Ze zemědělce výrobcem strojů

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen. Details siehe Datenschutzerklärung.

Hermann Paintner v Bavorkém rozhlase - video 1973

Bylo to v roce 1972, kdy Herrmann Paintner jako 25letý navrhl a zkonstruoval na zemědělské usedlosti svých rodičů svůj první samojízdný sklízeč cukrové řepy.

Vysílání Bavorského rozhlasu bylo na tento vývoj v roce 1973 upozorněno a požádalo o rozhovor.

1972

Bylo to v roce V roce 1972, kdy Herrmann Paintner jako 25letý zemědělec navrhl a zkonstruoval na zemědělské usedlosti svých rodičů svůj první samojízdný sklízeč cukrové řepy. Podporovali ho jeho přátelé a zvláště jeho rodiče, kteří hleděli na jeho zarputilý zájem a vášeň pro technické vynálezy s maximálním porozuměním. Svůj první stroj zkonstruoval převážně z již použitých součástí. U okolních obchodníků s kovovým šrotem byl oblíbeným návštěvníkem.

Konstrukční součásti jeho stroje mohly být staré, ale jeho myšlenky nikoliv. Zpočátku o něm odborníci v oboru psali jako o nezralém idealistovi bez jakýchkoliv praktických zkušeností. Protože neměl technické vzdělání, nedávali mu žádnou nebo velice malou šanci na úspěch. A přesto se brzy přesvědčili o opaku, když takový čin dokázal. Velké známé podniky s mnoha techniky a inženýry neměly takové výsledky jako nápaditý mladý zemědělec z dolno-bavorské vrchoviny.

1973

Již jako dítě, více než jiní mladí lidé projevoval Hermann Paintner velký zájem o techniku. Hravě začal své myšlenky převádět do praxe. Při vymýšlení a kutění byl ve svém živlu, stejně tak při řezání, svařování, vrtání a soustružení. V zemědělském podniku rodičů, který měl jednou vést, měl své pole působnosti. Sotva existoval stroj, na kterém by ve svém mladém věku neučinil technickou změnu. Nebylo-li výsledkem zlepšení, přesto si pokusu cenil.

1974

V roce 1974 chtěli někteří zájemci, aby sestavil více strojů v malé sérii. K tomu nebyla na dvoře usedlosti Paintnerových dostatečná kapacita. Chybělo též technické vybavení a personál pro takový podnik. Proto si Hermann Paintner hledal partnera, kterého našel v malé firmě vyrábějící zemědelskou techniku Holmer. P. Paintner dál konstruoval a vyvíjel na základě svých zkušenosti stroje pro firmu Holmer.Holmer, "systém Paintner" se brzy stal pojmem pro šestiřádkové samojízdné sklízecí stroje nejen v Německu ale i v ostatních evropských zemích. 10 let trvala ověřená spolupráce, pak došlo k odloučení.

1986

Rok založení spol. ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH se sídlem v Sittelsdorf. Na základě inspirace novými nápady a s velkou energií se Hermann Paintner pustil do výroby jednodušší a mnohem funkčnější verze stroje pro sklizeň cukrové řepy. Toto zařízení s malým zásobníkem však nebylo možno prosadit v praxi.

1987

Hermann Paintner byl již znám ve společnosti Südzucker AG jako projektant a konstruktér, s nímž je třebapočítat; v roce 1987 se ujal úkolu přestavby patentovaného nakladače řepy. Spol. ROPA získala licenci pro výhradní konstrukci a prodej od p. Fischera v Eggmühlu. Tak se začalo s výrobou stroje, který byl mezi odborníky znám jako "Lade-Maus". Nakladač čistí a nakládá cukrovou řepu z hromady na okraji pole na nákladní vůz na silnici. Tento náklad pak putuje do cukrovaru.

1988

Začala rekonstrukce všestranného stroje pro sklizeň cukrové řepy, které měla společnosti ROPA přinést výrazný úspěch na trhu. Díky nové konstrukci rámu, kterou umožnily velké pneumatiky, bylo možno uložit do zásobníku o 35 % více řepy než u všech konkurentů. K první ověřovací zkoušce došlo na podzim roku 1988 při mezinárodní přehlídce sklizně cukrové řepy v Seligenstadtu. Zkušebního vyorávání se učastnili všichni známí evropští výrobci. Nový sklízeč řepy ROPA se zásobníkem měl nejlepší výsledky čištění při současném šetrném zacházení s řepou a nejnižší možný tlak na půdu. Odborný svět pozorně naslouchal a konkurence tušila nového silného výrobce na trhu.

