Sittelsdorf / Hannover. Na výstavě Agritechnica společnost ROPA a Farmpilot společně představí komplexní systémové řešení pro organizaci a sledování sklizně cukrové řepy a její následnou logistiku.

R-Connect farmpilot je inteligentní síťový a podnikově nezávislý systém pro zvýšení efektivity logistiky sklizně cukrové řepy. Díky nezávislosti na systému jsou data plánování a objednávky dostupná přímo všem stranám bez chyb přenosu. Živý přenos dat na terminálu stroje a jeho nastavení, hodnoty senzorů a funkce přehrávání, nastavuje nový standard.

Síťové řešení pro všechny zúčastněné strany při sklizni a logistice cukrové řepy..

Novinka Agritechnica 2017 - společný vývoj společností ROPA a farmpilot

■ Zemědělský podnik zaznamenává údaje o plochach s cukrovou řepou na portálu cukrovaru (poloha pole, poloha skládek, termín sklizně, apod.)

■ Dispečer plánuje plán svozové linky

■ Cukrovar přenáší data o zemědělském podniku (jméno podniku, číslo podniku, název pole, číslo pole) do systému farmpilot

■ Harmonogram svozové linky je automaticky předán poskytovatelům sklizňových služeb jako základ pro plánování vyorávky

■ Dispečer sklizňových služeb může měnit harmonogram sklizně v systému farmpilot a reagovat tak na další objednávky mimo harmonogram např. sklizeň řepy pro bioplynové stanice.

■ Obsluha sklízeče začně vyorávat podle aplikace farmpilot Aplikace automaticky přenáší prostřednictvím Wi-Fi jméno zemědělského podniku, číslo podniku název pole, číslo pole, jméno řidiče a číslo řidiče do terminálu ROPA R-Touch, ve kterém se také spouští nová zakázka sklizně. Na druhém displeji není zapotřebí ručního zadávání dat nebo provozu, takže jsou vyloučeny chyby

■ Dispečer může kdykoli sledovat průběh zakázky na webovém portálu farmpilot, nebo tabletu

■ Připojení GSM od terminálu R-Touch k serveru ROPA R-Connect umožňuje, aby byly během sklizně zobrazeny a plně dokumentovány všechny podstatné stavy strojů ve virtuálním reálném čase

■ Jakmile obsluha sklízeče ukončí aktuální zakázku v aplikaci farmpilot, zakázka je také automaticky dokončena v terminálu R-Touch, takže na terminálu R-Touch nejsou vyžadovány ruční záznamy

■ Všechny data týkající se fakturace hotové zakázky (sklizeň, efektivita, spotřeba, podíl prázdných jízd, rychlost ssklizně, ...) jsou přenášeny ze serveru R-Connect na server farmpilot. Množství sklizené řepy na poli je rovněž zaznamenáno a přenášeno, včetně pozic skládek cukrové řepy, při nichž byl zásobník vyprázdněn

■ Obsluha sklízeže pomocí aplikace farmpilot určuje která data budou předána dispečerovi pro plánování dopravy cukrové řepy do cukrovaru

■ Údaje ze sklízečů ROPA umožňují velmi podrobné plánování dopravy, stejně jako úpravu harmonogramu dalšího průběhu sklizně

Agritechnica novinky

■     Pohodlný, bezporuchový a časově úsporný provoz na sklízeče cukrové řepy
■     Výběr objednávek na mapě, bez rizika záměny zákazníků a polí
■     Možnost kdykoliv zobrazit aktuální průběh sklizně
■     Údaje týkající se fakturace jsou k dispozici krátce po dokončení dané zakázky
■     Po dokončení zakázky je množství sklizené řepy dokumentováno pro další přepravní plánování

Dashboard

Stavy a data všech sklízečů v jednom pohledu

Živý přenos

Zobrazení terminálu sklízeče při práci

Zobrazení terminálu v živém přenosu

Zobrazení přesné polohy

Optimalizace stroje porovnáním nastavení dalších sklízečů

Profesionálové mohou vzdáleně pomáhat novým řidičům při nastavení sklízeče

Zakázka

Synchronizace zakázek s portálem R-Connect

Koordinátor sklizně vidí aktuální průběh sklizně

Koordinátor obdrží všechna data stroje pro dokončení zakázky

Data pro další analýzy či fakturaci

Přehrávání

Vizualizace všech nastavení sklízeče

Časová osa pro sledování sklizně včetně zobrazení všech nastavení stroje

Databáze může být použita pro budoucí setí a plánování sklizně

Školení a instrukce pro nové řidiče, řidiči se mohou od profesionálů učit nastavení strojů

Optimální diskusní základna pro efektivních strategií sklizně a plánování nejlepšího umístění skládek řepy

R-Connect systém možnosti vybavení: