Kvalita made in Bavorsko

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen. Details siehe Datenschutzerklärung.

Užijte si mateřský závod ROPA v Sittelsdorfu díky videu!

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH v Sittelsdorfu se během několika posledních let vyvinula do podoby nejvýznamnějšího závodu v inovacích k produkci strojů pro cukrovou řepu a techniku pro sklizeň brambor.  Přes 500 zaměstnanců pracuje u společnosti ROPA v mateřském závodu, mezi nimi se nachází i 20 učňů. Ve výzkumu, vývoji a výrobě prototypů je u ROPA zaměstnáno přes 60 zaměstnanců. Cíl při vývoji strojů ROPA zní: „Chceme vyhovět ekonomickým nárokům, a na budoucnost orientovaným zemědělcům a podnikatelům."

Stroje ROPA se úspěšně používají ve více než 40 zemích světa. V oblasti techniky pro cukrovou řepu je společnost ROPA vůdcem na trhu, rovněž v oblasti techniky pro brambory platí společnost ROPA v současnosti za prémiového výrobce, v neposlední řadě na základě mnoha technických inovací a jedinečných vlastností.

Stroje ROPA se úspěšně používají ve více než 40 zemích světa.

V posledních letech se mnoho energie a kapitálu investovalo do výstavby mateřského závodu v Sittelsdorfu. Vzhledem ke zvyšující se poptávce po vysoce kvalitních strojích ROPA byly vystavěny nové haly určené pro výrobu, výzkum a vývoj a stejně tak nová prášková lakovna. Provozní areál zahrnuje v současnosti 30 ha.

Aby byl zajištěn co nejlepší zákaznický servis a dodávky náhradních dílů mimo Německo, byly založeny vlastní dceřiné společnosti ve Francii, na Ukrajině, v Rusku, v Polsku a Číně, kde pracuje dalších 200 zaměstnanců pro zákaznický servis, sklad náhradních dílů a distribuci.

Přímo v areálu výrobního závodu vybudoval zakladatel společnosti pan Hermann Paintner inovativní pilotní bioplynovou stanici na výrobu zelené elektřiny a tepla z cukrové řepy. V experimentálním poloprovozu se zjišťují vlastnosti fermentace cukrové řepy.

Vývoj a konstrukce

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen. Details siehe Datenschutzerklärung.

Přesnost v dokonalosti

Tým Siemens Solid Edge Team pro vás u ROPY zachytil dojmy z vývoje a konstrukce. Inovace a dokonalost jsou u ROPA vodítkem k moderní výrobě strojů.

Ve výzkumu, vývoji a výrobě prototypů je u ROPA zaměstnáno přes 60 zaměstnanců.

Doba rozvoje

Cíl při vývoji strojů ROPA zní: „Chceme vyhovět ekonomickým nárokům, a na budoucnost orientovaným pěstitelům cukrové řepy a podnikatelům."

Jedna ze strategií k dosažení tohoto cíle spočívá mimo jiné v používání CAD softwaru vhodného již při konstrukci, aby bylo možno pracovat na základě kvalitních konstrukčních výkresů. Když v rámci softwarového projektu došlo k integraci nového CAD řešení, spatřili konstruktéři výzvu v hledání řešení, kterým by bylo možno vedle strojních komponentů plynule konstruovat také plechové součásti. Zároveň měl být software schopen vytvořit přesné provedení. Volba konečně padla na software Solid Edge od firmy Siemens.

Po zavedení řešení jsou konstruktéři společnosti ROPA schopni vytvořit v rámci CAD řešení kvalitní výkresy plechových dílů. V softwaru lze například integrovat rozvody ve stroji již během konstrukční fáze, vytvoření výkresu se provádí automaticky. ROPA může od jednoduchých plechových dílů k velkým svařovaným a obráběným celkům realizovat všechny požadavky v moderním strojírenství.

Lakování

Bei Klick wird dieses Video von den YouTube Servern geladen. Details siehe Datenschutzerklärung.

Ocenění nového standardu firmy ROPA v lakování zemědělských strojů

Ocenění "Lepší lak - Green Award“ je v německy hovořících zemích jedinou soutěží pro průmyslové lakování, která hodnotí technologicky vedené know-how s ohledem na praxi, srovnávacím způsobem a celkově a oceňuje vynikající řešení - tzv. Best-Practice. V kategorii „domácí lakování – oddělení lakování/lakovna s méně než 50 zaměstnanci“ vyhrála firma ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH ze Sittelsdorfu.