1992

Aby byly splněny stále vyšší nároky na výkon a produktivitu, byl zkonstruován na světě dosud největší sklízeč řepy se zásobníkem o objemu 35 m³ (22 t). Na přehlídce sklizně v Seligenstadtu byl veřejnosti představen tento 3nápravový stroj. Nadšeni byli nejen zákazníci, ale i odborný svět.

1992

U čistícího nakladače byla šířka záběru zvýšena z 6,7 m na 8,3 m. U tohoto modelu byla vzadu umístěna speciální kabina řidiče. Byla nutná z důvodu silničního povolení, protože řetězové uchycení mělo velmi omezený výhled.

1996

Řetězové uchycení u nakladače je vystřídáno válcovým uchycením.Die Kettenaufnahme bei der Maus wird von der Walzenaufnahme abgelöst. Patentovaný systém separačních válců umožňuje rozdělit podíl nečistot na celou šířku příjmu.

1998

Rok vzniku euro-Tigeru a euro-Mause. Pohodlnější kabina umožňuje maximální přehled o vyorávacím agregátu a volný pohled kolem sebe celého stroje. Propracovaná elektronika řídí a sleduje mechanické procesy. Zlepšení v hydrauliky a vznětového motoru zvyšují výkon a bezpečnost stroje.

2001

Pro lepší ovladatelnost euro-Tigera se rozšiřil úhel zalomení z 15° na 30°. Tak se lze velmi rychle obrátit i na malých plochách. Výsledkem jsou maximální plošné výkony za hodinu a nejnižší náklady na vyorávání na hektar. Protože první čisticí hvězdice je umístěna přesně pod úhlem ohybu, může vždy optimálně zachytit plný proud řepy z prosévacího pásu.

2004

Srdcem každého sklízeče cukrové řepy je vyorávací agregát. Jeho výkon určuje rychlost jízdy stroje. Tak byly v roce 2004, po předešlých pokusech, sériově vyrobeny první nově vyvinuté PR vyorávací agregáty.

2005

Euro-Tiger V8 se začal vyrábět sériově. Rozsáhlý vývoj, zejména v oblasti řídicí a regulační techniky ve spojení s novým hydraulickým konceptem a elektronickým zařízením Load-Sensing dělají z euro-Tigera V8 světově nejvýkonnější sklízeč řepy. Také velmi široké vyorávací agregáty z konstrukční řady PR-XL se poprvé používají mimo Evropu, konkrétně v USA a Kanadě.

2006

Pro extrémně zaplevelená pole řepy s náročnými podmínkami vyorávání a lepivou černozemí vyvinula ROPA nový ořezávač hodící se k neucpávajícímu se vyorávacímu PR agregátu. Čtyři ve stopě usazená vodicí kola zajišťují i na nerovných polích rovnoměrné výškové vedení tohoto robustního ořezávače. Ve šnekovitém kanálu dopravuje větší listový šnek svými masivními závity enormní množství listů a plevele doleva na rozmetací talíř.

2006

Pro silniční přepravu vyorávacích agregátů řady PR-XL vyvinula ROPA nový přepravní a spojovací systém. Extra široké vyorávací agregáty jsou na veřejných komunikacích přepravovány podélně na přepravních vozících s vyzdviženým cepovým ořezávače a taženy vzadu za euro-Tigerem V8.

2006

Na mezinárodní přehlídce strojů v Seligenstadtu byl poprvé představen nově vyvinutý stroj euro-Maus 3. V celkovém konceptu tohoto nového čisticího nakladače jsou zkombinovány v praxi prověřené a propracované komponenty z euro-Tigera V8 a nejnovější technické inovace spol. ROPA. Se strojem euro-Maus 3 dala ROPA nová měřítka s ohledem na snadnou obsluhu, spolehlivost a pohodlnou údržbu. Praktický barevný terminál s aktivním sledováním stavu, integrovaný záznam dat, a také hnací koncept s maximální účinnosti jsou jen částí mnoha inovací, které euro-Maus 3 nabízí.

