ROPA Porýní/Viersen. Společnost ROPA pořádá tradičně jednou za dva roky velké firemní předvádění. V roce 2018 se bude konat při příležitosti otevření závodu ROPA Porýní ve Viersen-Boisheimu. Nový závod společnosti ROPA nabízí se svým velkolepým servisním střediskem, velkým skladem a školicími prostory ideální rámcové podmínky pro rychlý zákaznický servis, školení a trénink v jenom z nejvýznamnějších regionů Německa, v nichž se pěstují brambory a cukrová řepa.

 

Otevření závodu ROPA Porýní

 

Poprvé se budou ukázky sklizně cukrové řepy a brambor konat současně na poli před areálem závodu. Na poli v akci bude vidět několik vyorávačů cukrové řepy, aktuální ROPA Maus 5 a různé vyorávače brambor. Rovněž budou při práci na poli prezentovány novinky Potato Europe.

 

Aby bylo možné to zaručit, uskuteční se letos prezentace během doby hlavní sklizně v neděli, 7. října.

 

Společnost ROPA nabídne v tento den otevřených dveří všem návštěvníkům zajímavý rámcový program s prohlídkami skladů, obchod pro fanoušky, výstavu strojů, ukázku techniky pro uskladnění brambor a odbornou výstavu s technologickými společnostmi a pěstiteli a mnohem více.

 

 

 

Vedle ukázky je velmi důležitý příjemný společný prožitek u spol. ROPA. Ve slavnostně vyzdobených halách závodu budou mít návštěvníci čas vzájemně se prostřídat. O pohodu se postarají kulinářské delikatesy, káva, koláče a pojízdný bar. Zábavu "malých zemědělců" zajistí pestrý dětský program s mnoha atrakcemi, a také skluzavky a hřiště s traktory.

Časový harmonogram:

10:00 hodin

Zahájení akce dnem otevřených dveří, slavnostní provoz v halách s dechovou kapelou

11:00 hodin

Přivítání a oficiální otevření závodu jednateli a čestnými hosty

13:00 hodin

Prezentace novinek a techniky na předváděcím poli

13:30 hodin

Ukázka vyorávání - začátek praktických ukázek na poli se všemi stroji současně v akci

Poté následují jednotlivé ukázky s detailním vysvětlením předváděcím týmem společnosti ROPA

do 17:00 hodin

Den otevřených dveří, odborná výstava s technologickými společnostmi a pěstiteli, program pro děti

Otevřený konec

Příjemné doznění ve slavnostní hale