Pro prodejní sezónu 2023 prezentujeme nový produktový prospekt dvouřádkového vyorávače brambor ROPA Keiler 2. Zažijte stroj ROPA Keiler s celou řadou jedinečných praktických vlastností a také mnoho nových možností výbavy.

STAŽENÍ PROSPEKTU ROPA KEILER 2

4 Plně hydraulický pohon
6 Čisticí koncepce
8 Podvozek
9 Vyorávání
9 Hnací kolo
10 Individuální příjem
11 Automatiky
12 Vyorávání bez tlaku na hrůbek
13 Řádkový příjem ROPA
14 Rychlovýměnný systém ROPA
15 Čištění
16 Prosévací kanál
17 Oddělovaní
19 Řízení toku příměsí
21 Obsluha na přebíracím pásu
22 Komfortní přebírací stanoviště

24 Zásobník
25 Zásobníková váha Potato Scale
26 Překládání
27 Překládací zásobník
28 ROPA Keiler 2 Classic s 2ježkovou separací
30 ROPA Keiler 2 Classic se zásobníkem XL
31 ROPA Keiler 2 Classic s dvojitým zásobníkem
32 ROPA Keiler 2 Classic, překládací zásobník
33 Asistenční systémy a ovládací prvky
37 Údržba
38 Použití po celý rok
39 Shrnutí
40 Technické údaje ROPA Keiler 2
42 Keiler II a Keiler II Classic
43 Keiler II a Keiler II Classic ve srovnání

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknutím sem zobrazíte prospekty ROPA Keiler 2 v knihovně médií ROPA