2007

Mnohá detailní vylepšení u euro-Tigera V8-3 zvyšují jeho hospodárnost a efektivitu a nabízí tak ještě více pohodlí při profesionální sklizni řepy.

2008

Domácí předvádění ROPA - vyorávání ve sněhu a nadšení hosté. Navzdory zimnímu počasí a teplotám kolem bodu mrazu přišlo na domácí předvádění do Sittelsdorfu více než pět tisíc návštěvníků. Vedle ukázky byl velmi důležitý příjemný společný prožitek u spol. ROPA. V příjemně vyhřívaných halách mělo mnoho návštěvníků čas a příležitost se prostřídat. O blaho všech bylo samozřejmě co nejlépe postaráno.

2009

Pomocí stroje ROPA NawaRo-Maus lze podstatně zvýšit efektivitu v logistickém řetězci. Pořezaný materiál jako např. kukuřičná siláž, GPS (nebo štěpky) jsou pomocí euro-NawaRo-Maus z (okraje) pole sebrány a přemístěny na velkoobjemová nákladní vozidla. Překládací výkon stroje euro-NawaRo-Maus je zhruba 10 až 15 m³ za minutu, šířka záběru je v současné době 8 m. Podstatnou výhodou konceptu je oddělení řezačkového řetězce v poli od logistiky na silnici.

2010

Největší a nejefektivnější Maus všech dob. ROPA se strojem euro-Maus 4 představuje zcela novou generaci samojízdného čisticího nakladače pro cukrovou řepu se zcela novými rozměry a více než 10,2 m širokým příjmovým systémem. V celkovém konceptu s vyladěným výkonem a efektivitou je kombinován praktický vývoj a nejnovější technické inovace společnosti ROPA. Díky více než 9 m dlouhému vyvažovacímu ramenu vyvinutému samotným Hermannem Paintnerem je nový nakladač Maus nezaměnitelný a umožňuje i při prodloužené šířce překládání maximální stabilitu.

2010

Příjezd návštěvníků na domácí předvádění. ROPA. S více než 10.000 návštěvníky mělo domácí předvádění firmy ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH v Sittelsdorfu zcela rekordní návštěvnost. Obrovský zájem návštěvníků překonal i ta nejodvážnější očekávání. Suché počasí, velká rozmanitost, jakož i prezentace dosud největšího čisticího nakladače řepy, ROPA euro-Maus 4 a zcela nová bioplynová stanice, v niž je z cukrové řepy získávána energie, byly velkým lákadlem této největší akce v celém regionu.

2011

Představení nového sklízeče se zásobníkem - ROPA euro-Tiger V8-4. Efektivní euro-Tiger V8 provádí všechny pracovní procesy potřebné ke sklizni, jako např. ořezání, vyorání a čištění řepy. Kruhovým elevátorem je cukrová řepa šetrně dopravena do zásobníku s kapacitou více než 40 m³. Za méně než jednu minutu se zásobník pohodlně automaticky vyprázdní. Nový Micro-Topper s automatikou řezu bude v budoucnu u spol. ROPA dodáván seriově. Zabrání se příliš velkému ořezání řepy. Vývoj, který těší stejně zemědělce i provozovatele strojů.

2012

ROPA představila na Beet Europe prototyp dvounápravového vyorávače řepy . Nový 2nápravový sklízeč nese označení euro-Panther a jménem se řadí do řady kočkovitých šelem. Po 18 letech přestávky ROPA znovu vyrábí dvounápravové vyorávače řepy s vizionářským konceptem. Četný vývoj u dvounápravových sklízečů se zásobníkem spol. ROPA vede k lepší hospodárnosti a vyšším denním výkonům při efektivní a především k půdě šetrné sklizni cukrové řepy.

2012

Dorazilo více než 12 000 návštěvníků z celého světa, aby viděli použití novinek firmy ROPA. Navíc Hermann Paintner předvedl svůj první vyorávač řepy z roku 1972. O bohatý program a také o prezentaci nového euro-Panthera ROPA se 2 nápravami s vyrovnáním ve svahu, zařízení ROPA-euro-Maus 4 a ukázku strojů se 7 sklízeči řepy ze Sittelsdorfu při práci na poli byl velký zájem. Vedle ukázky byl velmi důležitý příjemný společný prožitek u spol. ROPA. V příjemně vytápěných halách se značně zvětšenou reprezentační plochou a barem měli návštěvníci čas se prostřídat.

