníku řízené snímači. Sekvenční vyprazdňování obsahu vany zásobníku na vykládací pás ve spojení s výsuvnou nápravou zvyšuje stabilitu za jízdy v poli a pomáhá řidiči. Vyprazdňovací pás je trojnásobně zalamovatelný a umožňuje flexibilní a komfortní vykládku. Tak je bezproblémově a šetrně k produktu představitelná výška nakládání 3,5 m při ponorné hloubce 600 mm do přívěsu a realizovatelná maximální vykládací výška 4.10 m.

ROPA Keiler 2

ROPA Keiler 2 je tažený 2řádkový vyorávač brambor se zásobníkem na cca 7,5 t. Kromě nových detailních řešení disponuje Keiler 2 stejně jako Keiler 2L plně hydraulickým pohonem pro optimalizované přizpůsobení čištění. Keiler 2 vyorává nezávisle na otáčkách vývodové hřídele a udržuje tak všechny čisticí jednotky v optimální rychlosti. Výsledkem je nižší spotřeba paliva při nižších otáčkách motoru traktoru.

ROPA Keiler 1

ROPA Keiler 1 je tažený 1řádkový vyorávač brambor se zásobníkem na 6 t. Keiler 1 byl vyvinut zejména pro zákazníky s vysokými nároky na maximální kvalitu (konzumní brambory) a současně na důkladné a velmi šetrné čištění a vynikající oddělení natě. Pomocí vlastní hydrauliky Load-Sensing jsou všechny čisticí prvky plně hydraulicky přizpůsobeny otáčkám - zejména také prosévací řetězy a vynašeče natě.

Ukázka sklizně cukrové řepy

ROPA Panther 2

ROPA Panther 2 je nový dvounápravový sklízeč v cela nové dimenzi výkonu. V novém Pantherovi 2 se spojuje sportovně moderní design s obratností a aktivitou do "pracovního zvířete“ pro čistou radost z vyorávání řepy. S Pantherem 2 získáte navíc dostatečné výkonové rezervy při nejextrémnějších sklizňových podmínkách, nebo při použití vyorávacího agregátu XL: vše díky novému řadovému šestiválcovému motoru Volvo o výkonu 700k, respektive 768k, se systémem vstřikování čerpadlo-tryska a jmenovitém výkonu 16,12 litrů. Do nového designu stroje byl dokonale integrován medailí oceněný systém podvozku velmi šetrný k půdě s příčnou stabilizací a automatickým vyrovnáním náklonu. Nový extra dlouhý vyprazdňovací dopravník odvozený od Tigera 6 s výkonnějším vyprazdňováním zásobníku umožňuje rychlejší překládání během jízdy.

ROPA Tiger 6

Světově nejvýkonnější vyorávač cukrové řepy ROPA Tiger 6 Red Dot vyhrál cenu Red Dot Design Award 2018 za vynikající design. Red Dot je ocenění za vysokou kvalitu designu ve spojení s inovací zaměřenou na používání.

Klíčovým prvkem je nový motor o výkonu 700k resp. 768k se systémem vstřikování čerpadlo-tryska a zdvihovým objemem 16,12 litrů. Vyšší výkon v porovnání se strojem Tiger 5 činí až 142 k / 105 kW.

Do nového designu stroje byl perfektně integrován hydraulický podvozek s automatickým vyrovnáváním sklonu, který plní půdoochranou funkci. Výkonnější vyprazdňování zásobníku zajišťuje rychlejší překládku během jízdy. Pohodlná kabina se skleněným dotykovým terminálem, WiFi propojením a mnoho automatických programů poskytují maximální pohodlí při jízdě pro nejlepší výsledky vyorávání.

euro-Tiger V8-4 s ořezávačem

ROPA euro-Tiger V8-4 je považován za jeden z nejspolehlivějších zásobnikových sklízečů řepy na světě. Přenos výkonu 440 kW / 598 k silného (Mercedes Benz V8 - s SCR-Kat a AdBlue) euro-Tigeru V8-4 je nyní ještě účinnější s ještě nižší spotřebou paliva a vyšší tažnou silou.

