Impressum

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH

jednatel

Hermann Paintner
Dr. Eberhard Krayl

 

sídlo firmy

Sittelsdorf 24
84097 Herrngiersdorf
Telefon: +49-(0) 87 85 - 96 01 - 0
Telefax: +49-(0) 87 85 - 96 01 - 142
http://www.ropa-maschinenbau.de

 

místo soudu

rejstříkový soud Regensburg HRB č. 3319
DIČ DE 128 592 425

 

bankovní spojení

Sparkasse Rottenburg/Laaber
IBAN: DE40 7435 0000 0007 9760 03
BIC:   BYLA DE M1 LAH

Raiffeisenbank Oberpfalz Süd eG
IBAN: DE77 7506 2026 0000 7120 51
BIC:   GENO DE F1 DST

 

Upozornění z právních důvodů

Provozovatelé ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH nemohou stále kontrolovat obsah stránek, na které se pomocí odkazu dostanete. Na obsah těchto stránek nemá ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH žádný vliv. Proto se provozovatelé ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH výslovně distancují od obsahu cizích internetových nabídek, na které je v rámci ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH odkazováno.

Vyloučení záruky

Ručení za obsah

Obsah našich stránek byl vytvářen s maximální pečlivostí. Za správnost, komplexnost a aktuálnost obsahu však nemůžeme ručit. Jako poskytovatelé služeb jsme dle obecných předpisů a § 7 odst. 1 TMG zodpovědni za vlastní obsah na těchto stránkách. Podle §§ 8 až 10 TMG však jako poskytovatelé služeb nejsme povinni kontrolovat zprostředkované nebo uložené cizí informace nebo pátrat po okolnostech, které poukazují na protiprávní činnost. Povinnost odstranění nebo blokování využívání informací dle obecných předpisů zůstává nedotčena. Příslušné ručení je však možné až od doby rozpoznání konkrétního porušení zákona. Při zjištění odpovídajícího porušení zákona tento obsah obratem odstraníme.

 

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme vliv. Proto za tento cizí obsah ani nemůžeme odpovídat. Za obsah odkazovaných stránek je odpovědný vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazu kontrolovány ohledně možných porušení zákona. Nedovolený obsah nebyl v době odkazu znám. Neustálá obsahová kontrola odkazů však není bez konkrétních opěrných bodů porušení zákona proveditelná. Při zjištění porušení zákona takovéto odkazy obratem odstraníme.

 

Autorské právo

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli druh zhodnocení nad rámec autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora resp. zhotovitele. Stahování z těchto stránek a jejich kopírování je povoleno jen pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah na této stránce nebyl vytvořen provozovatelem, respektují se autorská práva třetích stran. Zejména je obsah třetích stran jako takový označen. Pokud byste si přesto všimli porušení autorského práva, prosíme o odpovídající upozornění. Při zjištění porušení zákona takovéto obsahy obratem odstraníme.

 

Povinná informace dle nařízení (EU) č. 524/2013 Evropského parlamentu a rady

Odkaz na domovskou stránku místa pro online řešení zákaznicko-právních sporů Evropské komise: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - další informace jsou Vám zde k dispozici pravděpodobně od 15.02.2016. Pro první dotazy k možnému urovnání sporu jsme Vám na info@ropa-maschinenbau.de k dispozici.