2013

Premiéra seriového modelu ROPA Panther výstavě AgriTechnica. ROPA dává svému novému dvounápravovému vyorávači "extra velké tlapy“, plně automatické vyrovnávání, zatížení kol a vyrovnávání na svahu se stabilizací výkyvů, extra dlouhý vyprazdňovací dopravník a mnoho dalších inovací. Nový intuitivní koncept ovládání R-Concept v nově designované R-Cab kabině řidiče určuje nové standardy pro samojízdné sklízecí stroje. Výsledkem inovací použitých v Pantherovi jsou vyšší denní výkony, snížení provozních nákladů a současně jednodušší údržba a péče. Řidič stroje si užívá větší pohodlí při jízdě a obsluze a zároveň ekonomičtější, šetrnější a efektivnější sklizeň cukrové řepy

2013

Na výstavě AgriTechnica byly veřejnosti představeny vyorávače brambor ROPA - Keiler 1 a Keiler 2. ROPA Keiler 1 je tažený 1řádkový vyorávač brambor s volitelným zásobníkem na 4,3 t nebo 6,1 t. Speciálně vyvinut pro zákazníky s vysokými nároky na maximální kvalitu (konzumní brambory) a současně na důkladné a velmi šetrné čištění a vynikající oddělení natě. Pomocí vlastní hydrauliky Load-Sensing je možné ježkové pásy plně hydraulicky přizpůsobit otáčkám. ROPA Keiler 2 je zcela nově vyvinutý vyorávač brambor. Teleskopická náprava s extra velkými 750/60R 30,5 nebo volitelnými 800/45 R 30,5 pneumatikami umožňuje na silnici dodržení přepravní šířky 3,00 m a po roztažení nápravy na poli na šířku3,50 m, velmi zlepšenou stabilitu. Na základě toho existuje vyšší bezpečnost pro personál na přebíracím stole, neboť i na velmi těžké půdě je několikanásobně sníženo nebezpečí převrácení.

2014

Na veletrhu Beet Europe zaměřeném na techniku na sklizeň cukrové řepy společnost ROPA poprvé představila Tigera 5 jako novou extra třídu mezi 3nápravovými vyorávači řepy. Již u 2nápravového sklízeče ROPA Panther byl použit podvozkový systém s příčnou stabilizací a svahovým vyrovnáním. V novém Tigerovi 5 byl tento koncept doplněn o hydraulické uložení třech hnacích nápravách a dotažen do dokonalosti.

2014

Na domácím předvádění ROPA poprvé představuje prototyp nového čistícího nakladače Maus 5. Na základě osvědčeného euro-Maus 4 byl integrován R-Concept známý z Panthera a Tigera 5 a doplněn o mnoho pohodlných funkcí. V celkovém konceptu s vyladěným výkonem a efektivitou s 10,2 m širokým příjmovým systémem je kombinován praktický vývoj a nejnovější technické inovace společnosti ROPA. Samotným Hermannem Paintnerem vyvinuté a více než 9 m dlouhé vyvažovací rameno zaručuje při prodloužené šířce překládání maximální stabilitu.

2014

Dne 23. listopadu 2014 se na polích kolem závodu ROPA v Sittelsdorfu konalo tradiční domácí předvádění ROPA s ukázkami sklizně cukrové řepy. V rámci dne otevřených dveří k zahájení provozu nových výrobních hal o rozloze 2,7 ha v novém areálu závodu o vel. 7 ha dorazilo více než 20 000 návštěvníků z celého světa. Rodinný podnik poprvé ukázal své nové montážní centrum. Do montážního závodu s novým systémem lakování dle nejmodernějších ekologických a výrobních norem bylo investováno celkem 30 mil. eur. Taktéž firma PMB Paintner Maschinenbau GmbH otevřela v této souvisloti své brány k prohlídce nejmodernějších kovových konstrukcí, výroby rámů, laserového řezání a přesného CNC obrábění

2015

Na největším veletrhu zemědělské techniky ve Francii, na Simě v Paříži představil bavorský rodinný strojírenský podnik ROPA Tigera 5 jako novou extra třídu mezi 3nápravovými vyorávači řepy. Již u 2nápravového sklízeče ROPA Panther byl použit podvozkový systém s příčnou stabilizací a svahovým vyrovnáním. V novém Tigerovi 5 byl tento koncept doplněn o hydraulické uložení třech hnacích nápravách a dotažen do dokonalosti!