V ořezávači se nachází celkem 264 gum čističe v kombinaci s ocelovými noži. Se dvěma protiběžně rotujícími hřídeli pryžového čističe se odstraní listy řepy. Každou jednotlivou hřídel rotoru lze výškově vést nezávisle na jiné. Tak může řidič rychle a cíleně reagovat na různé požadavky na základě měnícího se vzrůstu řepy. Ve věcech techniky odstraňování listů to vede celkově k vyšší kvalitě práce a lepšímu výsledku odstranění listů při současném šetrném zacházení s řepou.

Mnohokrát děkujeme společnosti Draack za přenechání stroje ROPA Tiger k předvádění.

ROPA Maus 5

Maus 5 oslní kabinou R-Concept s novým designem.  V celkovém konceptu zcela sladěným s výkonem a efektivitou s 10,2 m širokým příjmovým systémem se pojí vývoj orientovaný na praxi a nejnovější technické inovace. Více než 9 m dlouhé rameno s protizávažím zajišťuje při prodloužené překládací šířce maximální stabilitu. Pro jízdu po silnici se celý Maus sklopí z pohodlí kabiny jediným ovládacím prvkem plně automaticky na kompaktní přepravní šířku 3,00 metry a na celkovou délku 14,97 metrů.

Mnohokrát děkujeme týmu Maschinenring Rheinland-Ost za nakládku stroje Maus v rámci předvádění s jejich "závodním" strojem Maus 5

Předvádění techniky uskladnění brambor

Prezentace Bijlsma Hercules

ROPA Porýní je oficiální servisní a smluvní partner pro kompletní program produktů Bijlsma Hercules.

Z Keiler do žlabu a dále do skladu. V rámci prezentace byly představeny zásobníky, předávací pásy a plniče v akci.

Slavnostní provoz v hale, dechová hudba a občerstvení

Vedle ukázky byl velmi důležitý příjemný společný prožitek u spol. ROPA. Ve slavnostně vyzdobených halách mělo mnoho návštěvníků čas a příležitost se vzájemně prostřídat. Návštěvníci mohli ochutnat různé delikatesy, bylo jim k dispozici pojízdné občerstvení, káva, koláče a pojízdný bar.

O hudební doprovod se postarala mladá dechová kapela Containerblech, která přijela z Dolního Bavorska.

Dětská země s různými atrakcemi

O zábavu "malých zemědělců" se postaral pestrý program pro děti v krásně vyzdobeném servisním středisku.

Kvůli různým atrakcím jako skákací hrad, dětská kosmetika, závody na odrážedlech a šlapacích traktorech atd. "museli" někteří rodiče zůstat u ROPA Porýní déle, než původně zamýšleli.

Přehlídka strojů a odborná výstava s technologickými společnostmi a pěstiteli

V rámci akce se mohli návštěvníci zúčastnit zajímavého rámcového programu s prohlídkami skladů, obchodem pro fanoušky, výstavou strojů, nabídkou použitých strojů, ukázkou techniky skladování brambor, odbornou výstavou s technologickými společnostmi a pěstiteli a dalších akcí.

V obchodě pro fanoušky ROPA byla představena aktuální kolekce ROPA. O prošívané vesty, prošívané bundy, mikiny s kapucí, trička a nové kšiltovky ROPA byl velký zájem.

Skladování v rozsáhlém centrálním skladu společnosti ROPA Porýní

ROPA Porýní má na skladě téměř všechny servisní díly pro všechny vyorávače brambor ROPA Keiler. Kromě toho je závod centrálním skladem náhradních dílů pro servisní díly značky WM-Kartoffeltechnik a nabízí velký výběr pásů a servisních dílů pro různé výrobce. V servisním středisku společnosti ROPA Porýní se provádí generální opravy a renovace vyorávačů brambor všech typů a připravují se na další prodej.

Dojmy a dobrá nálada