Ocenění je považováno za „Oskara“ za vynikající, inovační a trvalou technologii lakování

Investice do kvality a udržitelnosti

Začátkem roku 2015 otevřel dolnobavorský rodinný strojírenský podnik ROPA své nově zbudované montážní centrum. Do nejmodernější výrobní techniky s kuličkovou a práškovou lakovnou bylo investováno více než 30 mil. eur, pro inovační strojírenství dle nejpřísnějších ekologických a kvalitativních norem. Cílem byla optimalizace kvality lakování v rámci technických možností a určení příslušných nových měřítek.

Tak bylo na celkem 12 000 m² zřízeno lakovací centrum s kuličkovou a práškovou lakovnou dle nejpřísnějších technických norem. Nové potahovací stroje jsou dimenzovány na ekologická rozpouštědla a práškové laky bez emisí. Z důvodu vysoké tloušťky vrstvy až 120 µm jsou vytvrzené laky odolnější vůči mechanickému zatížení a oproti mokrému lakování a lakování máčením mají výrazně vyšší odolnost vůči povětrnostním vlivům a kyselinám.

 

Částečně automatizovaná zařízení Agtos a Rippert jsou dimenzována pro součástky až do vel. 6 m x 2 m x 3 m (D x Š x V) u zařízení s malými díly a také do 10 m x 3,5 m x 4 m u zařízení s velkými díly. Pro optimální přilnutí laku jsou strojní součásti před lakováním otryskány ocelovými kuličkami a granulátem, aby se bezpečně odstranily okuje a nálet rzi. Na základě vzniklého hrubého povrchu se lak může řádně přilnout, což vede k podstatně lepšímu přilnutí laku, zejména také na hranách řezaných pomocí laseru. Po otryskání jsou součásti odmaštěny, chemicky čištěny, ošetřeny fosforečnanem železnatým a pasivovány. Dále se při elektrostatickém náboji provede lakování, než je lak po dobu jedné hodiny vypalován při 200 °C. Základní zásobení teplem se poskytne pomocí vlastního zařízení na bioplyn 550 kW s cukrovou řepou jako hlavním substrátem. Pro vypálení laku a dodávku tepla v zimě bylo instalováno dalších 12 pecí na štěpky Hargassner vždy se jmenovitým výkonem 200 kW (2,4 MW).

Od začátku jsme se při celém plánování zaměřovali na moderní a světlá pracoviště. Zvuková izolace, velké světelné klenby a celoplošné podlahové vytápění k tomu podstatně přispívají. S novostavbou se rodině Paintner podařilo vytvořit pro zaměstnance přátelské a příjemné pracovní prostředí.

Vedení podniku

Hermann Paintner a Dr. Eberhard Krayl vedou společně rodinný podnik ROPA

Rodina Paintner

V roce 1972 byl vyvinut a sestrojen panem Hermannem Paintnerem, zakladatelem společnosti ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, první samojízdný sklízeč cukrovky. Od té doby se rodinná společnost ROPA stala předním specialistou na sklízeň, čištění a nakládku cukrové řepy.

Dnes je společnost ROPA nejen ve své domovské zemi Německu, ale také po celé Evropě a ve světě, považována za předního výrobce strojů pro sklizeň cukrové řepy a brambor.

Cíl při vývoji strojů ROPA zní: „Chceme vyhovět ekonomickým nárokům, a na budoucnost orientovaným pěstitelům cukrové řepy a podnikatelům."V hlavním sídle společnosti ROPA a PMB v Sittelsdorfu je zaměstnáno více než 480 pracovníků. Se všemi kolegy v dceřiných společnostech má tým více než 700 zaměstnanců. ROPA je aktivní po celém světě. Vlastní dceřiné společnosti jako přímá prodejní a servisní podpůrná místa s velkými sklady náhradních dílů byly založeny v roce 2000 ve Francii, v r. 2003 na Ukrajině, v r. 2005 v Rusku, v r. 2006 v Polsku, v r.2008 v Kazani / Rusko a v r. 2018 v Číně.

Z praxe pro praxi

Stejně jako v minulosti i dnes hospodaří rodina Painter na polích v okolí Sitteldorfu. Zhruba na 200 ha se pěstuje cukrová řepa, pšenice, brambory a řepka. Od roku 2004 provozuje Hermann Paintner zemědělství na Ukrajině. Jižně od Kyjeva se zhruba na 1000 ha pronajaté plochy pěstuje cukrová řepa a obilí. Vlastní zemědělství má pro společnost ROPA rozhodující výhody. Zaměstnanci tak mají přímý přístup k praxi a mohou lépe sledovat potřeby a požadavky provozovatelů strojů. Veškerý vývoj je tak sladěný s praktickými požadavky a současně je kontrolována vhodnost pro praxi. Plochy na Ukrajině slouží také k pokusnému hospodaření. Díky velkým strukturám tam lze před zavedením na trh dopodrobna kontrolovat novinky a další vývoj. Kromě toho jsou na Ukrajině prováděny vlastní pokusy v pěstování a ochraně rostlin.