Za celkový koncept s novým podvozkovým systémem pro lepší ochranu půdy ve spojení s novou filozofií obsluhy R-Concept získává Tiger 5 ocenění stroje roku 2015!

2015

Na veletrhu Agritechnica v Hannoveru, získal sklízeč ROPA Tiger 5 vybavený R-Soil Protect stříbrnou medaili za inovaci. Nový a ukázkový podvozkový koncept je novou laťkou pro udržitelnou ochranu půdy. Na veletrhu Agritechnica 2013 byl již u dvounápravového ROPA Panthera použit ukázkový podvozkový systém s příčnou stabilizací a svahovým vyrovnáním. U nového Tigera 5 byl tento koncept doplněn o hydraulické zavěšení podvozku zadních náprav, na třech hnacích nápravách dovyvinut a doveden do dokonalosti s novými pneumatikami Cerexbib!

2016

Světově nejvýkonnější vyorávač cukrové řepy ROPA Tiger 6 si odbyl světovou premiéru na veletrhu Agrosalon a získal ocenění - zlatou medaili za svůj celkový koncept. Hlavní novinkou je nový motor o výkonu 700 k resp. 768 k se zdvihovým výkonem 16,12 l, a systémem vstřikováním čerpadlo-tryska. Vyšší výkon v porovnání s Tigrem 5 činí až 142 K / 105 kW. Do nového designu stroje byl dokonale integrován hydraulický podvozkový systém velmi šetrný k půdě s automatickým vyrovnáním svahu. Výkonnější vyprazdňování zásobníku vede k rychlejšímu překládání za jízdy. Pohodlná kabina se skleněným dotykovým terminálem, WLAN propojením a mnoho automatických programů poskytují maximální pohodlí při jízdě pro nejlepší výsledky vyorávání.

2016

ROPA představuje nový dvounápravový sklízeč Panther 2 v cela nové dimenzi výkonu. Sportovní moderní design, výborná manévrovatelnost a hbitost se spojují v novém sklízeči Panther 2 pro co největší radost ze sklizně řepy. S Panther 2 získáte dostatečné výkonové rezervy při nejextrémnějších sklizňových podmínkách, nebo při použití vyorávacího agregátu XL: vše díky novému řadovému šestiválcovému motoru Volvo o výkonu 700k, respektive 768k, se systémem vstřikování čerpadlo-tryska a jmenovitém výkonu 16,12 litrů. Do nového designu stroje byl dokonale integrován medailí oceněný podvozkový systém velmi šetrný k půdě s příčnou stabilizací a automatickým vyrovnáním svahu. Nový extra dlouhý vyprazdňovací dopravník odvozený od Tigera 6 s výkonnějším vyprazdňováním zásobníku umožňuje rychlejší překládání během jízdy. Nová pohodlná kabina se skleněným dotykovým terminálem s mnoha automatickými programy tvoří základ pro skvělé pohodlí při jízdě a nejlepší výsledky vyorávání.

2016

V neděli, 20. listopadu 2016 od 10:00 h se v závodě ROPA v Sittelsdorfu konalo tradiční domácí předvádění s ukázkami sklizně cukrové řepy. Tentokrát ke 30letému výročí firmy ROPA s více než 12 000 až 15 000 návštěvníky. Na polích kolem závodu ROPA byly k vidění různé stroje, mimo jiné se také odehrála polní premiéra nového sklízeče cukrové řepy Tiger 6 a Panther 2. Cukrová řepa byla přímo po sklizni naložena pomocí čistícího nakladače ROPA Maus 5 a rozkrájena a silážována v pilotním a zkušební bioplynové stanici.

2017

Společnost ROPA, společně s dceřinou společností ROPA France, prezentovala na největší zemědělské výstavě Sima ve Francii moderní techniku na sklizeň cukrové řepy a brambor a také samojízdné štěpkovače Albach. Na výstavě Sima byly představeny také nové sklízeče Tiger 6 a Panther 2. Hlavní novinkou je nový motor o výkonu 700 k resp. 768 k se zdvihovým výkonem 16,12 l, a systémem vstřikováním čerpadlo-tryska. Sklízeře brambor ROPA Keiler přesvědčili o velmi vysoké kvalitě provedení, plně hydraulický pohon celého vyorávače a četné unikátní technické detaily.

2017

Na výstavě Agritechnica společnost ROPA a Farmpilot společně představí komplexní systémové řešení pro organizaci a sledování sklizně cukrové řepy a její následnou logistiku.

R-Connect farmpilot je inteligentní síťový a podnikově nezávislý systém pro zvýšení efektivity logistiky sklizně cukrové řepy. Díky nezávislosti na systému jsou data plánování a objednávky dostupná přímo všem stranám bez chyb přenosu. Živý přenos dat na terminálu stroje a jeho nastavení, hodnoty senzorů a funkce přehrávání, nastavuje nový standard.

2017

S 2.803 vystavovateli a více než 450.000 návštěvníky potvrdil veletrh AGRITECHNICA svou vedoucí úlohu světového předního veletrhu pro zemědělství a zemědělskou techniku.

Na velkém veletržním stánku o celkové velikosti 1359 m² prezentuje společnost ROPA své prémiové výrobky a nejnovější inovace v oblasti samojízdných sklízečů cukrové řepy, nakladačů a sklízečů brambor Keiler. S Panther 2 společnosti ROPA s vyorávačem RR-XL, s R-Connect Farmpilot, hnací nápravou s automatikou ISO-BUS v Keiler 2 a technickým dalším vývojem u Tiger 6 slavily četné inovace svou premiéru na veletrhu Agritechnica.

2018

Společnost ROPA získává cenu Red Dot Design Award 2018 za vynikající design u Tiger 6

Porota Red Dot rozhodla: poté, co byly v rámci vícedenního procesu hodnocení individuálně testovány a vyhodnoceny všechny dodané výrobky, obdržel Tiger 6 společnosti ROPA vyznamenání „Red Dot“ v Design Award 2018. Skupina odborníků uděluje mezinárodně uznávanou pečeť kvality pouze výrobkům, které přesvědčí svou inovací ve spojení s vysokou kvalitou provedení. Red Dot je vyznamenání za vysokou kvalitu designu ve spojení s inovací zaměřenou na používání.

2018

ROPA Keiler 2L se zásobníkem překladače - nonstop sklízení

Na Potato Europe v Bockerode a na firemní prezentaci ROPA u ROPA Porýní ve Viersen-Boisheimu představila společnost ROPA poprvé nový Keiler 2L se zásobníkem nakladače při využití v praxi. ROPA Keiler 2L je tažený 2řádkový vyorávač brambor se zásobníkem nakladače na cca 5,5 t. Vedle nových detailních řešení disponuje Keiler 2L stejně jako osvědčený Keiler 2 plně hydraulickým pohonem pro optimalizovanou úpravu čištění. Keiler 2L vyorává nezávisle na otáčkách vývodové hřídele a udržuje tak všechny čisticí jednotky v optimální rychlosti. Výsledkem jsou nižší otáčky motoru traktoru pro vyorávání s nízkými vibracemi a sníženým hlukem při nižší spotřebě paliva.

2018

ROPA firemní prezentace 2018 - otevření závodu ROPA Porýní

Sklizeň brambor a cukrové řepy současně na poli před areálem závodu - to byla premiéra na firemní prezentaci při otevření závodu společnosti ROPA Porýní. Více než 5000 nadšených návštěvníků sledovalo praktickou ukázku práce strojů na poli přímo před areálem závodu ROPA Porýní o velikosti 2,5 ha. V akci bylo současně několik vyorávačů cukrové řepy, ROPA Maus 5 a různé vyorávače brambor. Zvláštní atrakcí byla premiéra 2řádkového vyorávače brambor Keiler 2L se zásobníkem na 5,5 t. Nepřetržité vyorávání při současné překládce na vedle jedoucí přívěs umožňuje značné zvýšení výkonu.

2019

ROPA je vítězem soutěže Automotive Brand Contest na IAA ve Frankfurtu

Na mezinárodním autosalonu ve Frankfurtu (IAA) byla společnost ROPA oceněna jako vítěz soutěže Automotive Brand Contest v oblasti konektivity užitkových vozidel. Mezinárodní porota považuje společnost ROPA za průkopnický a inovační motor ve výrobě užitkových vozidel, zejména v zemědělství. Nový sklízeč ROPA Tiger 6S je implementací digitalizace a zároveň ztělesněním zemědělství 4.0. ROPA již nabízí komplexní asistenční systémy pro řidiče a je také průkopníkem v oblasti poloautonomního sklizně cukrové řepy. Toto ocenění podtrhuje vedoucí úlohu světového trhu v technologii sklizně cukrové řepy, zejména v oblasti digitalizace a vytváření sítí.

2019

ROPA Kartoffelmaus - prémiový prototyp v praxi

V rámci Dolnobavorského dne brambor v Greilsbergu společnost ROPA poprvé živě představila využití prototypu ROPA Kartoffelmaus k nakládání škrobových brambor.

2019

ROPA představuje nový Keiler 2 Classic - premiéra na výstavě Potato Europe

Společnost ROPA rozšiřuje svoji nabídku dvouřádkových sklízečů brambor o nový model Keiler II Classic, který bude dostupný v sériové výrobě od roku 2020. Po několika letech testování bude předsérie tohoto nového modelu nasazena do sklizně již v tomto roce.

Stroj z velké části odpovídá již léty ověřenému modelu Keiler 2. Hlavní rozdíl je v separačním systému. Classic má 2 ježkové pásy místo čtyřech. Proto model Classic disponuje velmi velkoryse dimenzovaným přebíracím stanovištěm až pro 8 osob, které tak mohou pohodlně obsluhovat mírně stoupající a maximálně dimenzovaný přebírací pás, s volitelným příměsovým dopravníkem. Prostřednictvím výsuvné podesty nabízí stroj také vedle příměsového dopravníku dostatečný komfort pro přebírací personál.

2019

 

ROPA Tiger 6S - ještě efektivnější ve spojení s digitální sítí v nejvýkonnějším sklízeči cukrové řepy na světě

Společnost ROPA rozšiřuje svou nabídku o nový sklízeč cukrové řepy ROPA Tiger 6s. Od roku 2020 budete tento nový model v sériové výrobě. Po několika letech testování bude předsérie tohoto nového modelu nasazena do sklizně již v tomto roce. Nová generace extrémně výkonných palubních počítačů tvoří centrum pro telematiku, prediktivní analýzu, online diagnostiku a poloautonomní vyorávku cukrové řepy. Od této chvíle Tiger 6S zaujímá prémiový segment na trhu a díky své vizionářské počítačové architektuře je po elektronické stránce výrazně lépe vybaven než současný model Tiger 6.

S Tiger 6S ROPA představila dvě novinky pro automatické nastavení pracovní hloubky.

R-Trim – automatické nastavení výšky cepáku

R-Contour – automatické nastavení hloubky jednotlivých řad radlic RR agregátu

Oba systémy přizpůsobují svou pracovní hloubku měnícím se podmínkám velikosti řepy po celé délce pole.

2019

Agritechnika 2019 - dvě stříbrné medaile pro ROPA

Se 450 000 návštěvníky, včetně více než 130 000 ze zahraničí a 2 820 vystavovately, došla Agritechnika 16. listopadu úspěšně do konce. Celý týden se věnovala výzvám a budoucím otázkám oboru. Na velkém veletržním stánku o celkové velikosti 1359 m² prezentuje společnost ROPA své prémiové výrobky a nejnovější inovace v oblasti samojízdných sklízečů cukrové řepy, nakladačů a sklízečů brambor Keiler.

S mačkačem brambor na sklízeči brambor Keiler 2 stejně jako R-Connect Monitorem v Tigeru 6S se může ROPA těšit ze stříbrných medailí.

2020

ROPA Drtič natě KS 475

Společnost ROPA rozšiřuje svou nabídku produktů o 4řadý drtič natě pro přípravu sklizně před vyoráním brambor. Drtič natě ROPA nabízí ideální předpoklady pro snížení, resp. vyhnout se použití pesticidů za účelem regulace chrástu. Bezpečně a efektivně drtí bramborovou nať, čímž usnadňuje sklizeň a zvyšuje pevnost slupky brambor. Rozdrcená bramborová nať je ukládána mezi řádky. Dalšími výhodami drtiče natě ROPA jsou nižší riziko zanesení vyorávacího agregátu a vyšší výkonnost.

2020

ROPA Kartoffelmaus 5 – sériový model

Vycházeje ze sériového modelu Maus 5 vyvinula společnost ROPA Kartoffelmaus 5. Poté, co byl prototyp poprvé představen na poslední Agritechnica, se od léta 2020 v praxi vyžívají dva Kartoffelmaus v Südstark v Sünchingu (Bavorsko) a ve skupině Emsland Group v oblasti Kyritz (Brandenburg). 

S Kartoffelmaus lze zvýšit efektivitu a hospodárnost v logistice škrobových brambor. Zemědělci mohou navíc rozšířit objem pěstování brambor, aniž by museli současně investovat do skladovacích kapacit. Pozitivní zkušenosti se ukazují také s nakládáním stolních brambor, které se dále zpracovávají ihned po dodání.

2021

ROPA představuje nový Panther 2S – ještě efektivnější ve spojení s digitální sítí v nejvýkonnějším dvounápravovém sklízeči cukrové řepy na světě

V novém Pantherovi 2S se spojuje sportovně moderní design s obratností a aktivitou do „pracovního zvířete“ pro čistou radost z vyorávání řepy. Dostatečné výkonové rezervy při nejextrémnějších sklizňových podmínkách, nebo při použití vyorávacího agregátu XL přináší nový řadový motor Volvo Penta o výkonu 796 k / 585 kW s maximálním točivým momentem 3 650 Nm a zdvihovým objemem 16,12 litru. Do nového designu stroje byl dokonale integrován medailí oceněný podvozkový systém velmi šetrný k půdě s příčnou stabilizací a automatickým vyrovnáním svahu. Jako v Tigeru 6S tvoří nová generace extrémně výkonných palubních počítačů centrum pro telematiku, prediktivní analýzu, online diagnostiku a asistenční systémy pro poloautonomní sběr cukrové řepy. Panther 2S zaujímá prémiový segment na trhu dvounápravových strojů a díky své vizionářské počítačové architektuře je po elektronické stránce výrazně lépe vybaven než současný model Panther 2.

2021

Lídr na trhu ROPA představuje nový Maus 6

S výrazně zvětšenou kabinou a pracovištěm propojeným sítěmi extra třídy

Nový Maus 6 od spol. ROPA je více než sloučení ukázkových inovací Tigeru 6S a Pantheru 2S s osvědčenými, robustními a trvanlivými komponentami stroje Maus 5. Nový prémiový model technologického vůdce v nakládání a sklizni řepy sjednocuje techniku bezpečnou pro používání s moderním designem.


V celkovém konceptu s vyladěným výkonem a efektivitou s 10,2 m širokým příjmovým systémem je kombinován praktický vývoj a nejnovější technické inovace společnosti ROPA. Již design exteriéru stroje ROPA Maus 6 symbolizuje digitalizaci a zemědělství 4.0. Světle modrá čára symbolizuje propojení stroje Maus sítěmi a s myROPA online portálem R-Connect. Stejně jako v Tigeru 6S tvoří nová generace extrémně výkonných palubních počítačů centrum pro telematiku, prediktivní analýzu a online diagnostiku. Software stroje pro nový Maus 6 se kompletně vyvíjí u spol. ROPA v Sittelsdorfu a nabízí četné nové komfortní funkce.

2022

ROPA Hausvorführung 2022 - 50 Jahre Rodetechnik Hermann Paintner – 10 Jahre ROPA Kartoffeltechnik

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des ersten selbstfahrenden Zuckerrübenroders von Hermann Paintner fand am Sonntag, den 6. November wieder die traditionelle ROPA Hausvorführung in Sittelsdorf statt. Rund 15.000 Besucher kamen bei meist sonnigem Wetter zu dieser Großveranstaltung, die nach sechs Jahren erstmals wieder stattfand. Für einen interessanten und abwechslungsreichen Tag sorgten die Vorführungen in der Kartoffel- und Zuckerrübenernte, ebenso wie die große Landtechnikausstellung mit zahlreichen Ausstellern sowie der Festhallenbetrieb mit Unterhaltungsprogramm für die kleinen Landwirte. Als Highlight des Tages war der erste Zuckerrübenvollernter aus dem Jahre 1972, gesteuert von Hermann Paintner, im Feldeinsatz zu bestaunen.